cờ đảng cờ tổ quốc

Theo ê, Quy toan 99 của Ban Tắc thư bao gồm 5 Chương, 26 Điều so với việc dùng cờ Đảng; một vài điều sau được rõ ràng hóa và sở hữu hình hình ảnh minh họa như sau:

Bạn đang xem: cờ đảng cờ tổ quốc

Điều 1. Quy cơ hội cờ Đảng

Cờ Đảng hình chữ nhật, độ dài rộng chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều nhiều năm, ở thân mật sở hữu hình tượng “Búa - Liềm”. Nền cờ red color tươi tắn như color cờ Tổ quốc; hình tượng “Búa - Liềm” gold color tươi tắn như color ngôi sao sáng vàng 5 cánh của cờ Tổ quốc như Hình 1.

Điều 5. Trang trí khánh tiết hội ngôi trường, chống họp, chống tiếp khách hàng, chống truyền thống lâu đời và khuôn viên của cơ sở, đơn vị

1. Hội ngôi trường, chống họp (Khoản 1): Lựa chọn 1 trong mỗi cơ hội treo cờ Đảng sau đây:

(1) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc sở hữu cán được bịa phía bên trái lễ đài (nhìn kể từ bên dưới lên), tượng chào bán thân mật Chủ tịch Xì Gòn phía bên dưới, ở bên phải cột cờ như Hình 2 (cờ Đảng cơ hội mép bên trên khoảng chừng 1/4 độ cao của phông nền; cơ hội mép trái ngược khoảng chừng 1/7 chiều ngang của phông nền).

(2) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc tô điểm theo như hình thức đang được cất cánh và cờ xếp

- Hình thức đang được bay (không tạo ra sóng hoặc sở hữu tạo ra sóng): Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở phía bên trái lễ đài, tượng chào bán thân mật Chủ tịch Xì Gòn bịa bên trên bục cao, phía bên dưới thân mật cờ Đảng và cờ Tổ quốc sao mang đến bằng vận như Hình 3a hoặc Hình 3b (cờ Đảng cơ hội mép bên trên khoảng chừng 1/8 độ cao của phông nền; cơ hội mép trái ngược khoảng chừng 1/10 chiều ngang của phông nền). Đối với hội ngôi trường sở hữu độ dài rộng nhỏ hoặc rất rộng lớn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc sắp xếp ở phía bên trên tượng chào bán thân mật Chủ tịch Xì Gòn và thân mật phông nền lễ đài như Hình 4a,b.

- Hình thức cờ xếp, dùng bám theo một trong số phương thức sau:

+ Cờ xếp dọc (khoảng cơ hội kể từ mép cần của cờ cho tới mép trái ngược của phông nền khoảng chừng 1/3 chiều nhiều năm phông nền; “Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cơ hội mép bên trên khoảng chừng 1/8 độ cao của phông nền; cờ cơ hội mép trái ngược khoảng chừng 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5a.

+ Cờ xếp chéo cánh đơn (“Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cơ hội mép bên trên khoảng chừng 1/8 độ cao của phông nền; cờ cơ hội mép trái ngược khoảng chừng 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5b.

+ Cờ xếp chéo cánh song hoặc mẫu mã không giống tương thích (“Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cơ hội mép bên trên khoảng chừng 1/5 độ cao của phông nền; cờ cơ hội mép trái ngược khoảng chừng 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5c.

Lưu ý: Các khoảng chừng cách: “Búa-Liềm” cho tới ngôi “Sao vàng”; “Búa-Liềm” cho tới tượng chào bán thân mật Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Búa-Liềm” cho tới mép bên trên và mép ngoài phông nền... mang ý nghĩa hóa học kha khá, tùy từng thực tiễn độ dài rộng hội ngôi trường nhằm sắp xếp mang đến tương thích, quý phái, đảm bảo thẩm mỹ và làm đẹp. Các khẩu hiệu tuyên truyền vô hội ngôi trường hoặc trực quan tiền ngoài cộng đồng cần sở hữu lốt chấm than vãn (!) ở cuối.

