công thức tính hình thang

Chủ đề Tính diện tích S hình thang: Tính diện tích S hình thang là 1 trong những công thức giản dị và hữu ích nhập toán học tập. phẳng phiu phương pháp tính tầm nằm trong nhì cạnh lòng nhân với độ cao đằm thắm nhì lòng, tất cả chúng ta rất có thể xác lập diện tích S của hình thang đơn giản. Việc này gom tất cả chúng ta tính diện tích S những dụng cụ đem hình dáng thang, như túi xách tay và thùng đựng rác rến. Với công thức này, việc đo lường trở thành đơn giản và đúng mực. Hãy vận dụng công thức này nhập cuộc sống đời thường hằng ngày nhằm tiết kiệm ngân sách thời hạn và sức lực.

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Để tính diện tích S của một hình thang, tất cả chúng ta dùng công thức tầm nằm trong nhì cạnh lòng nhân với độ cao của hình thang.
Bước 1: Xác toan những độ quý hiếm quan trọng. Các độ quý hiếm cần thiết tích lũy bao hàm chừng lâu năm nhì cạnh lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h).
Bước 2: kề dụng công thức. Sử dụng công thức tính diện tích S của hình thang:
Diện tích hình thang (S) = (a + b) * h / 2
Bước 3: Thay thế những độ quý hiếm nhập công thức. Thay thế những độ quý hiếm đang được xác lập kể từ bước trước nhập công thức tính diện tích S của hình thang.
Ví dụ: Giả sử tất cả chúng ta mang trong mình một hình thang với những độ quý hiếm như sau: a = 5 centimet, b = 8 centimet, h = 10 centimet. kề dụng công thức:
S = (5 + 8) * 10 / 2 = 65 (đơn vị diện tích)
Vậy diện tích S của hình thang nhập ví dụ này là 65 đơn vị chức năng diện tích S.

Bạn đang xem: công thức tính hình thang

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Diện tích hình thang được xem vì chưng công thức nào?

Diện tích hình thang được xem vì chưng công thức: S = (a + b)/2 * h, nhập cơ S là diện tích S hình thang, a và b theo thứ tự là chừng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang.
Các bước nhằm tính diện tích S hình thang:
1. Xác toan chừng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang: a và b.
2. Xác toan độ cao h của hình thang.
3. kề dụng công thức S = (a + b)/2 * h nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử một hình thang đem nhì cạnh lòng là a = 5 centimet và b = 8 centimet, độ cao là h = 6 centimet. Ta rất có thể tính diện tích S hình thang như sau:
S = (5 + 8)/2 * 6 = 13/2 * 6 = 39 cm².
Do cơ, diện tích S của hình thang nhập ví dụ này là 39 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm rất có thể tính được diện tích S hình thang?

Để tính được diện tích S của một hình thang, tao cần phải biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Đáy rộng lớn (a): Đây là cạnh dài ra hơn của hình thang, được bịa đặt ngang và nhập vai trò như lòng bên trên.
2. Đáy nhỏ (b): Đây là cạnh ngắn thêm của hình thang, cũng rất được bịa đặt ngang và nhập vai trò như lòng bên dưới.
3. Chiều cao (h): Đây là đoạn trực tiếp vuông góc đối với tất cả nhì lòng, nối nhì đỉnh ko kề nhau của hình thang.
Sau khi đem đầy đủ những thông số kỹ thuật bên trên, tao rất có thể vận dụng công thức tính diện tích S như sau:
S = (a + b) * h / 2
Trong cơ, S là diện tích S hình thang.
Ví dụ:
Giả sử tao đem hình thang ABCD với lòng rộng lớn AB = 10 centimet, lòng nhỏ CD = 6 centimet và độ cao h = 8 centimet.
Áp dụng công thức, tao có:
S = (10 + 6) * 8 / 2
S = 16 * 8 / 2
S = 128 / 2
S = 64 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang ABCD là 64 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm rất có thể tính được diện tích S hình thang?

Giải quí ý nghĩa sâu sắc của cạnh lòng và độ cao nhập tính diện tích S hình thang.

