cấu trúc viết lại câu

Vì sao cần ghi chép lại câu vô giờ Anh? Có những cấu trúc viết lại câu nào? Ms Hoa TOEIC tiếp tục bật mý cho chính mình 30+ cấu trúc viết lại câu nhằm chúng ta có thể mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc tuy nhiên không trở nên nhàm ngán nhé!

Trong quy trình tiếp xúc vị giờ Anh, Khi cần nói tới một chủ thể hoặc vấn đáp thắc mắc nào là tê liệt, các bạn bắt gặp cần yếu tố là chỉ sử dụng hoặc nhắc cút nói lại một cấu tạo câu có một không hai tạo nên cuộc trao thay đổi trở thành khô mát và nhàm ngán. Vì vậy, vô nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ hỗ trợ chúng ta tổ hợp những cấu trúc viết lại câu vô giờ Anh nhằm chúng ta có thể tiếp xúc thú vị rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: cấu trúc viết lại câu

Cấu trúc ghi chép lại câu vô giờ Anh - Ms Hoa TOEIC

1. Vì sao cần ghi chép lại câu vô giờ Anh?

Ngoài việc thực hiện bài xích luyện ghi chép lại câu của đề bài xích thì tất cả chúng ta còn sử dụng những cấu trúc viết lại câu trong những tình huống bên dưới đây:

- Khi mong muốn câu vấn đáp và không trở nên nói lại thắc mắc nhằm trở thành hoặc hơn thế.

- Sử dụng cấu tạo linh động rộng lớn và giới hạn cảm hứng nhàm ngán vô mẩu truyện.

- Chuyển kể từ dạng lời nói dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động.

- Chuyển câu trần thuật kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp.

- Sử dụng trong mỗi tình huống về câu hòn đảo ngữ vô giờ Anh.

2. Những cấu trúc viết lại câu vô giờ Anh

Dưới phía trên Ms Hoa TOEIC tiếp tục trình làng cho tới chúng ta những cấu trúc viết lại câu tuy nhiên không trở nên thay cho thay đổi nghĩa vô giờ Anh. Cùng bám theo chân cô Hoa và ghi nhớ ghi lại nhé nhé!

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 1

Viết lại câu dùng những kể từ và cụm kể từ chỉ vẹn toàn nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due đồ sộ, As a result of + Noun/ V-ing

Eg:

- Because it's stormy right now, we can't go đồ sộ work. ==> Vì lúc này đang sẵn có bão nên Shop chúng tôi ko thể đi làm việc được

- Because of the storm, we couldn't go đồ sộ work. ==> Vì bão nên Shop chúng tôi ko thể cút làm

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 2

Chuyển thay đổi câu với những kể từ và cụm kể từ chỉ sự trái khoáy ngược (mặc dù).

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Eg:

- Although I was very tired, I continued đồ sộ study. ==> Mặc cho dù cực kỳ mệt nhọc tuy nhiên tôi vẫn nối tiếp học tập.

- Despite being tired, I continued đồ sộ study. ==> Mặc cho dù mệt rũ rời, tôi vẫn nối tiếp học tập.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 3

Cách ghi chép lại câu vô giờ Anh dùng cấu trúc so sánh that và such that (quá … cho tới nổi mà) và cút với tính từ/danh từ.

S + be/ V + so sánh + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Eg:

- This film is so sánh boring that no one wants đồ sộ see it. ==> Phim này ngán quá chả ai mong muốn xem

↔ It is such a boring film that no one wants đồ sộ see it. ==> Đó là 1 trong những tập phim nhàm ngán tuy nhiên không người nào mong muốn coi nó.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 4

Cấu trúc too to (không thể) được sử dụng thay cho thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + đồ sộ V

⇔ not + Adj. + enough + đồ sộ V

Eg:

- Minh is too fat đồ sộ wear that dress. ==> Minh quá phệ nhằm đem cái váy tê liệt.

↔ Minh is not thin enough đồ sộ wear that dress. ==> Minh ko đầy đủ gầy gò nhằm đem cái váy tê liệt.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 5

Cấu trúc so sánh that và such that (quá .. cho tới mức) được dùng để thay thế thế với cấu tạo too đồ sộ (quá … đến mức độ ko thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + đồ sộ V

Eg:

- These shoes are so sánh small that she can't wear it. ==> Những song giầy này quá nhỏ cho tới nỗi cô ấy ko thể đem nó.