2. Phòng tiếp khách (Khoản 2): Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc sở hữu cán ở phía bên trái phông nền chủ yếu (nhìn kể từ ngoài vô hoặc kể từ bên dưới lên), tượng chào bán thân mật Chủ tịch Xì Gòn được bịa bên trên bục cao, phía bên dưới ở bên phải cột cờ như Hình 6.

3. Phòng truyền thống (Khoản 3): Bố trí cờ Đảng như Khoản 1, Điều 5, hoặc rất có thể trưng bày quý phái bên trên tủ, gắn thương hiệu tường đảm bảo hài hòa và hợp lý, phù phù hợp với không khí cộng đồng như Hình 7.

4. Khuôn viên (hoặc phía mặt phí ngoài tòa ngôi nhà trụ sở thực hiện việc), trung tâm văn hóa truyền thống, ngôi nhà văn hóa truyền thống (Khoản 4)

- Cơ quan tiền, đơn vị chức năng sở hữu khuôn viên: Cột cờ được đặt tại địa điểm trung tâm, phù phù hợp với khuôn viên cơ sở, đơn vị chức năng như Hình 8.

- Cơ quan tiền, đơn vị chức năng không tồn tại khuôn viên (hoặc khuôn viên ko sắp xếp được cột cờ): Cờ Đảng treo trước cái hiên chủ yếu của tòa ngôi nhà hoặc treo bên trên nóc tòa ngôi nhà, đảm bảo địa điểm quý phái, không trở nên thua cuộc như Hình 9.

- Trung tâm văn hóa truyền thống, ngôi nhà văn hóa:

+ Khuôn viên sở hữu cột cờ: Cờ Đảng treo bên trên cột riêng rẽ như Hình 10; mái hiên chủ yếu của trung tâm văn hóa truyền thống, ngôi nhà văn hóa truyền thống rất có thể treo cờ hồng (hoặc cờ phướn nhiều color sắc).

+ Khuôn viên không tồn tại cột cờ: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo tại chính giữa bên trên cái hiên chủ yếu của trung tâm văn hóa truyền thống, ngôi nhà văn hóa; Từ đó, cờ hồng (hoặc cờ phướn với rất nhiều color sắc) được treo nhị mặt mũi, thấp rộng lớn cờ Đảng như Hình 11.

Điều 6: Khi tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt và sinh hoạt của Đảng

Thực hiện nay bám theo Khoản 1, Điều 5, Chương II; so với Đại hội Đảng, Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Lễ kết hấp thụ đảng viên mới nhất treo hình hình ảnh Lãnh tụ Các Mác và V.I.Lênin ở ở bên phải cờ Tổ quốc (nhìn kể từ ngoài vào), tại chính giữa, phía bên trên title sự kiện, đảm bảo quý phái, cân nặng so với bố cục tổng quan cộng đồng như Hình 12.

Điều 7. Trên Sảnh khấu, lễ đài tổ chức triển khai kỷ niệm những ngày lễ nghỉ rộng lớn, sự khiếu nại lịch sử dân tộc, chủ yếu trị - xã hội ngoài trời

- Nếu không tồn tại cột cờ riêng rẽ trước lễ đài (Khoản 2) tiến hành như phía bên trong hội ngôi trường hoặc in bên trên phông nền theo Hình 13 hoặc treo bên trên khuông hình Sảnh khấu của lễ đài như Hình 14.

- Tại những sự khiếu nại khi tổ chức triển khai lễ động thổ, hoàn thiện quy trình, khánh trở thành đi vào dùng... của dự án công trình, dự án công trình góp vốn đầu tư tiến hành như Hình 15.

Điều 8. Trên mặt phố, trung tâm vui chơi quảng trường, khu vực trung tâm

- Treo cờ bên trên mặt phố tiến hành theo Hình 16a,b.

