công thức tính chu vi hình tứ giác

I. Phương pháp tính chu vi của hình tứ giác

Hình tứ giác được tạo thành nhị loại: tứ giác thường thì và tứ giác đặc biệt quan trọng. Dưới đó là những công thức nhằm tính chu vi của từng loại tứ giác trong số câu hỏi.

Bạn đang xem: công thức tính chu vi hình tứ giác

1. Cách tính chu vi của tứ giác thông thường

Đối với những hình tứ giác theo phương thức thường thì, chu vi của tứ giác tiếp tục vì thế tổng chừng lâu năm của 4 cạnh, tức là: P = a + b + c + d (đơn vị tính)

Trong đó:

  • P: Chu vi của hình tứ giác
  • a, b, c, d: Độ lâu năm của 4 cạnh không giống nhau vô một tứ giác

Ví dụ: Cho tứ giác ABCD có tính lâu năm 4 cạnh thứu tự là AB = 4cm, BC = 6cm, CD = 3 centimet, AD = 5cm.

Chu vi của tứ giác ABCD:

P = 4 + 6 + 3 + 5 = 18(cm)

2. Cách tính chu vi của tứ giác quánh biệt

Đối với những hình tứ giác theo phương thức đặc biệt quan trọng như hình vuông vắn, hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang, phương pháp tính chu vi thông thường khá giản dị và sở hữu những công thức quy toan như sau:

  • Công thức tính chu vi của hình thang: P.. = a + b + c + d
  • Công thức tính chu vi của hình bình hành, hình chữ nhật: P.. = 2.(a + b)
  • Công thức tính chu vi của hình vuông vắn, hình thoi: P.. = 4.a

Trong đó:

  • P: Chu vi của hình tứ giác đặc biệt quan trọng
  • a, b, c, d: Độ lâu năm những cạnh vô hình tứ giác

II. Các dạng bài xích tính chu vi hình tứ giác

Dạng 1: Tính chu vi của hình tứ giác Lúc đang được biết chừng lâu năm những cạnh vô hình tứ giác

Đề bài xích tiếp tục cung ứng chừng lâu năm những cạnh của tứ giác và đòi hỏi tính chu vi của tứ giác bại. quý khách chỉ việc dùng công thức chu vi tứ giác: P.. = a + b + c + d nhằm đo lường chu vi một cơ hội đúng chuẩn.

Ví dụ: Tính chu vi của hình tứ giác có tính lâu năm những cạnh như sau.

6dm, 4dm, 7dm, 5dm

4cm, 6cm, 5cm, 4,5cm

Giải:

Áp dụng công thức tính chu vi:

P = 6 + 4 + 7 + 5 = 22dm

Xem thêm: kể chuyện cho be 4 tuổi trước khi đi ngủ

P = 4 + 6 + 5+ 4,5 = 19,5cm

Dạng 2: Tìm chừng lâu năm cạnh lúc biết chu vi

Trong dạng bài xích này, đề bài xích tiếp tục cung ứng chu vi của hình tứ giác và đòi hỏi tính chừng lâu năm cạnh ứng.

Ví dụ: Hình tứ giác ABCD sở hữu chu vi 62cm, biết tổng chừng lâu năm nhị cạnh AB và BC vì thế 31cm. Tính tổng chừng lâu năm của nhị cạnh CD và AD

Giải:

Ta sở hữu chu vi tứ giác ABCD: P.. = AB + BC + CD + AD = 62

AB + BC= 31, P.. = 31 + (CD + AD) = 62 (cm)

Tổng chừng lâu năm của nhị cạnh CD và AD là: CD + AD = 62 - 31 = 31

Đáp số: 31cm

Dạng 3: Tính chu vi hình tứ giác quánh biệt

Ở vô dạng câu hỏi này tiếp tục cho 1 hình tứ giác ví dụ rất có thể kể tới như hình vuông vắn, hình chữ nhật,… kèm cặp Từ đó là những dữ khiếu nại về cạnh của hình tứ giác bại và đòi hỏi các bạn cần tính được chu vi của hình bại. Nên việc tính chu vi sẽ vẫn tùy nằm trong vào cụ thể từng hình tiếp tục vận dụng những công thức ứng nhằm rất có thể đo lường chu vi một cơ hội đúng chuẩn nhất.

Ví dụ: Cho một mảnh đất nền hình vuông vắn có tính lâu năm những cạnh ứng là 14cm. Tính chu vi của mảnh đất nền hình vuông vắn bại.

Giải:

Chu vi của hình vuông: P.. = a x 4 = 14 x 4 = 56cm.

Xem thêm: 3254 câu thơ truyện kiều

Đáp số: 56cm

Bài ghi chép bên trên phía trên trả lời về công thức tính chu vi tứ giác & Ví dụ minh họa. Chúc các bạn một ngày đảm bảo chất lượng lành!

Nội dung được cải tiến và phát triển vì thế lực lượng Mytour với mục tiêu chở che và tăng thưởng thức quý khách hàng.