↔ These shoes are too small for her đồ sộ wear. ==> Những song giầy này quá nhỏ nhằm cô ấy đem.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 6

Cách ghi chép lại câu với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + đồ sộ V

Eg:

- To live in the countryside alone could be hard for him. ==> Sống ở vùng quê 1 mình hoàn toàn có thể trở ngại mang lại anh ấy.

↔ He finds it hard đồ sộ live alone in the countryside. ==> Anh ấy thấy khó khăn sinh sống 1 mình ở vùng quê.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 7

Viết lại những câu ĐK tương tự vô giờ Anh

Câu gốc Câu ghi chép lại Ví dụ
mệnh đề 1 + so sánh + mệnh đề 2  If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 

- Jack didn't bring a raincoat so sánh he got wet. ==> Jack ko đem bám theo áo tơi nên anh ấy bị ướt

↔ If Jack had brought his raincoat, he wouldn't have got wet. ==> Nếu Jack vẫn đem bám theo áo tơi của anh ấy ấy thì anh ấy vẫn không trở nên ẩm.

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

- She can't go out because she has no money. ==> Cô ấy ko thể ra bên ngoài vì như thế cô ấy không tồn tại chi phí.

↔ If she has money, she can go out ==> Nếu cô ấy với chi phí, cô ấy hoàn toàn có thể ra bên ngoài.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 8

Chuyển thay đổi cấu trúc câu If not thanh lịch unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi so với loại câu ĐK, chúng ta chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ ấn định hoặc nghi ngờ vấn của chính nó.

Eg:

- If it doesn't rain, we can go camping. ==> Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cút cắm trại.

↔ Unless it rains, we can go camping. ==> Trừ Khi trời mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cút cắm trại.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 9

Viết lại câu kể từ thì lúc này hoàn thiện trả thanh lịch thì quá khứ đơn (dùng mái ấm ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Eg:

- Minh and Trang have been married for 2 years. ==> Minh và Trang kết duyên được 2 năm

↔ It’s been 2 years since Minh and Trang were married. ==> Đã hai năm kể từ lúc Minh và Trang kết duyên.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 10

Chuyển thay đổi kiểu mẫu câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai Wish + someone + would + bare infinitive - He won’t come back here. ==> Ạnh ấy sẽ không còn quay về phía trên.
↔ I wish he would come back here. ==> Tôi ước anh ấy tiếp tục quay trở về phía trên.
Câu ước ở hiện nay tại Wish + someone + V2/-ed

I don’t have lots of money. ==> tôi không tồn tại nhiều chi phí.

↔ I wish I could have lots of money. ==> Tôi ước tôi với thiệt nhiều chi phí.

Câu ước ở quá khứ Wish + someone + had + V3/-ed

- I didn't say that I love her. ==> Tôi ko bảo rằng tôi yêu thương cô ấy.

↔ I wish I had said that I loved her. ==> Tôi ước tôi vẫn bảo rằng tôi yêu thương cô ấy.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 11

Chuyển thay đổi câu với thì lúc này trả thành ở thể phủ ấn định thanh lịch thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time hoặc cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Eg:

- I haven't met Marry since we left school. ==> Tôi đang không bắt gặp Marry kể từ lúc Shop chúng tôi tách ngôi trường.

↔ The last time I met Mary was when we left school. ==> Lần sau cùng tôi bắt gặp Mary là lúc Shop chúng tôi tan học tập.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 12

Chuyển câu kể từ thì quá khứ đơn thanh lịch thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Eg:

- Jack started playing guitar since he was five. ==> Jack chính thức đùa guitar kể từ Khi anh ấy lên năm.

↔ Jack has been playing guitar since he was five. ==> Jack vẫn đùa guitar kể từ Khi anh ấy lên năm.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 13

Viết lại câu với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời hạn nhằm làm những gì đó)

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + đồ sộ V

Eg:

- Trang walks đồ sộ school in 10 minutes. ==> Trang quốc bộ cho tới ngôi trường vô 10 phút.

