cu +h2so4 đặc nguội

Cu H2SO4 đặc nóng

Bạn đang xem: cu +h2so4 đặc nguội

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 với nhiệt độ độ

3. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp H2SO4 đặc, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhàng ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra Lúc mang đến Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit H2SO4 đặc hỗn hợp gửi trở nên màu xanh lá cây và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc bởi lưu hoàng đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Lúc đun giá buốt tạo ra CuO bảo đảm an toàn nên Cu không xẩy ra oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi nối tiếp đun giá buốt cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thiện hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 đặc :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch gửi sang trọng gold color và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

B. Dung dịch gửi sang trọng gray clolor đỏ tía và với khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch gửi sang trọng màu xanh lá cây và với khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi sang trọng màu xanh lá cây và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp gửi sang trọng màu xanh lá cây và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun giá buốt là vì

A. Phản ứng tạo nên kết tủa gold color và hỗn hợp làm nên màu xanh rớt lam.

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp làm nên màu xanh rớt và khí ko hương thơm thực hiện xanh rớt giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng tạo nên kết tủa màu xanh lá cây.

D. Dung dịch gửi sang trọng màu xanh lá cây và với khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun giá buốt là vì như thế phản xạ tạo ra hỗn hợp làm nên màu xanh rớt và khí ko color sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch gửi sang trọng gold color và với khí gray clolor đỏ tía bay ra

B. Dung dịch gửi sang trọng gray clolor đỏ tía và với khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu và với khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi sang trọng màu xanh lá cây và với khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch gửi sang trọng màu xanh lá cây và với khí ko color hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK chi chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tớ thấy:

A. Có kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa white và với khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa white xanh rớt sau gửi trở nên kết tủa đỏ tía nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rớt tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tớ thấyc ó kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta với nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp lếu hợp ý chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X nhập hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư với Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo ra phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để nhận ra phụ thân axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau nhập phụ thân lọ bị rơi rụng nhãn, tớ uống thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì như thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp màu xanh lá cây và không tồn tại khí bay ra

D chính vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 9. Thứ tự động một trong những cặp lão hóa khử nhập sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, nhập sản phẩm năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu hợp ý bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu hợp ý HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bởi vì hỗn hợp HCl đặc giá buốt giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả chính là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko tính năng với HCl đặc, giá buốt.

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ bại Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, với tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu hợp ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y với pH bằng

Xem thêm: vẽ nhà bằng bút chì

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 nhiệt độ phân

Ta có:

nCu(NO3)2 thuở đầu = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn tách = lượng khí cất cánh lên đường => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X nhập VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp lếu hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe tiếp tục phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục với phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn với tính oxi hoá vừa vặn với tính khử.

(2) CuO vừa vặn với tính lão hóa vừa vặn với tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản dễ dàng nhập hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan rất có thể dùng làm phân phát hiện tại nước lẫn lộn nhập dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 rất có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) chính, bởi nhập Cu2O thì Cu với số lão hóa +1 trung gian lận thân thiện 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) chính,

(5) sai, CuSO4 mang đến nhập khí NH3 độ ẩm sẽ có được phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko color, hóa nâu nhập không gian. Mặt không giống, Lúc X tính năng với hỗn hợp NaOH thì với hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 tính năng với hóa học X với khí ko color, hóa nâu nhập không gian là NO => Trong X với group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu hợp ý bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở nhiệt độ phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm nhập sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang đến CO qua quýt lếu hợp ý CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu hợp ý Mg, Fe, Zn nhập vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy với 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tớ thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận tấp tểnh nào là sau đấy là đúng?

A. Kim loại với năng lực nhượng bộ electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại nhỏ thêm hơn đối với nửa đường kính của nguyên vẹn tử phi kim nhập và một chu kì

C. Số electron phần ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của nguyên vẹn tử phi kim thông thường nhỏ thêm hơn nguyên vẹn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại thông thường với năng lực nhượng bộ electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu trăng tròn. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Cr ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối bột sắt(III) (Fe3+).

(c) đớp sút sắt kẽm kim loại là 1 trong quy trình hoá học tập nhập cơ sắt kẽm kim loại bị làm mòn bởi vì những axit nhập môi trường xung quanh không gian.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện bởi vì thép, người tớ gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số nhận định và đánh giá chính là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện bởi vì thép, người tớ gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl bởi vì năng lượng điện đặc biệt trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số nhận định và đánh giá chính là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm sút chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp lếu hợp ý muối bột Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu hợp ý hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối bột. Hãy cho thấy thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại nhập lếu hợp ý hóa học rắn A

A. trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cuối tách Cu

B. trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Cu

C. trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cuối tách Ag

D. trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Ag

................................

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để với thành phẩm cao hơn nữa nhập học hành, VnDoc van lơn reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tài liệu

Xem thêm: cách vẽ conan đơn giản

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O