cấu trúc câu điều kiện loại 1

Việc thông thường xuyên thực hành thực tế những dạng bài xích luyện câu ĐK loại 1 tiếp tục giúp đỡ bạn mạnh mẽ và tự tin đạt được điểm số cao vô quy trình thi tuyển. Chính bởi vậy, vô nội dung bài viết tiếp sau đây, VUS sẽ gửi cho tới chúng ta những kỹ năng và kiến thức trọng tâm về câu ĐK loại 1 với những dạng bài xích luyện kèm cặp đáp án.

Ôn luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài luyện câu ĐK loại 1

Cấu trúc câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại một là câu được dùng Khi mong muốn biểu diễn miêu tả một vấn đề, hành vi này tê liệt rất có thể xẩy ra ở hoặc vô sau này trải qua một ĐK rõ ràng. Cấu trúc câu ĐK loại 1 bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề “If” và mệnh đề chủ yếu (Mệnh đề kết quả).

Bạn đang xem: cấu trúc câu điều kiện loại 1

Mệnh đề If (Nếu)Mệnh đề chủ yếu (Thì)
Công thứcIf + S + V(s, es)…S + will + V-inf
Dạng động từThì thời điểm hiện tại đơnThì sau này đơn

Ví dụ: 

 • If I have time, I will Hotline you this evening. (Nếu tôi đem thời hạn, tôi tiếp tục gọi chúng ta vô tối nay)
 • If I finish my work early, I will go to lớn the thể hình. (Nếu tôi hoàn thiện việc làm sớm, tôi tiếp tục cút luyện thể dục)
 • If she cooks dinner, I will clean the dishes. (Nếu cô ấy nấu nướng bữa tối, tôi tiếp tục cọ chén)

Lưu ý: Mệnh đề “If” rất có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chủ yếu tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa của câu. Cần chú ý rằng nếu như mệnh đề “If” đứng trước mệnh đề chủ yếu thì nên ngăn cơ hội nhì mệnh đề bởi vì vệt phẩy.

 • If they arrive early, we will have time to lớn prepare for the meeting. (Nếu bọn họ cho tới sớm, tất cả chúng ta sẽ sở hữu thời hạn sẵn sàng mang đến cuộc họp) 
 • We will have time to lớn prepare for the meeting if they arrive early. (Chúng tớ sẽ sở hữu thời hạn nhằm sẵn sàng mang đến buổi họp nếu như bọn họ cho tới sớm) 

Cách người sử dụng câu ĐK loại 1

 • Mệnh đề chủ yếu dùng “may”, “might” thay cho thế mang đến “will” nhằm mục tiêu nói đến việc vấn đề rất có thể xẩy ra vô sau này tuy nhiên ko cứng cáp chắn

Ví dụ: If the weather is nice tomorrow, we might have a picnic in the park. (Nếu không khí rất đẹp vào trong ngày mai, công ty chúng tôi rất có thể cút dã nước ngoài ở công viên)

 • Có thể thay cho thế “will” bởi vì “be going to” vô mệnh đề chủ yếu nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề một thành phẩm chắc chắn rằng xảy ra

Ví dụ: If I save enough money, I am going to lớn buy a new siêu xe. (Nếu tôi tiết kiệm ngân sách và chi phí đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục mua sắm một con xe tương đối mới)

 • Có thể thay cho thế “will” bởi vì “can” vô mệnh đề chủ yếu nhằm mục tiêu thể hiện tại sự đồng ý, mang đến phép

Ví dụ: If you finish your homework early, you can go out and play. (Nếu chúng ta hoàn thiện bài xích luyện sớm, chúng ta có thể ra bên ngoài chơi)

 • Thay thế “will” bởi vì “should” vô mệnh đề chủ yếu nhằm đem ý khuyên răn nhủ, khêu gợi ý

Ví dụ: If you want to lớn lose weight, you should eat less sugar. (Nếu mong muốn tách cân nặng, chúng ta nên không nên ăn đường)

