cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và u2=6 công bội của cấp số nhân đã cho bằng

Cho cấp cho số nhân (un)với u1=2u2=-6. Công bội của cấp cho số nhân vẫn cho tới bằng

Xem thêm: Truyện Tranh Xuyên Không Về Cổ Đại: Hành Trình Vượt Thời Gian Đầy Phép Thuật

A. 13B. 3C. -3D. -13

1 câu trả lời 23258

Hỏi đáp VietJack

Xem thêm: công nghệ 11 trang 21

Câu chất vấn hot nằm trong mái ấm đề
  • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d sở hữu vật dụng thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúngA. a<0, b>0, c>0, d<0B. a<0, b<0, c>0, d<0C. a>0, b>0, c>0, d<0D. a<0, b>0, c<0, d<0