công thức tính chiều dài hình chữ nhật

Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật là câu hỏi thông thường bắt gặp nhập toán hình. Các công thức tương quan thông thường thực hiện trở ngại mang lại học viên. Hãy tìm hiểu thêm Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật và ví dụ cụ thể tuy nhiên Mytour share sẽ giúp những em vận dụng kỹ năng và kiến thức nhập câu hỏi.

Bạn đang xem: công thức tính chiều dài hình chữ nhật

I. Khám huỷ hình chữ nhật

1. Hình chữ nhật là gì?

Theo khái niệm toán học tập, hình chữ nhật là tứ giác với 4 góc vuông (=90o) với nhì cạnh nhiều năm và nhì cạnh ngắn ngủn đều nhau. Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là phỏng nhiều năm của cạnh nhiều năm, chiều rộng lớn là phỏng nhiều năm của cạnh ngắn ngủn.

2. Dấu hiệu phân biệt hình chữ nhật

Dấu hiệu phân biệt hình chữ nhật bao gồm:

 • Tứ giác với 3 góc vuông
 • Hình thang cân nặng với cùng 1 góc vuông
 • Hình bình hành với lối chéo cánh đều nhau, hoặc với cùng 1 góc vuông

3. Đặc điểm rất dị của hình chữ nhật

Hình chữ nhật tiềm ẩn những tính chất rực rỡ của hình thang cân nặng và hình bình hành như:

 • Hai lối chéo cánh của hình chữ nhật với chiều nhiều năm đều nhau. Điểm gửi gắm của bọn chúng là trung điểm của từng đoạn chéo cánh
 • Các cạnh của hình chữ nhật là tuy vậy song và đều nhau
 • Khi hai tuyến phố chéo cánh tách nhau, tạo nên 4 tam giác cân nặng với đỉnh là vấn đề bắt gặp nhau của chéo cánh

II. Công thức tính tương quan cho tới hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật vì thế tổng phỏng nhiều năm những cạnh. Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: “Tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhân 2”.

1. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật là lối xung quanh diện tích S hình, được xem vì thế tổng phỏng nhiều năm những cạnh. Trong toán học tập, quy tắc tính chu vi hình chữ nhật là: “Tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhân 2”, với ĐK những đơn vị chức năng nên là như nhau.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật: Phường = (a + b) x 2

Trong biểu thức:

 • P: Biểu tượng chu vi hình chữ nhật
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật
 • b: Kích thước chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ tính chu vi hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD với chiều nhiều năm là 10 centimet và chiều rộng lớn là 6 centimet. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật ABCD.

Giải bài xích toán:

Sử dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật:

Chu vi hình chữ nhật PABCD = (a + b) x 2 = (10 + 6) x 2 = 16 x 2 = 32 (cm).

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là 32 centimet.

2. Công thức diện tích S hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là diện tích S mặt phẳng của hình, là phần mặt mày bằng phẳng hoàn toàn có thể phát hiện ra. Trong toán học tập, diện tích S hình chữ nhật được xem bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn, với những đơn vị chức năng đo nên là như nhau. Đơn vị diện tích S hình chữ nhật là nón 2 của đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

Công thức diện tích S hình chữ nhật: S = a x b

Trong công thức:

 • S: Ký hiệu diện tích S hình chữ nhật
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật
 • b: Kích thước chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Công thức này vận dụng khi chúng ta biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật. Nếu chúng ta chỉ biết độ dài rộng lối chéo cánh, bạn cũng có thể tính diện tích S hình chữ nhật theo đuổi công thức:

S = 12×12× (Chiều nhiều năm lối chéo)2

Ví dụ tính diện tích S hình chữ nhật

Hình chữ nhật ABCD với độ dài rộng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn theo thứ tự là 15 centimet và 10 centimet. Hãy tính diện tích S của hình chữ nhật ê.

Giải bài xích toán:

Sử dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật, tớ có:

Diện tích hình chữ nhật SABCD = a x b = 15 x 10 = 150 cm2

Vậy diện tích S hình chữ nhật ABCD là 150 cm2.