↔ It takes Trang 10 minutes đồ sộ walk đồ sộ school. ==> Trang mất mặt 10 phút quốc bộ cho tới ngôi trường.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 14

Chuyển thay đổi dùng cấu tạo it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Eg:

- Hai didn’t go home page until he finished all the tasks. ==> Hải đang không về mái ấm cho tới Khi anh ấy hoàn thiện toàn bộ những việc làm.

↔ It was not until Hai finished all the tasks that he went home page. ==> Mãi cho tới Khi Hải thực hiện kết thúc việc mới mẻ Chịu về mái ấm.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu của cấu trúc so sánh sánh vô giờ Anh.

Chuyển thay đổi kiểu mẫu câu đối chiếu rộng lớn trở thành đối chiếu nhất và ngược lại

Eg:

- In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. ==> Theo tôi, nước ta là tổ quốc rất đẹp nhất

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than thở Vietnam. ==> Theo tôi, không tồn tại điểm nào là không giống bên trên trái khoáy khu đất hoàn toàn có thể xinh hơn nước ta.

Chuyển thay đổi kiểu mẫu câu đối chiếu vị trở thành đối chiếu rộng lớn và ngược lại

Eg:

- My cake isn’t as big as her cake. ==> Bánh của tôi ko đồ sộ vị bánh của cô ý ấy

↔ Her cake is bigger than thở my cake. ==> Bánh của cô ý ấy to nhiều hơn bánh của tôi

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 16

Chuyển cấu tạo started/began thanh lịch thì lúc này trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Eg:

- He began đồ sộ learn English 3 years ago. ==> Anh ấy chính thức học tập giờ Anh 3 năm vừa qua.

↔ He has learned/ has been learning English for 3 years. ==> Anh ấy vẫn học/ vẫn học tập giờ Anh được 3 năm.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 17

Cách ghi chép lại câu với cấu tạo This is the first time vô giờ Anh.

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Eg:

- This is my first time I have listened đồ sộ this tuy nhiên. ==> Đây là thứ tự thứ nhất tôi nghe bài xích hát này.

↔ I have never listened this tuy nhiên before. ==> Tôi ko lúc nào nghe bài xích hát này trước đó.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Eg:

- You‘d better go đồ sộ bed. ==> Quý khách hàng nên cút ngủ.

↔ It‘s (high/about) time you went đồ sộ bed. ==> Đã cho tới giờ các bạn cút ngủ.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 19

Các dạng ghi chép lại câu kiến nghị tương đương vô giờ Anh: cấu tạo suggest that, let’s,…

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Eg:

- “Why don't we go out for a walk?” said the boy. ==> “Tại sao tất cả chúng ta ko ra bên ngoài cút dạo?” cậu nhỏ xíu trình bày.

↔ The boy suggested going out for a walk. ==> Chàng trai kiến nghị ra bên ngoài cút dạo

Let’s have some rest! ==> Hãy nghỉ dưỡng một chút!

↔ What about having some rest? ==> Còn việc nghỉ dưỡng thì sao?

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 20

Câu tường thuật dạng câu bị động

Câu mái ấm động  Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V

- They say that she drinks a lot of wine. ==> Họ bảo rằng cô ấy tu thật nhiều rượu.

↔ It is said that she drinks a lot of wine.

S + be said đồ sộ + V hoặc đồ sộ have V3/-ed

- They say that he drinks a lot of wine. ==> Họ bảo rằng anh ấy tu thật nhiều rượu.

↔ She is said đồ sộ drink a lot of wine. ==> Cô được nghĩ rằng tu thật nhiều rượu

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 21

Sử dụng cấu tạo hardly when và no sooner than thở vô giờ Anh

Xem thêm: tuần này là tuần bao nhiêu của học sinh

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than thở + S + V3/-ed

Eg:

As soon as I go home page, she showed up. ==> Ngay sau thời điểm tôi về mái ấm, cô ấy xuất hiện nay.

↔ Hardly had I gone home page when she showed up. ==> Tôi một vừa hai phải về cho tới mái ấm thì cô ấy xuất hiện nay.

↔ No sooner had I gone home page than thở she showed up. ==> Tôi một vừa hai phải về cho tới mái ấm thì cô ấy vẫn xuất hiện nay.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 22

Sử dụng cấu tạo Supposed đồ sộ V

It’s one’s duty đồ sộ bởi something

⇔ S + be + supposed đồ sộ bởi something

Eg:

- It’s your duty đồ sộ protect Hoa. ==> Đó là trách nhiệm của công ty nhằm bảo đảm Hoa.

