cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

03/08/2019 40,399

Bạn đang xem: cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây

A. Tăng tỉ trọng thành phầm unique thấp

Đáp án chủ yếu xác

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến

C. Tăng tỉ trọng của những thành phầm cao cấp

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác

Hướng dẫn: SGK/113, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp đa phần nhằm tăng kĩ năng đối đầu của thành phầm công nghiệp VN là

A. hấp dẫn nhiều bộ phận tài chính tham ô gia

B. kiến thiết cơ cấu tổ chức ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc, thay đổi công nghệ

D. đáp ứng nguyên vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Câu 2:

Đặc điểm nào là tại đây ko đích thị với quần thể công nghiệp ở nước ta?

A. Chuyên phát hành công nghiệp

B. Có nhiều điểm dân sinh sống sinh sống

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước đưa ra quyết định trở thành lập

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị với công nghiệp năng lượng điện lực của VN hiện tại nay?

A. Nhiên liệu mang lại phát hành năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và sức nóng năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tao có rất nhiều tiềm năng nhằm trở nên tân tiến công nghiệp điện

Xem thêm: vẽ công chúa

D. Hàng loạt xí nghiệp sản xuất năng lượng điện sở hữu năng suất rộng lớn đang được hoạt động

Câu 4:

Nhân tố nào là sau đấy là đa phần thực hiện mang lại cơ cấu tổ chức ngành của công nghiệp VN kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa cương vực công nghiệp càng ngày càng sâu

B. Trình phỏng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn vẹn toàn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. đa phần bộ phận tài chính nằm trong tham ô tài sản xuất

Câu 5:

Cơ cấu thành phầm công nghiệp của VN càng ngày càng đa dạng và phong phú đa phần là để

A. khai quật đảm bảo chất lượng hơn thế nữa mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn ngân sách kể từ nước ngoài

C. tương thích rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

D. dùng sở hữu hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Câu 6:

Việc chuyển dời cơ cấu tổ chức công nghiệp VN đa phần nhằm

A. dùng đảm bảo chất lượng mối cung cấp làm việc, tạo nên việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn ngân sách không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn thế những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, tương thích thị trường

Câu 7:

Việc đa dạng và phong phú hóa thành phầm công nghiệp VN đa phần nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần trở nên tân tiến xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

D. Đáp ứng yêu cầu thị trường

Xem thêm: vẽ hoa bỉ ngạn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK