chú bộ đội hành quân

Bài thơ Chú quân hành binh nhập mưa

Mưa rơi, mưa rơi,
Lộp bộp, lộp độp.
Áo dù cho có ướt
Vẫn cút, vẫn cút.

Bạn đang xem: chú bộ đội hành quân

Đường đi ra mặt mày trận
Còn lâu năm, còn dài
Cho mặc dù mưa rơi
Chú vẫn cút tới

Chú cút nhập đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đàng hành binh.

Xem thêm: cách chúc mừng sinh nhật

Xem thêm: soạn văn vĩnh biệt cửu trùng đài

Mưa rơi, mưa rơi.
Áo dù cho có ướt
Vẫn cút, vẫn đi
Chân liên tục bước.

Tác giả: Vũ Thuỳ Hương

Bài thơ Chú quân hành binh nhập mưa
Hình hình họa bài xích thơ Chú quân hành binh nhập mưa (Nguồn: thuế tầm kể từ internet)

Bài thơ mô tả về những nguy hiểm, vất vả của những chú bộ đội hành quân nhập mưa, mặc dù trời mưa những chú quân vẫn hành binh xuyên suốt đoạn đường lâu năm không ngừng nghỉ nghỉ ngơi, vẫn luôn luôn tiếp cận.

Hình hình họa Bài thơ Chú quân của em
Hình hình họa Chú quân của em
Hình hình họa Bài thơ Cháu yêu thương chú cỗ đội
Bài thơ Cháu yêu thương chú cỗ đội: Cháu thương chú quân, Thắm tươi tỉnh mầu áo xanh