↔ You are supposed đồ sộ protect Hoa. ==> Quý khách hàng cần bảo đảm Hoa

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 23

Dùng cấu tạo prefer và would rather

S +  prefer + doing st đồ sộ doing st

⇔ S + would rather + bởi st than thở bởi st

Eg:

- I prefer staying at home page đồ sộ hanging out with her. ==> Tôi mến ở trong nhà rộng lớn đi dạo với cô ấy.

↔ I would rather stay at home page than thở lỗ out with her. ==> Tôi thà ở trong nhà rộng lớn là đi dạo với cô ấy.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 24

Dùng cấu trúc would prefer và would rather

S + would prefer + sb + đồ sộ V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Eg:

- I would prefer she not đồ sộ stay up late. ==> Tôi mong muốn cô ấy ko thức khuya.

↔ I would rather she not stayed up late. ==> Tôi mong muốn cô ấy ko thức khuya.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 25

Cấu trúc so sánh that/ in order that (trong tình huống mái ấm kể từ ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so sánh that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + đồ sộ infinitive

Eg:

- My mom turned off the TV so sánh that we could sleep. ==> Mẹ tôi tắt TV nhằm Shop chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ.

↔ My mom turned off the TV for us đồ sộ sleep. ==> Mẹ tôi tắt TV mang lại Shop chúng tôi ngủ.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Eg:

- It’s not worth getting upset about that. ==> Không xứng đáng nhằm buồn về vấn đề đó.

↔ There’s no point in getting upset about that. ==> There’s no point in getting upset about that.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 27

Dùng cấu tạo cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Eg:

- He runs quickly. ==> anh ấy chạy nhanh chóng thật!

↔ How quickly he runs! ==> Anh ấy chạy nhanh chóng quá!

S + be + adj 

⇔ What + a/an + adj + N

Eg:

- The girl is so sánh beautiful. ==> Cô gái thiệt xinh rất đẹp.

↔ What a beautiful girl! ==> Thật là 1 trong những cô nàng xinh rất đẹp.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 28

Cấu trúc it is necessary that

Need đồ sộ V
⇔ đồ sộ be necessary (for sb) + đồ sộ V

Eg:

- You don’t need đồ sộ come here. ==> Quý khách hàng không cần thiết phải cho tới phía trên.

↔ It’s not necessary for you đồ sộ come here. ==> Quý khách hàng ko quan trọng cần cho tới phía trên.

Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Eg:

- She doesn't love you anymore. ==> Cô ấy không thể yêu thương các bạn nữa.

↔ No longer does she love you. ==> Cô ấy không thể yêu thương các bạn nữa.

↔ She no more love you. ==> Cô ấy không thể yêu thương các bạn nữa.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 29

Dùng cấu tạo used đồ sộ tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed đồ sộ + V-ing/N

⇔ S + be used đồ sộ + V-ing/N

Eg:

- My sister was accustomed đồ sộ sleeping late. ==> Em gái tôi vẫn quen thuộc với việc ngủ muộn.

↔ My sister was used đồ sộ sleeping late. ==> Em gái tôi vẫn quen thuộc với việc ngủ muộn.

Cấu trúc ghi chép lại câu loại 30

Dùng đồ sộ infinitive để thay thế thế mang lại cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + đồ sộ V

Eg:

- He studies hard because he wants đồ sộ pass the exam. ==> Anh ấy học tập chuyên cần vì như thế anh ấy mong muốn vượt lên kỳ ganh đua.

↔ He studies hard đồ sộ pass the exam. ==> Anh ấy học tập chuyên cần nhằm vượt lên kỳ ganh đua.

Bài luyện tập tập

Exercise 1: Viết lại những câu sau.

1. The project was so sánh complex that we had đồ sộ hire an additional consultant. (such)

à ____________________________________________________________________ .

2. He has worked in this industry for over 30 years. (It has been)

à ____________________________________________________________________ .

3. They didn’t continue with the work until they got their full pay. (It was not until)

à ____________________________________________________________________ .