3. Công thức tính lối chéo cánh hình chữ nhật

Độ nhiều năm lối chéo cánh hình chữ nhật bằng căn bậc nhì tổng bình phương của nhì cạnh (chiều nhiều năm và chiều rộng) hình chữ nhật (theo toan lý Pythagoras).

Công thức tính lối chéo cánh hình chữ nhật: Đường chéo cánh = √(a² + b²)

Xem thêm: còn nhớ những lúc đắm đuối

Trong đó:

 • a và b là chiều nhiều năm của nhì cạnh của hình chữ nhật
 • Dấu căn bậc nhì biểu thị phép tắc tính lấy căn bậc nhì

Ví dụ tính lối chéo cánh hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật ABCD với chiều nhiều năm AB = CD = 4 centimet và chiều rộng lớn BC = DA = 3 centimet. Tính phỏng nhiều năm lối chéo cánh hình chữ nhật.

Bài giải:

Áp dụng công thức tính lối chéo cánh hình chữ nhật, tớ có:

Đường chéo cánh AD = BD = (AB2+BC2)=(42+32)=25(AB2+BC2)=(42+32)=25 = 5 (cm).

Vậy phỏng nhiều năm của lối chéo cánh của hình chữ nhật ABCD là 5 centimet.

III. Phương pháp tính chiều nhiều năm hình chữ nhật và ví dụ chi tiết

1. Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết diện tích S và chiều rộng

Khi đang được biết diện tích S và chiều rộng lớn của hình chữ nhật, tớ vận dụng công thức tính diện tích S: S = a x b => a = SbSb.

Trong đó:

 • S là diện tích S hình chữ nhật
 • a là chiều nhiều năm hình chữ nhật
 • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật

Ví dụ: Diện tích của Sảnh ngôi nhà hình chữ nhật là 160m2 và chiều rộng lớn là 10m. Hỏi chiều nhiều năm của Sảnh ngôi nhà là từng nào.

Bài giải:

a = SbSb = 1601016010 = 16m

Vậy chiều nhiều năm Sảnh ngôi nhà là 16m.

2. Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng

Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng lớn, dùng công thức tính chu vi hình chữ nhật Phường = (a + b) x 2 => a = P2P2 - b.

Trong đó:

 • P là chu vi hình chữ nhật
 • P2P2: là nửa chu vi hình chữ nhật
 • a là chiều nhiều năm hình chữ nhật
 • b là chiều rộng lớn hình chữ nhật

Ví dụ: Bảng học tập bên trên lớp với chu vi bảng là 8m và chiều rộng lớn bảng là 1m. Tính chiều nhiều năm bảng.

Bài giải:

Áp dụng công thức: a = P2P2 - b = 8282 - 1 = 3m.

Vậy chiều nhiều năm của học tập bảng là 3m.

3. Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng lớn không tồn tại sẵn

Dạng bài xích tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết chu vi và chiều rộng lớn ko mang lại sẵn, những em cần thiết hiểu kỹ đề bài xích và phụ thuộc vào những tài liệu đề bài xích mang lại nhằm mò mẫm đi ra chiều rộng lớn của hình chữ nhật, tiếp sau đó tính chiều nhiều năm hình chữ nhật.

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật với chu vi là 72cm và chiều rộng lớn vì thế 1414 nửa chu vi. Vậy chiều nhiều năm của hình này vì thế bao nhiêu?

Kết quả:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: P2P2 = 722722 = 36 centimet.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 1414 x 36 = 9 centimet.

Xem thêm: con tim rung dong phần 3

Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật là: P2P2 - b = 36 - 9 = 27 centimet.

Mytour share kỹ năng và kiến thức về hình chữ nhật, công thức tính diện tích S, chu vi, và phương pháp tính chiều nhiều năm chiều rộng lớn. Hy vọng học viên đạt thêm kỹ năng và kiến thức và mạnh mẽ và tự tin giải bài xích tập luyện tương quan.

Nội dung được cách tân và phát triển vì thế đội hình Mytour với mục tiêu đỡ đần và tăng hưởng thụ người sử dụng. Mọi chủ ý góp phần van lơn vui mừng lòng tương tác tổng đài siêng sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]