- Tại trung tâm vui chơi quảng trường, khu vực trung tâm: Treo trở thành sản phẩm riêng rẽ hoặc xen kẹt cờ Đảng với cờ Tổ quốc theo Hình 17a hoặc rất có thể dùng cờ đuôi cá nền vải vóc đỏ lòm, in hình búa liềm và ngôi sao sáng gold color bám theo quy toan cộng đồng, thống nhất, đảm bảo mỹ quan tiền, quý phái như Hình 17b.

Điều 9. Trên bàn thao tác của cán cỗ, công chức chỉ dẫn vô cơ sở nằm trong khối hệ thống chủ yếu trị những cấp

- Cán cỗ, công chức chỉ dẫn vô cơ sở nằm trong khối hệ thống chủ yếu trị những cấp cho cần thiết tiến hành nghiêm trang việc bịa cờ Đảng cùng theo với cờ Tổ quốc bên trên bàn thao tác.

+ Cơ quan tiền Trung ương: Cán cỗ, công chức lưu giữ phục vụ kể từ Phó Vụ trưởng và tương tự trở lên trên.

+ Các cơ sở cấp cho tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương: Ủy viên Ban chấp hành đảng cỗ cấp cho tỉnh; chỉ dẫn những ban, sở, ngành, đoàn thể và tương tự của tỉnh, TP. Hồ Chí Minh.

+ Các cơ sở cấp cho huyện: Ủy viên Ban chấp hành đảng cỗ cấp cho huyện; trưởng những chống, ban và trưởng những đơn vị chức năng tương tự ở cấp cho thị trấn.

+ Cơ quan tiền cấp cho xã: Cán cỗ, công chức lưu giữ phục vụ là Tắc thư Đảng ủy, Phó Tắc thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quần chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

+ Các cơ sở, đơn vị chức năng nằm trong lực lượng vũ trang nhân dân: Cán cỗ là lãnh đạo đơn vị chức năng cấp cho Trung đoàn và tương tự trở lên trên.

- khích lệ những cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức ko lưu giữ những chức vụ chỉ dẫn nêu trên và công dân ko thao tác trong số cơ sở nằm trong khối hệ thống chủ yếu trị bịa cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên trên bàn thao tác.

- Kích thước cờ Đảng, cờ Tổ quốc bịa bên trên bàn thao tác ở phần bên trước theo Hình 18 (tùy ĐK thực tiễn rất có thể design đế được làm bằng gỗ hoặc vật liệu khác).

Điều 10. Tại công ty, hộ marketing, hộ gia đình

- Tại doanh nghiệp: Treo cờ bên trên khuôn viên tiến hành theo Hình 8; treo bên trên trụ sở tiến hành như Hình 9.

- Tại ngôi nhà riêng rẽ hộ marketing, hộ gia đình: Việc treo cờ Đảng đảm bảo quý phái, bằng vận, hài hòa và hợp lý bên trên cả tuyến phố như Hình 19.

- Tại ngôi nhà căn hộ cao tầng: Thực hiện nay như Hình đôi mươi.

Điều 11. Tại đền rồng thờ, khu vực lưu niệm, ngôi nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đồng chí chỉ dẫn của Đảng, Nhà nước; di tích lịch sử lịch sử dân tộc cơ hội mạng; nghĩa trang liệt sĩ và dự án công trình tưởng vọng liệt sĩ

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo bên trên cột cờ vô khuôn viên (Khoản 1) ở chống chủ yếu, địa điểm trung tâm đảm bảo quý phái, bằng vận như Hình 21a,b; những điểm chưa xuất hiện cột cờ nên suy nghĩ xây cất.

Xem thêm: vẽ tranh ngày tết quê em

Trong đề thờ chính: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến hành bám theo Khoản 2 như Hình 21c.

Điều 12. Tại điểm tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt đối nước ngoài đảng, nước ngoài kí thác ngôi nhà nước

Việc treo cờ Đảng tiến hành bám theo quy toan, phía dẫn và tùy nằm trong vô thỏa thuận hợp tác, trao thay đổi, thống nhất của những phía bên trong buổi tiếp/hội đàm/ký kết/chiêu đãi. Hình thức thẳng tiến hành như Hình 22; mẫu mã trực tuyến thực hiện theo Điểm a, Khoản 1, Điều 5 như Hình 2.