4. He started working as an executive officer 5 years ago. (Have/has been)

à ____________________________________________________________________ .

5. They didn’t watch the weather forecast so sánh they didn’t bring their umbrellas. (If)

à ____________________________________________________________________ .

6. You’d better bởi your assignment now or you won’t be able đồ sộ submit it on time. (It’s high time)

à ____________________________________________________________________ .

7. He completed the department’s budget report in a week. (It took)

à ____________________________________________________________________ .

8. Even though he didn’t finish school, he still managed đồ sộ climb up đồ sộ the executive position. (Despite)

à ____________________________________________________________________ .

9. She was too inexperienced đồ sộ complete the entire assignment.

à She is not ____________________________________________________________________ .

10. He subscribed as a premium thành viên because he wanted đồ sộ be entitled đồ sộ the fitness’s superb service. (S + V đồ sộ V)

à ____________________________________________________________________ .

Exercise 2: Bài luyện ghi chép lại câu không thay đổi nghĩa.

1. You need đồ sộ register first before you can use the phầm mềm. (necessary)

2. He is so sánh resourceful. (how)

3. It’s not worth driving all the way there just đồ sộ buy a limited stamp collection. (no point)

4. I would prefer you not đồ sộ forget our appointment with the client. (would rather)

5. Hardly had she gone home page when she heard the news of the accident. (No sooner)

6. People say that these programs can be very informative. (It is said that)

7. How about going đồ sộ HR đồ sộ ask about the new incentive policy? (How about)

8. If the students are not under the supervision of a teacher, they are not allowed đồ sộ bởi these kinds of experiment. (unless)

Đáp án

Exercise 1:

1. It was such a complex project that we had đồ sộ hire an additional consultant. 

2. It has been over 30 years since he worked in this industry. 

3. It was not until they got their full pay that they continue with the work. 

4. He has been working as an executive officer for 5 years.

5. If they had watched the weather forecast, they would have brought their umbrellas.

6. It's high time you did your assignment now or you won't be able đồ sộ submit it on time.

7. It took him a week đồ sộ complete the deparment's budget report. 

8. Despite not finishing school, he still managed đồ sộ climb up đồ sộ the executive position. 

9. She is not experienced enough đồ sộ complete the entire assignment. 

10. He subscribed as a premium thành viên đồ sộ be entitled đồ sộ the fitness's superb service. 

Exercise 2:

1. It's necessary for you đồ sộ register first before you can use the app.

2. How resourceful he is!

3. There is now point in driving all the way just đồ sộ buy a limited stamp collection. 

4. I would rather you didn't forget our appointment with the client.

5. No sooner had she gone home page than thở she heard the news of the accident.

6. It is said that these programs can be very informative. 

7. How about going đồ sộ HR đồ sộ ask about the new incentive policy?

8. Unless the students are under the supervision of a teacher, they are not allowed đồ sộ bởi these kinds of experiment.


Trên đó là vớ tần tật 30+ cấu trúc viết lại câu, chúng ta nhớ rằng note lại và bám theo dõi Website ms Hoa TOEIC sẽ được update những kiến thức và kỹ năng mới mẻ nhé!

Ngoài đi ra, nếu như mình muốn luyện ganh đua TOEIC và được tư vấn suốt thời gian học tập free tương tự khóa đào tạo phù phù hợp với năng lượng tương tự tiềm năng của bạn dạng thân mật, hãy ĐK size sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn suốt thời gian học tập phù phù hợp với năng lượng tương tự tiềm năng của tớ nhằm hoàn toàn có thể lựa lựa chọn khóa đào tạo phù phù hợp với bạn dạng thân mật.

Ngoài đi ra, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và với bề dày tay nghề và được minh chứng vị thành quả ganh đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL canh ty học tập viên đoạt được giờ Anh đơn giản qua chuyện những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngữ điệu liên tiếp nằm trong khối hệ thống kiến thức và kỹ năng chọn lọc.

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được ngóng đón các bạn tò mò nhằm phát triển thành kiến thức và kỹ năng của chủ yếu các bạn đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT

Xem thêm: công thức tính đường kính hình tròn

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0, 1, 2, 3 TRONG TIẾNG ANH - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

PHRASAL VERBS VÀ NHỮNG CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM