chức danh nghề nghiệp giáo viên

Hướng dẫn chỉ định chức danh nghề nghiệp giáo viên - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ GD&ĐT tiếp tục với Công văn số 4306/BGDĐT – NGCBQLGD (Công văn số 4306) về sự việc chỉ định chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, phổ thông.

Công văn được gửi cho tới Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương. Công văn nêu rõ rệt, nhằm bảo đảm an toàn tiến hành thống nhất những quy quyết định về chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc vô chỉ định, xếp lộc nghề giáo mần nin thiếu nhi, phổ thông, Sở GD&ĐT thực hiện rõ rệt một số trong những nội dung.

Quy quyết định chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề ngỗng nghiệp

Đối với quy quyết định chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề ngỗng nghiệp: Thứ nhất, đối với quy quyết định chức chỉ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc Lúc chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc ứng và gửi hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc.

Theo nội dung Công văn, Lúc chỉ định, gửi xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, tè học tập, trung học cơ sở kể từ những Thông tư liên tịch số: 20/2015/TT-BGDĐT – BNV, 21/2015/TT-BGDĐT – BNV, 22/2015/TT-BGDĐT – BNV, thanh lịch chức vụ nghề nghiệp và công việc ứng theo đòi quy quyết định bên trên chùm thông tư 01-04 và Thông tư 08 chỉ địa thế căn cứ vô chi tiêu chuẩn chỉnh trình độ chuyên môn huấn luyện và đào tạo và thời hạn lưu giữ hạng thấp rộng lớn ngay lập tức kề, ko đòi hỏi nghề giáo cần với chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc của hạng được chỉ định.

Thứ nhị, khi tiến hành việc gửi hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc cho những tình huống nghề giáo không được chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc chính với cấp cho học tập đang được giảng dạy dỗ hoặc thay cho thay đổi vị trí việc thực hiện tuy nhiên chức vụ nghề nghiệp và công việc đang được lưu giữ ko phù phù hợp với đòi hỏi của địa điểm việc thực hiện mới nhất ko đòi hỏi nghề giáo cần với chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc của địa điểm việc thực hiện được gửi.

Thứ tía, sau Lúc được chỉ định, gửi xếp chức vụ nghề nghiệp và công việc, nếu như nghề giáo mong muốn đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng lên hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc cao hơn nữa ngay lập tức kề thì cần với chứng từ tu dưỡng chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc theo đòi quy quyết định.

Về việc xác lập tương tự so với những chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc từng hạng, Công văn số 4306 với nêu, những chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, phổ thông (theo hạng) cấp cho trước thời điểm ngày 30/6/2022 được xác lập là tương tự với chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, phổ thông theo đòi quy quyết định của từng cấp cho học tập. Chứng chỉ này được dùng làm chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc và tham gia kỳ ganh đua hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc.

Hướng dẫn chỉ định chức danh nghề nghiệp giáo viên - Hình ảnh 2.

Ví dụ: Giáo viên A đã và đang được chỉ định chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II. Giáo viên A tiếp tục với chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II và hạng III được cấp cho trước thời điểm ngày 30/6/2022, nghề giáo A được dùng một trong số chứng từ tu dưỡng này nhằm ĐK tham gia kỳ ganh đua hoặc xét thăng hạng lên CDNN nghề giáo mần nin thiếu nhi hạng I.

Với tình huống nghề giáo với chứng từ tu dưỡng theo đòi chi tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, phổ thông (theo hạng) cấp cho từ thời điểm ngày 30/6/2022 cho tới ngày 11/7/2023 thì contact với hạ tầng tu dưỡng (nơi cấp cho hội chứng chỉ) sẽ được tu dưỡng update và được cấp cho chứng từ tu dưỡng thay cho thế.

Xem thêm: vẽ hình hộp chữ nhật

Về đòi hỏi năng lực phần mềm technology vấn đề và dùng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa thiểu số, Công văn số 4306 viện dẫn, như tiếp tục nêu bên trên điểm a mục 1.1, Lúc chỉ định, gửi xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, tè học tập, trung học cơ sở kể từ những Thông tư liên tịch số 20/2015/TT- BGDĐT-BNV, 21/2015/TT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TT-BGDĐT-BNV thanh lịch chức vụ nghề nghiệp và công việc ứng theo đòi quy quyết định bên trên những Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT chỉ địa thế căn cứ vô chi tiêu chuẩn chỉnh trình độ chuyên môn huấn luyện và đào tạo và thời hạn lưu giữ hạng thấp rộng lớn ngay lập tức kề, ko đòi hỏi nghề giáo cần với minh hội chứng là những chứng từ tin cậy học tập, nước ngoài ngữ so với chi tiêu chuẩn chỉnh về năng lực phần mềm technology vấn đề và năng lực dùng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa thiểu số theo đòi đòi hỏi của địa điểm việc thực hiện.

Trường phù hợp tổ chức triển khai xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc thì việc nhận xét đòi hỏi năng lực phần mềm technology vấn đề và dùng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa thiểu số tiến hành theo phía dẫn về minh hội chứng bên trên Phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT.

Hướng dẫn chỉ định chức danh nghề nghiệp giáo viên - Hình ảnh 3.

Quy quyết định thời hạn lưu giữ hạng tương đương

Về quy quyết định thời hạn lưu giữ hạng tương đương: Thứ nhất, trường phù hợp chỉ định, gửi xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên tè học tập, trung học tập hạ tầng kể từ hạng II cũ theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư liên tịch số 21/2015/TT- BGDĐT-BNV, 22/2015/TT-BGDĐT-BNV thanh lịch hạng II mới nhất theo đòi quy quyết định bên trên những Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT.

Thời gian ngoan sẽ được xét chỉ định vô chức danh nghề nghiệp giáo viên tè học tập trung học cơ sở hạng II mới nhất gồm những: Thời gian ngoan công tác làm việc với đóng góp bảo đảm xã hội yêu cầu, thời hạn lưu giữ những ngạch nghề giáo, thời hạn lưu giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III và hạng II và thời hạn không giống được cơ sở với thẩm quyền xác lập tương tự Lúc tiến hành gửi chức vụ nghề nghiệp và công việc (không kể thời hạn luyện sự).

Thứ nhị, đối với tình huống nghề giáo tè học tập, trung học cơ sở hạng III đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên tè học tập, trung học cơ sở hạng II.

Từ thời gian nghề giáo đạt chi tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn huấn luyện và đào tạo của cấp cho học tập, thời hạn được xác lập tương tự với thời hạn lưu giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tè học tập, trung học cơ sở hạng III mới nhất gồm những: Thời gian ngoan công tác làm việc với đóng góp bảo đảm xã hội bắt buộc; thời hạn lưu giữ những ngạch nghề giáo tương tự với hạng IV và hạng III;

Thời gian ngoan lưu giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV và hạng III và thời hạn không giống được cơ sở với thẩm quyền xác lập tương tự với hạng IV và hạng III Lúc tiến hành gửi chức vụ nghề nghiệp và công việc (không kể thời hạn luyện sự).

Hướng dẫn chỉ định chức danh nghề nghiệp giáo viên - Hình ảnh 4.

Xem thêm: vẽ bầu trời đêm