Điều 13. Việc vậy, rước cờ Đảng khi tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt, mít tinh ma, diễu binh, diễu hành

Các kiểu vậy cờ, giương cờ, vác cờ, vẫy thủ công tiến hành như Hình 23a,b,c,d; việc rước cờ vai, rước bám theo sản phẩm, rước bên trên kiệu, rước vì thế xe cộ theo Hình 24a,b,c,d; rước cờ cất cánh tiến hành theo Hình 25a,b.

Điều 14. Khi tổ chức triển khai Lễ Quốc tang

Cờ Đảng treo theo như hình thức cờ rủ (như dùng cờ Tổ quốc vô lễ tang), vô xuyên suốt thời hạn ra mắt lễ tang theo Hình số 26.

Điều 15, Điều 22. Việc dùng cờ Đảng, hình hình ảnh cờ Đảng vô tình huống không giống cần phải có sự đồng ý của Ủy ban quần chúng nằm trong cấp cho và đảm bảo ý nghĩa sâu sắc tuyên truyền.

Điều 17. Sử dụng bên trên phông nền screen (màn hình Led,...) của hội ngôi trường, Sảnh khấu khi tổ chức triển khai những sự kiện

Tuân thủ phép tắc, bố cục tổng quan cờ Đảng bên trên Khoản 1, Điều 5, Chương II; riêng rẽ so với mẫu mã cờ xếp ko thể hiện nay nếp tất tả bên trên nền cờ. Khi tổ chức triển khai những sự khiếu nại cần thiết sắp xếp tượng chào bán thân mật Chủ tịch Xì Gòn bên trên Sảnh khấu hội ngôi trường nhằm thể hiện nay sự tôn trọng, quý phái.

Điều 18. Tại trụ sở cơ sở, đơn vị chức năng của Đảng ở những cấp

Hình hình ảnh cờ Đảng được in ấn, tự khắc, gắn, đắp điếm nổi phía trên cao, địa điểm trung tâm, quý phái nhất của mặt mũi chủ yếu tòa ngôi nhà để xem rõ ràng và dễ dàng chỉnh trang như Hình 27a,b.

Điều 19. Trên những văn bạn dạng, sách vở và giấy tờ, hình mẫu, ấn phẩm

Hình hình ảnh cờ Đảng, hình tượng “Búa - Liềm” được in ấn, tự khắc ở địa điểm quý phái, thể hiện nay sự tôn trọng, phù phù hợp với đặc thù, nội dung bên trên văn bạn dạng, sách vở và giấy tờ, ấn phẩm, hình mẫu, vì thế tuyên dương, giấy má tuyên dương... của cơ sở, đơn vị chức năng như Hình số 28.

Điều đôi mươi. Trong đoạn phim, clip, ứng dụng và qua loa những phương tiện đi lại technology hiện nay đại

- Cờ Đảng được ghi hình trong số đoạn phim, clip, trình chiếu đáp ứng trọng trách chủ yếu trị của những cơ sở, đơn vị (Khoản 1) như Hình 29.

- Trình chiếu hình hình ảnh cờ Đảng vì thế những technology tiên tiến và phát triển (Khoản 2) nhằm tổ chức triển khai sự khiếu nại, trình thao diễn văn hóa truyền thống - thẩm mỹ và nghệ thuật như Hình 30 phải được sự đồng ý của Ủy ban quần chúng nằm trong cấp cho.

