công thức lãi suất kép

Lãi suất kép canh ty "lãi ông xã lãi, lãi u đẻ lãi con", được giới góp vốn đầu tư ví như "chìa khoá vàng" nhập góp vốn đầu tư tài chủ yếu.