 • Với câu khẩu lệnh rất có thể giản lược công ty ngữ ở mệnh đề chính

Ví dụ: If you’re tired, please take a nap. (Nếu chúng ta cảm nhận thấy mệt rũ rời, xin xỏ hãy ngủ một giấc)

Bài luyện câu ĐK loại 1
Tổng ăn ý những dạng bài xích luyện câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Cấu trúc Unless của câu ĐK loại 1

Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V-inf
=
 If + S + doesn’t/don’t + V, S + will (not) + V-inf

Ví dụ: Unless you water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, những loại cây tiếp tục héo)

Bằng với: If you don’t water the plants, they will wither. (Nếu chúng ta ko tưới cây, bọn chúng tiếp tục héo)

Biến thể của câu ĐK loại 1

Biến thể mệnh đề If

Dùng nhằm tế bào miêu tả vấn đề đang được xẩy ra vô tương lai

If + S + thì thời điểm hiện tại tiếp nối, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you are mowing the lawn, I will water the plants. (Nếu chúng ta đang được tách cỏ rồi, tôi tiếp tục tưới cây)

Dùng nhằm tế bào miêu tả vấn đề, hành vi ko cứng cáp về thời gian

If + S + thì thời điểm hiện tại hoàn thiện, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you have completed the project, I will submit it to lớn the client. (Nếu chúng ta tiếp tục hoàn thiện dự án công trình, tôi tiếp tục gửi nó mang đến khách hàng hàng)

Biến thể mệnh đề chính

Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính tiếp nối hoặc hoàn thiện sự việc

If + S + thì thời điểm hiện tại đơn, S + thì sau này tiếp diễn/ sau này trả thành

Ví dụ: If I finish my work on time, I will have completed the project by tomorrow. (Nếu tôi hoàn thiện việc làm chính thời hạn, tôi tiếp tục kết thúc dự án công trình vào trong ngày mai)

Dùng để lấy rời khỏi điều ý kiến đề nghị, khuyên răn nhủ

If + S + thì thời điểm hiện tại đơn, S + should/must/have to/… + V-inf

Ví dụ: If he’s always late, he must mix an alarm. (Nếu anh ấy luôn luôn cho tới muộn, anh ấy phải kê đồng hồ thời trang báo thức)

Đảo ngữ của câu ĐK loại 1

Việc dùng hòn đảo ngữ của câu ĐK loại 1 hỗ trợ cho câu trở thành trang nhã và tinh xảo rộng lớn.

Xây dựng nền tảng vững chãi, cải tiến vượt bậc khả năng nằm trong kho tàng: Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Should + S + (not) + V-inf, S + will/can/might/… + V-inf

Ví dụ: Should she exercise regularly, she can improve her overall fitness. (Nếu cô ấy luyện thể thao thông thường xuyên, cô ấy rất có thể nâng cấp sức mạnh của mình)

Xem thêm: khi anh thích em như thấy mùa xuân

Bài luyện câu ĐK loại 1
Tổng ăn ý những dạng bài xích luyện câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Trọn cỗ những dạng bài luyện câu ĐK loại 1 thịnh hành đem kèm cặp đáp án

Bài luyện câu ĐK loại 1: Hoàn trở thành câu với dạng chính của động kể từ vô ngoặc

 1. I ___________ (not be) surprised if you ___________ (enjoy) that film.
 2. If Helen ___________ (come), there ___________ (not be) enough seats.
 3. If they ___________ (work) hard, they ___________ (pass) their exams.
 4. We ___________ (have) a barbecue if it ___________ (not rain).
 5. If I ___________ (go) to lớn London, I ___________ (send) you a postcard.

Đáp án:

1won’t be – enjoy
2comes – won’t be
3work – will pass
4will have – doesn’t rain
5go – will send

Bài luyện câu ĐK loại 1: Chọn đáp án đúng

 1. Will you write to lớn bầm if I give / will give you my gmail address?
 2. If we win / will win this match, we’ll be in the finals.
 3. If the new Bond film comes / will come to lớn our cinema, I go / ‘ll go and see it.
 4. How does / will Sandy get back tonight if she can’t find a taxi?
 5. I am / will be surprised if this film gets / will get an award.
 6. Do you / Will you make dinner tonight if I do / will do the shopping?
 7. If I hear / will hear that tuy nhiên one more time, I scream / will scream!
 8. What do they / will they bởi if they don’t / won’t pass their exams?

