công thức tính quãng đường

Toán hoạt động lớp 5

Công thức tính quãng lối. Cách tính quãng lối vô lịch trình Toán học tập như vậy nào? Các em học viên nằm trong theo đuổi dõi cụ thể tại đây.

Bạn đang xem: công thức tính quãng đường

1. Quãng lối là gì

Quãng lối là phỏng nhiều năm dịch rời của vật hoặc hoàn toàn có thể là trái đất, phương tiện đi lại. Xác lăm le phỏng nhiều năm quãng lối Lúc sở hữu véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn là bài bác luyện thông thường xuyên xuất hiện nay trong những bài bác luyện vật lý cơ.

2. Công thức tính quãng đường

Để xác lập phỏng nhiều năm của quãng lối sẽ có được công thức sau: Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn. Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng lối là s, thời hạn là t, tao có:

S = v x t

hoặc S = (V1 – V2) x t

Trong cơ với:

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng lối di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

* Chú ý: V1 > V2.

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng lối, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn nên ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là giờ thì quãng lối cũng nên sở hữu đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn nên ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành phép tắc tính nhân nhằm dò la quãng lối. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là phút thì tao nên thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút quý phái đơn vị chức năng là giờ rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính quãng lối.

3. Ví dụ tính quãng đường

Ví dụ 1: Một người chuồn xe đạp điện vô 3h với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/giờ. Tính quãng lối đi được của những người chuồn xe đạp điện.

Xem thêm: chuyển đổi youtube sang mp3

Phương pháp: Muốn tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn..

Cách giải:

Quãng lối đi được của những người chuồn xe đạp điện là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô vô 2 tiếng 15 phút.

Cách giải: Vận tốc sở hữu đơn vị chức năng km/giờ nên thời hạn cũng nên sở hữu thời hạn ứng là giờ. Do cơ tao thay đổi thời hạn quý phái đơn vị chức năng là giờ, tiếp sau đó nhằm tính quãng lối tao lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Đổi 2 tiếng 15 phút = 2,25 giờ

Quãng lối ca nô này đã chuồn được là:

Xem thêm: sách đạo đức lớp 1

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

4. Bài thói quen quãng đường

Các dạng bài bác luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên và những dạng bài bác luyện SGK, VBT Toán lớp 5. Các em học viên theo đuổi dõi cụ thể những bài bác luyện và điều giải tại đây.

  • Bài luyện Toán lớp 5: Quãng lối (Có đáp án)
  • Bài luyện nâng lên Toán lớp 5: Quãng đường
  • Toán lớp 5 trang 141 Quãng đường
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 92: Quãng đường
  • Vở bài bác luyện Toán lớp 5 bài bác 132 Quãng đường

5. Trắc nghiệm Quãng đường