Cạnh lòng và độ cao là nhì định nghĩa cần thiết nhập tính diện tích S hình thang.
Cạnh lòng là đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh của hình thang ở tuy nhiên song cùng nhau. Cạnh lòng thông thường được ký hiệu là a và b, với a là cạnh lòng dài ra hơn và b là cạnh lòng ngắn thêm.
Chiều cao là đoạn trực tiếp kẻ kể từ đỉnh của hình thang tuy nhiên song với cạnh lòng. Chiều cao thông thường được ký hiệu là h.
Ý nghĩa của cạnh lòng và độ cao so với tính diện tích S hình thang như sau:
1. Cạnh đáy: Cạnh lòng có công dụng xác lập chiều rộng lớn của hình thang, tức là khoảng cách đằm thắm nhì cạnh tuy nhiên song của hình thang. Đường cao của hình thang bắt gặp cạnh lòng tạo ra trở nên những tam giác nằm trong đỉnh. Vì vậy, cạnh lòng tác động thẳng cho tới diện tích S của những tam giác này và kể từ cơ ra quyết định diện tích S tổng thể của hình thang.
2. Chiều cao: Chiều cao có công dụng xác lập độ cao của hình thang, tức là khoảng cách kể từ đỉnh của hình thang cho tới cạnh lòng. Chiều cao cũng nhập vai trò cần thiết nhập tính diện tích S hình thang, vì như thế nó xác lập diện tích S của từng tam giác tạo ra trở nên hình thang. Khi tính diện tích S hình thang, tao nhân độ cao với tầm nằm trong của nhì cạnh lòng.
Tóm lại, cạnh lòng và độ cao là nhì nhân tố cần thiết nằm trong góp phần nhập việc tính diện tích S của hình thang.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì chưng tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao đằm thắm 2 đáy?

Diện tích của một hình thang được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của nhì cạnh lòng và nhân với độ cao đằm thắm nhì lòng. Điều này còn có địa thế căn cứ kể từ cơ hội xác lập diện tích S hình thang.
Giả sử tất cả chúng ta mang trong mình một hình thang đem nhì lòng là a và b, và độ cao của chính nó là h.
Để xác lập diện tích S của hình thang này, tao nhận ra rằng hình thang rất có thể được phân thành một hình tam giác và một hình bình hành.
Hình tam giác đem cạnh lòng là a, độ cao là h, và diện tích S của chính nó rất có thể được xem vì chưng công thức: S_tamgiac = (1/2) * a * h.
Hình bình hành đem cạnh lòng là b, độ cao là h, và diện tích S của chính nó rất có thể được xem vì chưng công thức: S_binhhanh = b * h.
Vì hình thang bao hàm cả hình tam giác và hình bình hành, chính vì vậy diện tích S của hình thang là tổng diện tích S của tất cả nhì hình đó: S_hinhthang = S_tamgiac + S_binhhanh.
Thay nhập cơ, tao có: S_hinhthang = (1/2) * a * h + b * h.
Ta rất có thể rút gọn gàng công thức bên trên thành: S_hinhthang = (a + b)/2 * h.
Vậy, diện tích S của một hình thang rất có thể được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của nhì cạnh lòng và nhân với độ cao đằm thắm nhì lòng.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì chưng tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao đằm thắm 2 đáy?

_HOOK_

Toán nâng lên lớp 5: Diện tích hình thang - Thầy Khải

\"Hãy nằm trong tò mò toàn cầu của toán nâng lên lớp 5 qua quýt đoạn phim này! Quý khách hàng sẽ tiến hành học tập những câu hỏi thú vị, tập luyện trí tuệ logic và nắm rõ kỹ năng và kiến thức toán học tập. Đừng bỏ qua thời cơ đẩy mạnh khả năng toán của bạn!\"

Diện tích hình thang: Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (DỄ HIỂU NHẤT)

\"Bạn mong muốn nắm rõ về diện tích S hình thang? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn mò mẫm hiểu công thức tính diện tích S và cơ hội vận dụng nhập những bài xích tập luyện thực tiễn. Cùng nhập cuộc nhằm trở nên \"chuyên gia\" về hình thang!\"

Cách tính diện tích S hình thang khi chỉ biết chừng lâu năm 1 cạnh lòng và độ cao.

Để tính diện tích S hình thang khi chỉ biết chừng lâu năm một cạnh lòng và độ cao, tao dùng công thức sau:
Diện tích hình thang = (độ lâu năm cạnh lòng bên trên + chừng lâu năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Bước 1: Xác toan chừng lâu năm cạnh lòng bên trên và cạnh lòng bên dưới của hình thang.
Bước 2: Tìm độ cao của hình thang.
Bước 3: kề dụng công thức diện tích S hình thang:
Diện tích hình thang = (độ lâu năm cạnh lòng bên trên + chừng lâu năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Ví dụ:
Giả sử tao đem hình thang ABCD, với chừng lâu năm cạnh lòng bên trên là a, chừng lâu năm cạnh lòng bên dưới là b và độ cao của hình thang là h.
Diện tích hình thang S = (a + b) x h / 2
Thay những độ quý hiếm rõ ràng nhập công thức bên trên, tao tiếp tục tính được diện tích S hình thang.