Điều 21. Trên những tượng đài, phù điêu, cụm quy mô cổ động tuyên truyền, tô điểm vì thế hoa, xếp hình vì thế người hoặc những vật tư khác

- Hình hình ảnh cờ Đảng, hình tượng “Búa - Liềm” và được tạo ra tự khắc bên trên những tượng đài, phù điêu, quy mô cổ động tuyên truyền... đem ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc, phù phù hợp với cảnh sắc lúc này được không thay đổi thực trạng. Những dự án công trình, dự án công trình, quy mô mới nhất đang được vô quy trình góp vốn đầu tư xây cất, hình hình ảnh cờ Đảng, hình tượng “Búa - Liềm” cần đích với quy cơ hội bên trên Điều 1, Chương I của Quy toan 99.

- Cờ Đảng và hình tượng “Búa - Liềm” được tạo ra dựng bên trên những panô, quy mô cổ động tuyên truyền (Khoản 2) rất có thể tiến hành theo Hình minh họa mang ý nghĩa thay mặt 31a,b.

- Cờ Đảng xếp vì thế người hoặc những loại vật tư, phương tiện đi lại không giống (Khoản 3), tiến hành theo Hình 32, tuy nhiên cần phù phù hợp với đặc thù sự khiếu nại, đem ý nghĩa sâu sắc tuyên truyền.

Điều 23. Các hành động nghiêm trang cấm

- Những hành động xúc phạm, tiêu diệt cờ Đảng bên dưới từng mẫu mã, gồm: Viết, vẽ hoặc xé rách nát, đâm thủng, giẫm giẫm, vò nhừ cờ Đảng hoặc hành động sở hữu đặc thù nhạo báng, huỷ hư hỏng cờ Đảng hoặc những thủ đoạn không giống thực hiện biến tấu cờ Đảng...

- Những hành động dùng cờ Đảng ko đích mục tiêu, quy cơ hội, phương thức, gồm:

+ Sử dụng cờ Đảng ko đích quy toan về độ dài rộng, dáng vẻ, sắc tố.

+ Sử dụng cờ Đảng rách nát, thủng, vá, thừng không sạch, nhăn nhúm. Sử dụng những loại thừng tạp, ko tương thích sắc tố nhằm buộc vô cột cờ, cán cờ.

+ Để cờ Đảng vấp khu đất khi treo vô ngôi nhà, Sảnh khấu; treo ngược cờ Đảng.

+ Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bên nhau tuy nhiên ko đồng hóa về độ dài rộng.

+ Treo cờ Đảng ở những điểm khuất, tối ko đảm bảo mỹ quan tiền, treo bên trên xe cộ ôtô (trừ tình huống xe cộ ôtô diễu hành thực hiện công tác làm việc tuyên truyền cổ động).

- Những hành động in cờ Đảng ở những địa điểm nhạy bén, ko quý phái, gồm: in bên trên tường bẩn; bên trên khẩu trang y tế, bao mở hàng, trên biển khơi số xe; bên trên những tư liệu, dụng cụ sở hữu nội dung ko tương thích...

Điều 24. Thu hồi và thay cho thế

- Việc tịch thu, thay cho thế cờ Đảng ko đích quy cơ hội, bị hư hỏng tiến hành như Khoản 1, 2, Điều 24. Chính quyền những cấp cho tuyên truyền, chuyển động cơ sở, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình tự động tịch thu, thay cho thế cờ Đảng ko đích quy toan, ko nhằm những gia thế cừu địch tận dụng kháng huỷ.

- Các cơ sở, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, công ty Nhà nước: tự động tịch thu, thay cho thế cờ Đảng treo vô khuôn viên cơ sở, đơn vị chức năng, thể hiện nay tình yêu, trách móc nhiệm so với Đảng.

- Việc tịch thu, thay cho thế cờ Đảng ko đảm bảo đích quy cơ hội ở những điểm công nằm trong, bên trên mặt phố, khu vực lưu niệm, ngôi nhà lưu niệm, Khu di tích lịch sử lịch sử dân tộc cách mệnh bởi Người hàng đầu cơ quan ban ngành những cấp cho lãnh đạo tiến hành.

* PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA

(kèm bám theo Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/05/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Đ.Nhất

Xem thêm: vẽ tranh trung thu anime