chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 189,226

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

KCl là muối hạt trung hòa

- Muối hòa hợp là muối hạt tuy nhiên trong gốc axit không sở hữu nguyên vẹn tử hiđro hoàn toàn có thể thay cho thế vày nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối hạt tuy nhiên trong gốc axit còn nguyên vẹn tử hiđro không được thay cho thế vày nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối nào là sau đó là muối hạt axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất nào là sau đó là muối hạt axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là

Xem thêm: stt kỷ niệm ngày cưới ngắn gọn

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học nào là sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây sở hữu phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko đích là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: công nghệ 11 bài 3 thực hành trang 21

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.