Liệt kê công việc cần thiết thực hiện khi tính diện tích S hình thang.

Để tính diện tích S hình thang, bạn phải tuân theo công việc sau:
Bước 1: Xác toan những thông số kỹ thuật của hình thang. Hình thang đem 4 cạnh, bao gồm 2 cạnh lòng và 2 cạnh mặt mũi. Gọi a và b là chừng lâu năm những cạnh lòng, và h là độ cao đằm thắm 2 lòng.
Bước 2: Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là: Diện tích hình thang = (a + b) / 2 * h.
Bước 3: Thay những độ quý hiếm của a, b và h nhập công thức. Khi cơ, các bạn sẽ đem diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử chúng ta mang trong mình một hình thang đem cạnh lòng a = 5 centimet, cạnh lòng b = 7 centimet và độ cao h = 4 centimet. Thực hiện nay công việc trên:
Bước 1: a = 5 centimet, b = 7 centimet, h = 4 centimet.
Bước 2: Diện tích hình thang = (5 + 7) / 2 * 4 = 12 * 4 = 48 cm².
Vậy diện tích S hình thang là 48 cm².

Xem thêm: làm sao sống được mà không yêu

Liệt kê công việc cần thiết thực hiện khi tính diện tích S hình thang.

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang đem lòng độ dài rộng không giống nhau?

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang đem lòng độ dài rộng không giống nhau bằng phương pháp dùng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là tầm nằm trong nhì lòng nhân với độ cao đằm thắm nhì lòng.
Để tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết độ dài rộng nhì lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h). Sau cơ, vận dụng công thức:
S = (a + b) * h / 2
Trong cơ, S là diện tích S hình thang, a và b là độ dài rộng nhì lòng, và h là độ cao đằm thắm nhì lòng.
Ví dụ, nếu như mang trong mình một hình thang đem lòng bên trên có tính lâu năm 5cm, lòng bên dưới có tính lâu năm 10cm và độ cao là 8cm, tao rất có thể tính diện tích S như sau:
S = (5 + 10) * 8 / 2
S = 15 * 8 / 2
S = 120 / 2
S = 60 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang này là 60 cm².

Ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của 7 hình sau đây giúp đỡ bạn học tập xuất sắc môn Toán

\"Quên chuồn nỗi sợ hãi ghi ghi nhớ công thức với đoạn phim này! Chúng tôi tiếp tục share với chúng ta những cách thức giản dị nhằm ghi ghi nhớ và phần mềm công thức nhập giải những câu hỏi. Hãy nằm trong chuẩn bị cho tới bạn dạng đằm thắm kỹ năng và kiến thức toán học tập bền vững!\"

Điều khiếu nại gì rất cần được vừa lòng nhằm hình thang đem diện tích S rộng lớn nhất?

Để hình thang đem diện tích S lớn số 1, ĐK rất cần được vừa lòng là lòng bên dưới và lòng bên trên của hình thang cần tuy nhiên song và độ cao của hình thang cần vì chưng đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh nút giao của những đàng chéo cánh.
--------------------------
To ensure the trapezoid has the maximum area, the conditions that need đồ sộ be satisfied are:
1. The lower base and the upper base of the trapezoid must be parallel.
2. The height of the trapezoid must be equal đồ sộ the line connecting the intersection points of the diagonals.

So sánh phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S những hình thang không giống.

Để đối chiếu phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S của những hình thang không giống, tất cả chúng ta cần phải biết công thức tính diện tích S cho tới từng mô hình thang. Dưới đấy là những công thức cơ bản:
1. Diện tích hình thang:
Diện tích của hình thang được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của chừng lâu năm nhì lòng, rồi nhân với độ cao của hình thang.
Công thức: S = (a + b) * h / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình thang.
- a và b là chừng lâu năm nhì lòng của hình thang.
- h là độ cao của hình thang.
2. Diện tích những hình thang khác:
- Diện tích hình vuông: Diện tích của hình vuông vắn bằng phương pháp nhân cạnh của chính nó với chủ yếu nó.
Công thức: S = a * a
Trong đó:
- S là diện tích S hình vuông vắn.
- a là cạnh của hình vuông vắn.
- Diện tích hình chữ nhật: Diện tích của hình chữ nhật bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn của chính nó cùng nhau.
Công thức: S = a * b
Trong đó:
- S là diện tích S hình chữ nhật.
- a là chiều lâu năm của hình chữ nhật.
- b là chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
- Diện tích hình tam giác: Diện tích của hình tam giác bằng phương pháp nhân 50% độ cao với chừng lâu năm lòng của chính nó.
Công thức: S = (b * h) / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình tam giác.
- b là chừng lâu năm lòng của hình tam giác.
- h là độ cao của hình tam giác.
Với những công thức bên trên, tất cả chúng ta rất có thể tính diện tích S của những hình thang và đối chiếu cùng nhau.

_HOOK_

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang nhập thực tiễn.

Công thức tính diện tích S hình thang nhập thực tiễn được vận dụng thật nhiều nhập cuộc sống đời thường hằng ngày của tất cả chúng ta. Dưới đấy là một vài ví dụ về phần mềm của công thức này:
1. Ngành xây dựng: Trong việc design và thi công những dự án công trình phong cách xây dựng như nhà tại, tòa mái ấm, những sảnh hoạt động,... Công thức tính diện tích S hình thang được dùng nhằm tính diện tích S những chống hình thang như sảnh, nền, vách hoặc sảnh đón quý khách.
2. Địa hóa học học: Trong nghiên cứu và phân tích địa hóa học, đo lường diện tích S những vùng khu đất hình thang là cần thiết nhằm nhận xét tài năng dùng khu đất, đo lường mối cung cấp khoáng sản ngẫu nhiên, hoặc xác lập vùng bị tác động vì chưng thay đổi nhiệt độ.
3. Giao thông: Trong nghành nghề dịch vụ design đường đi bộ, công thức tính diện tích S hình thang được phần mềm nhằm tính diện tích S những phần đường hình thang bên trên bạn dạng vẽ, kể từ cơ gom xác lập được lưu lượng giao thông vận tải, bịa đặt biển khơi báo hoặc đo lường ngân sách thi công và duy trì.
4. Công nghiệp sản xuất: Trong quy trình tạo ra, công thức tính diện tích S hình thang được vận dụng nhằm tính diện tích S những mặt phẳng hình thang bên trên những vật tư hoặc trang bị, đáp ứng unique thành phầm và đánh giá độ dài rộng.
Như vậy, công thức tính diện tích S hình thang không chỉ là tăng thêm ý nghĩa nhập nghành nghề dịch vụ tiếp thu kiến thức mà còn phải được phần mềm thoáng rộng trong vô số nhiều ngành nghề ngỗng không giống nhau nhập cuộc sống thực tiễn.

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang nhập thực tiễn.

Giải quí ý nghĩa sâu sắc của diện tích S hình thang trong những câu hỏi hình học tập.

Diện tích hình thang trong những câu hỏi hình học tập tăng thêm ý nghĩa cần thiết vì như thế nó là 1 trong những đại lượng cho biết thêm diện tích S của một hình thang.
Công thức tính diện tích S hình thang là: S = (a + b) * h / 2.
Trong công thức này, a và b là chừng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội đằm thắm nhì lòng tuy nhiên song).
Để tính diện tích S hình thang, tao triển khai công việc sau:
1. Xác toan chừng lâu năm nhì cạnh lòng (a và b) và độ cao (h) của hình thang.
2. kề dụng công thức S = (a + b) * h / 2 nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Nếu a = 4 centimet, b = 6 centimet, và h = 5 centimet, tao rất có thể tính diện tích S hình thang theo gót công thức: S = (4 + 6) * 5 / 2 = 10 * 5 / 2 = 25 cm².
Diện tích hình thang tăng thêm ý nghĩa cho những câu hỏi hình học tập vì như thế nó cho tới tất cả chúng ta biết diện tích S của một hình thang này cơ. Như vậy rất có thể gom tất cả chúng ta xác lập những vùng mặt phẳng, diện tích S cần thiết đá, hoặc diện tích S quan trọng cho những tác vụ không giống trong những dự án công trình thi công, phong cách xây dựng, hoặc design. Bên cạnh đó, diện tích S hình thang cũng rất có thể được dùng nhằm đo lường tỉ lệ thành phần diện tích S trong những hình thang không giống nhau, hoặc nhằm kiểm tra quan hệ trong những độ dài rộng không giống nhau của hình thang.

Nêu một ví dụ về câu hỏi tính diện tích S hình thang nhập cuộc sống đời thường hằng ngày.

Một ví dụ về câu hỏi tính diện tích S hình thang nhập cuộc sống đời thường hằng ngày rất có thể là lúc tất cả chúng ta cần thiết tính diện tích S của một cái túi xách tay đem hình dạng kiểu như một hình thang.
Để tính diện tích S hình thang của cái túi xách tay này, tao cần phải biết nhì lòng của túi xách tay và độ cao của chính nó. kề dụng công thức tính diện tích S hình thang, tao thực hiện như sau:
1. Đo đạc lòng rộng lớn của túi xách tay và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng rộng lớn là a.
2. Đo đạc lòng nhỏ của túi xách tay và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng nhỏ là b.
3. Đo đạc độ cao của túi xách tay và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi độ cao là h.
4. Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang: S = (a + b) * h / 2.
5. Thay thế độ quý hiếm của a, b và h nhập công thức và đo lường độ quý hiếm diện tích S S.
Ví dụ, fake sử cái túi xách tay đem lòng rộng lớn là trăng tròn centimet, lòng nhỏ là 15 centimet và độ cao là 30 centimet. kề dụng công thức tính diện tích S hình thang:
S = (20 + 15) * 30 / 2
S = 35 * 30 / 2
S = 1050 / 2
S ≈ 525 cm²
Do cơ, diện tích S của cái túi xách tay này là khoảng tầm 525 cm².

Cách tính chu vi hình thang và quan hệ đằm thắm chu vi và diện tích S.

Để tính chu vi hình thang, tao cần phải biết những chừng lâu năm những cạnh lòng (a và b) và chừng lâu năm đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh lòng ko phía trên và một lòng (còn gọi là đoạn nối nhì đỉnh nghiêng hoặc độ cao h).
Công thức tính chu vi hình thang là: C = a + b + 2h.
Với a và b là chừng lâu năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là chừng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng của hình thang.
Mối mối liên hệ đằm thắm chu vi và diện tích S hình thang là: Diện tích hình thang (S) vì chưng tích của chừng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng (h) và tầm nằm trong của chừng lâu năm nhì cạnh lòng (a và b), cung ứng công thức: S = (a + b) * h / 2.
Vì vậy, nhằm tính chu vi hình thang, tao cần phải biết chừng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng và chừng lâu năm nhì cạnh lòng. Trong khi nhằm tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết chừng lâu năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng và tầm nằm trong của chừng lâu năm nhì cạnh lòng.

Xem thêm: cách đổi nền máy tính

Giải quí vì như thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập.

Việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập vì như thế những nguyên do sau:
1. Ứng dụng thực tế: Diện tích hình thang được dùng trong vô số nhiều nghành nghề dịch vụ cuộc sống đời thường hằng ngày. Ví dụ, khi tính diện tích S và chu vi một tấm thảm hình thang, tất cả chúng ta rất có thể hiểu rằng con số vật liệu quan trọng nhằm thực hiện thảm cơ, tính giá tiền và lập plan. Bên cạnh đó, nhập phong cách xây dựng, việc tính diện tích S hình thang gom xác lập diện tích S sàn, mặt phẳng của 1 căn mái ấm chỉ còn những thông số kỹ thuật cơ bạn dạng.
2. Xây dựng kỹ năng và kiến thức hình học tập cơ bản: Tính diện tích S và chu vi hình thang là 1 trong những phần trong các việc thi công kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về hình học tập. phẳng phiu cơ hội mò mẫm hiểu và vận dụng công thức tính diện tích S và chu vi hình thang, tất cả chúng ta rất có thể thâu tóm được những định nghĩa cơ bạn dạng như chừng lâu năm những cạnh, chu vi và diện tích S của những hình thang không giống nhau. Đây là những kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng quan trọng nhằm hiểu và giải quyết và xử lý những câu hỏi hình học tập phức tạp rộng lớn.
3. Tính tổng quát: Việc tính diện tích S và chu vi hình thang cũng gom tất cả chúng ta không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức và vận dụng nhập những hình dạng không giống nhau. Công thức tính diện tích S và chu vi hình thang rất có thể được vận dụng nhằm tính diện tích S và chu vi của những hình dạng tương tự động như hình tam giác, hình bình hành và hình chữ nhật. Nhờ vậy, tất cả chúng ta rất có thể thi công một hạ tầng kỹ năng và kiến thức vững chãi về diện tích S và chu vi và vận dụng nó nhập việc giải quyết và xử lý những câu hỏi hình học tập thực tiễn và trừu tượng.
Tóm lại, việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập vì như thế nó đem phần mềm nhập thực tiễn, gom thi công kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng và không ngừng mở rộng định nghĩa về diện tích S và chu vi cho những hình dạng không giống nhau.

Giải quí vì như thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết nhập hình học tập.

_HOOK_