công thức tính diện tích xung quanh

Trong nội dung bài viết này, Viện huấn luyện và đào tạo Vinacontrol tiếp tục chỉ dẫn các bạn công thức tính diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. Qua bại, chỉ dẫn các bạn giải những dạng bài xích luyện tương quan.

1. Diện tích xunh xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

a. Định nghĩa

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh

b. Công thức tính

Để tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao tiến hành lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

Với:

 • a là chiều dài
 • b là chiều rộng
 • h là chiều cao

Cong-thuc-tinh-dien-tich-xung-quanh-hinh-hop-chu-nhat

Công thức tính diện tích S xunh quanh

Chứng minh công thức:

Hình hộp chữ nhật với chiều lâu năm a, chiều rộng lớn b, độ cao h. Có diện tích S xung xung quanh là tổng diện tích S 4 mặt mày mặt mày. Ta có:

Sxq = a x h x 2 + b x h x 2 = (a + b) x 2 x h

2. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

a. Định nghĩa

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

b. Công thức tính

Để tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Với:

 • a là chiều dài
 • b là chiều rộng
 • h là chiều cao

Cong-thuc-tinh-dien-tich-xung-quanh-hinh-hop-chu-nhat

Công thức tính diện tích S toàn phần

✍ Xem thêm: Tổng hợp công thức tính thể tích những hình khối

3. Lưu ý Lúc thực hiện bài xích thói quen diện tích

Trong những bài xích luyện, hoặc bài xích đánh giá có khá nhiều vấn đề tính diện tích S được gài cắm, thực hiện nhiễu cho tới học viên và sỹ tử. Do bại Lúc thực hiện bài xích bạn phải gọi kỹ đề và chú ý những điểm sau:

 • Khi đề bài xích phỏng lâu năm những cạnh với đơn vị chức năng không giống nhau, thì bước trước tiên cần thiết quy thay đổi về nằm trong một đơn vị đo phỏng lâu năm.
 • Đối với bài xích đối chiếu diện tích S những hình, cũng cần được chú ý về đơn vị đo diện tích của những hình. Nếu bọn chúng không giống nhau, hãy quy thay đổi về và một đơn vị chức năng đo rồi mới nhất tổ chức đối chiếu.
 • Thực hiện tại đánh giá sản phẩm tối thiểu 2.

4. Các dạng bài xích luyện thông thường bắt gặp và chỉ dẫn giải

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: sát dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 5cm, chiều rộng lớn 7cm và độ cao 3cm.

Bài giải

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

Sxq = (5 + 7) x 2 × 3 = 78 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

Stp = Sxq + Smd x 2 = 78 + (5 x 7) × 2 = 148(cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 78cm2 | Diện tích toàn phần: 148cm2


Dạng 2: sành diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, dò xét chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

 • Tìm độ cao theo đòi công thức:  h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b) : 2;
 • Tìm tổng chu vi lòng theo đòi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tao cũng thay cho nhập công thức nhằm dò xét những đại lượng không biết.

Ví dụ. Cho hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 217,5m2 và nửa chu vi mặt mày lòng vì thế 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật bại.

Bài giải

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Xem thêm: ẩn ứng dụng trên samsung


Dạng 3: Toán với câu nói. văn (thường là dò xét diện tích S vỏ hộp, căn chống, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết dò xét là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ. Một căn chống hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 7m, chiều rộng lớn 50dm, độ cao 4m. Người tao mong muốn quét tước vôi những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống bại. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì thế 12m2 (biết rằng chỉ quét tước vôi bên phía trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung xung quanh của căn chống bại là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích trần của căn chống bại là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

5. Bài luyện áp dụng thực hiện bên trên nhà

Câu 1:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

b) Chiều lâu năm 7,6 dm, chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

c) Chiều lâu năm 4/5 m, chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Câu 2:

Một loại vỏ hộp vì thế tôn (không với nắp) hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 15 cm, chiều rộng lớn 25 cm, độ cao 20 cm. Tính diện tích S tôn dùng làm thực hiện loại vỏ hộp bại. (không tính mép hàn).

Câu 3:

Một loại vỏ hộp hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 30 cm, chiều rộng lớn 10 cm và độ cao 15cm. Quý khách hàng Bình dán giấy má màu sắc cam vào những mặt mày xung xung quanh và dán giấy má màu sắc xanh vào nhị mặt mày đấy của vỏ hộp bại (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy má màu sắc này to hơn và to hơn từng nào xăng - ti -mét vuông?

Câu 4:

Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và với độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bại.

Câu 5:

Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp vì thế bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 30 cm, chiều rộng lớn 18 cm và độ cao 16 cm. Tính diện tích S bài xích dùng làm thực hiện nguyệt lão loại vỏ hộp bại. (không tính mép dán)

Câu 6:

Một căn chống hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m. Người tao mong muốn quét tước vôi nhập những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống bại. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì thế 8 m2. (chỉ quét tước bên phía trong phòng)

Câu 7:

Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm vội vàng tía chuyến chiều rộng lớn, độ cao vì thế khoảng nằm trong của tía độ dài rộng. sành khoảng nằm trong của chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao là 60. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bại. Đơn vị đo vì thế centimet.

Bài 8:

Một loại thùng ko nắp hình dạng vỏ hộp chữ nhật, chiều rộng lớn vì thế 3/5 chiều lâu năm và tầm thường chiều lâu năm 1,2m, độ cao lâu năm 1,5m. Người tao tô cả mặt mày nhập và ở mặt ngoài của thùng, cứ 2m² thì không còn 0,5kg tô. Tính lượng tô đang được tô kết thúc loại thùng bại.

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về tính chất diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật. Mong rằng nội dung bài viết đã hỗ trợ ích cho tới việc tiếp thu kiến thức của công ty.

Tham khảo những công thức toán học tập khác:

✍ Xem thêm: Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: bao nhiêu ngày nữa đến sinh nhật tôi

✍ Xem thêm: Chuyển thay đổi đơn vị chức năng đo diện tích dễ dàng với cùng một cú nhấp chuột

 Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

 Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình lập phương