chú đại bi 7 biến 84 câu de thuộc

Chú Đại Bi (hay còn được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni) là 1 trong bài xích chú cơ phiên bản minh họa công đức nội hội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Bài chú này còn được biết cho tới với thật nhiều tên thường gọi không giống nhau như: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni...

Theo như kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni thì bài xích chú này được Bồ Tát Quán Thế Âm phát âm vô một cuộc hội con kiến của những vị Phật, Bồ Tát, những vị Thần và Vương. Tại điểm Đông Á, Đại Bi chú sẽ là chân ngôn thịnh hành cùng theo với Quán Thế Âm.

Bạn đang xem: chú đại bi 7 biến 84 câu de thuộc

Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ hỗ trợ cứu vớt cay đắng cứu vớt nàn, nhân loại không biến thành yêu tinh quỷ, kẻ ác hãm kinh khủng, đảm bảo an toàn nhân loại trước những trở ngại tuy nhiên nhân loại nên đối mặt gánh vác. Chính vì vậy ngày này với rất đông người mò mẫm cho tới kinh Chú Đại Bi nhằm trì niệm. Xem chi tiết: Nghe kinh Chú Đại Bi có công năng gì và chân thành và ý nghĩa của Chú Đại Bi.

Dưới phía trên hãy nằm trong Shop chúng tôi mò mẫm hiểu bài xích Chú Đại Bi 7 biến đổi 84 câu dễ dàng thuộc, chữ to tát đọc dễ các bạn nhé!

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi 7 biến đổi 84 câu dễ dàng nằm trong giờ Việt

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 đợt )
Thiên thủ thiên nhãn vô lo ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Án Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Án Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Án Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Án Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Án Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha

Lưu ý: Khi Quý vị trì cho tới biến đổi sau cuối, hãy tái diễn 3 đợt kể từ câu chú loại 81 cho tới 84.

Xem thêm: lực căng dây con lắc đơn

Xem đoạn phim lời nói Chú Đại Bi 84 câu dễ dàng nằm trong, chữ to tát dễ dàng đọc

>> Xem thêm: Nhạc kinh Chú Đại Bi, nhạc niệm Chú Đại Bi, nhạc Phật ko lời nói Chú Đại Bi

Kinh Chú Đại Bi giờ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.n

Chú Đại Bi 7 biến

Chú Đại Bi 7 biến đổi MP3

Nghe Kinh chú Đại Bi 7 biến đổi MP3

Xem thêm: hình ảnh đập đá đẹp nhất

Trên đó là bài xích Chú Đại Bi 7 biến đổi 84 câu dễ dàng nằm trong kèm cặp links đoạn phim nhằm chúng ta có thể đơn giản trì niệm theo đòi. Hi vọng những share này của Shop chúng tôi tiếp tục hữu ích với các bạn.

Nếu mong muốn chuẩn bị tai nghe nhạc, loa vi tính..., các bạn vui vẻ lòng truy vấn trang web để tại vị mua sắm.

>> Tham khảo thêm:

  • Mandala là gì? Ý nghĩa của hình tiết Mandala
  • Kinh Chú Đại Bi giờ Phạn với chữ - Chú Đại Bi giờ Phạn MP3
  • Nhạc thiền Phật giáo bình tĩnh an nhàn hoặc nhất