chất nào sau đây không có tính lưỡng tính

Câu hỏi:

21/02/2020 14,198

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có tính lưỡng tính

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Al không tồn tại đặc điểm lưỡng tính. NaHCO3, Al(OH)3, Al2O3 đều là những hóa học lưỡng tính.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Trong tinh ma bột, amilozơ thông thường cướp tỉ trọng cao hơn nữa amilopectin.

(b) Cho axetilen thuộc tính trọn vẹn với H2 (dư, xúc tác Pd/BaSO4), chiếm được etilen.

(c) HCOOCH3 và CH3-O-CHO là đồng phân cấu trúc của nhau.

(d) Chất Khủng rắn ko tan nội địa và nặng nề rộng lớn nước.

(e) Dung dịch axit axetic và axit a-amino glutaric đều thực hiện quỳ tím trả trở thành red color.

Số tuyên bố đích thị là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2:

Chất khí X tan nội địa tạo ra trở thành hỗn hợp thực hiện color quỳ tím trả quý phái đỏ lòm và được sử dụng thực hiện hóa học tẩy color. Khí X là:

A. NH3

B. O3

C. SO2

D. H2S

Câu 3:

Từ hóa học X (C10H10O4, chỉ tồn tại một loại group chức) tổ chức những phản xạ (theo đích thị tỉ trọng mol):

(a) X + 3NaOH to  Y + Z + T + H2O

(b) 2Y + H2SO4 → 2E + Na2SO4

(c)  2E + C2H4(OH)2  H2SO4 xt, toF + 2H2O

Biết MY<MZ<MT<148 , Y và Z là muối bột của axit cacboxylic. Phát biểu này sau đây sai?

A. Chất X với 3 công thức cấu trúc thỏa mãn

Xem thêm: chụp ảnh màn hình iphone 11

B. Phân tử hóa học F với 6 vẹn toàn tử H

C. Đun Z với vôi tôi xút, chiếm được hóa học khí nhẹ nhõm rộng lớn ko khí

D. Chất T thuộc tính được với sắt kẽm kim loại Na

Câu 4:

Trong xương động vật hoang dã, nhân tố can xi và photpho tồn bên trên hầu hết bên dưới dạng Ca3(PO4)2. Khi hầm xương, ham muốn nước xương chiếm được nhiều can xi và photpho tao nên

A. ninh xương với nước

B. ninh xương với 1 không nhiều trái khoáy chua (me, khế,…).

C. ninh xương với 1 không nhiều vôi tôi

D. ninh xương với 1 không nhiều đường

Câu 5:

Trong chống thực nghiệm, khí CO được pha chế kể từ phản xạ đun rét hỗn hợp láo hợp

A. HCl và CH3OH

B. HCOOH và HCl

C. CH3OH và HNO3

D. HCOOH và H2SO4 đặc

Câu 6:

Cho phản xạ hóa học:

CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ bên trên là

A.  CO32-+ 2H+ → CO2 + H2O

B. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

C. CO32-  + 2CH3COOH → 2CH3COO + CO2 + H2O

D. CaCO3 + 2CH3COOH → Ca2+ + 2CH3COO + CO2 + H2O

Xem thêm: thứ tự tính từ trong tiếng anh