cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

03/08/2019 27,327

Bạn đang xem: cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

A. tăng tỉ trọng thành phầm unique thấp

B. phong phú hóa thành phầm công nghiệp

Đáp án chủ yếu xác

C. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác

D. rời tỉ trọng công nghiệp chế biến

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hầu hết của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính việt nam là

A. tăng nhanh hội nhập vô nền kinh tế tài chính của khu vực vực

B. thúc đẩy đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ vô nước

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây ko chính với tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính nước ta?

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất vô cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước nhập vai trò loại yếu đuối vô nền kinh tế

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế lắc tỉ trọng nhỏ nhất

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây chính về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính của việt nam hiện nay nay?

A. Hình trở thành những vùng động lực trở nên tân tiến kinh tế

B. phần lớn mô hình công ty mới nhất thành lập và trị triển

C. Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt vì thế Nhà nước quản lí lí

Xem thêm: vẽ khung trang trí đơn giản

D. Tỉ trọng tâm công nghiệp và thi công tăng

Câu 4:

Cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính đang được vận động và di chuyển theo đuổi hướng:

A. tạo hình những ngành kinh tế tài chính trọng điểm

B. tạo hình những điểm triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng nhanh quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng kinh tế tài chính động lực

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây chính với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

A. Tốc chừng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước quản lí lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng không thiếu sự trở nên tân tiến khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 6:

Biểu hiện nay của việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính việt nam là

A. những vùng phát triển chuyên nghiệp canh được cởi rộng

B. trở nên tân tiến nhiều khu vực công nghiệp tập dượt trung

C. những vùng kinh tế tài chính trọng tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây chính với vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính ở việt nam hiện nay nay?

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc chừng vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành vô GDP ra mắt vô cùng nhanh

C. Tỉ trọng của điểm nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua chuyện những năm

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi trở nên tân tiến tổ quốc hiện nay nay

Xem thêm: vẽ con rùa

TÀI LIỆU VIP VIETJACK