cong dich vu cong quoc gia

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN QUÝ MÃO 2023, CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, "CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ", "VĂN MINH - THÂN THIỆN - TRÁCH NHIỆM ", LẤY NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ; SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Bạn đang xem: cong dich vu cong quoc gia

  16/06/2021     |  Lượt xem 1569   

Giới thiệu chỉ dẫn dùng về Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẠI ĐÂY

01 Tra cứu vớt giấy tờ thủ tục hành chủ yếu, dịch vụ công

Người dân, công ty sở hữu 3 phương pháp để tiếp cận giấy tờ thủ tục hành chủ yếu, công ty công, cơ là:

-Tìm mò mẫm bám theo kể từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp

-Chọn giấy tờ thủ tục hành chủ yếu kể từ sự khiếu nại của công dân, doanh nghiệp

-Chọn kể từ list công ty công trực tuyến

02 Chọn ban ngành thực hiện

Căn cứ vô “Cơ quan tiền thực hiện” vô vấn đề giấy tờ thủ tục hành chủ yếu, người dân, công ty lựa chọn ban ngành triển khai ứng của giấy tờ thủ tục cần thiết thực hiện

03 Đăng ký, singin thông tin tài khoản công dân, doanh nghiệp

Xem thêm: vẽ người lái đò

Người dân, công ty hoàn toàn có thể ĐK thông tin tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao địa hình (Dành mang lại Công dân); Mã số BHXH (Dành mang lại Công dân)

Sau Lúc ĐK thông tin tài khoản, Người dân, công ty singin vị 1 trong những cơ hội sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

 

Liên kết

Liên kết web

Tin, bài bác phát âm nhiều

Video Clip

Thời tiết

Lượt Truy Cập

Số lượt truy vấn : 334158

Xem thêm: vẽ hồ ly