Đáp án:

1give
2win
3comes; ‘ll go
4will
5will be; gets
6Will you; do
7hear; will scream
8will they; don’t

Bài luyện câu ĐK loại 1: Viết lại câu mang đến chính ngữ pháp và nối câu

1. We (miss) the trainha) he (probably buy) another once.
2. (you / help) bầm with my physicsb) I (give) it back tomorrow.
3. If you (tell) bầm that secretc) I (not tell) anyone else.
4. She (fall off) her horse in a minuted) if he (be) at the party?
5. If you (lend) bầm £20e) if I (help) you with your French tomorrow?
6. (you / talk) to lớn Alexf) if she (go) to lớn the States this summer?
7. How long (she / stay) in Californiag) if she (not ride) more slowly.
8. If the police (not find) his xe đạp soonh) if we (not leave) now.
 1. We’ll miss the train if we don’t leave now.
 2. ___________________________________.
 3. ___________________________________.
 4. ___________________________________.
 5. ___________________________________.
 6. ___________________________________.
 7. ___________________________________.
 8. ___________________________________.

Đáp án:

1hWe’ll miss the train if we don’t leave now.
2eWill you help bầm with my physics if I help you with your French tomorrow?
3cIf you tell bầm that secret, I won’t tell anyone else.
4gShe’ll fall off her horse in a minute if she doesn’t ride more slowly.
5bIf you lend bầm £20, I’ll give it back tomorrow.
6dWill you talk to lớn Alex if he’s at the party?
7fHow long will she stay in California if she goes to lớn the States this summer?
8aIf the police don’t find his xe đạp soon, he’ll probably buy another one.
Bài luyện câu ĐK loại 1
Tổng ăn ý những dạng bài xích luyện câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Bài luyện câu ĐK loại 1: Viết câu với câu ĐK loại 1

1. go to lớn the thành phố / visit the museum

→ If we ___________________________.

2. get a job / earn extra money

→ If my brother _____________________.

3. fail her exams / not go to lớn university

→ If she ___________________________.

4. go to lớn university / study art

→ If she ___________________________.

5. have enough money / see a film

→ If they ___________________________.

6. become a xe taxi driver / drive a pink taxi

→ If I ______________________________.

Đáp án:

1If we go to lớn the thành phố, we’ll visit the museum.
2If my brother gets a job, he’ll earn extra money.
3If she fails her exam, she won’t go to lớn university.
4If she goes to lớn university, she’ll study art.
5If they have enough money, they’ll see a film.
6If I become a xe taxi driver, I’ll drive a pink xe taxi.

Bài luyện câu ĐK loại 1: Hoàn trở thành đoạn đối thoại với dạng ĐK loại với những động kể từ vô hộp

not be / bởi / get / go / not have / not leave / want

Ben: (1) ______ you ______ to lớn university if you (2) ______ school at 16?

Lola: Yes, (3) ______. I want to lớn study to lớn be a vet. What (4) ______ you ______ if you can?

Ben: I’ll get a job. If you (5) ______ enough money as a student, (6) ______ you ______ a weekend job?

Lola: No, (7) ______ . If I (8) ______ to lớn be a vet, there (9) ______ time for a job!

Đáp án:

1Will (you) go
2don’t leave
3I will
4will (you) do
5don’t have
6will (you) get
7I won’t
8want
9won’t be

Bứt huỷ phiên bản thân thích nằm trong 4 khóa huấn luyện Anh ngữ bên trên VUS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS kiêu hãnh mang tới những khóa huấn luyện unique chuẩn chỉnh quốc tế, kiến thiết nền tảng giờ đồng hồ Anh vững chãi, lẹo cánh mang đến mới trẻ em nước ta tiến thủ cho tới sau này tươi tỉnh sáng sủa, đáp ứng nhu cầu yêu cầu Anh ngữ ở từng chừng tuổi:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi): Giúp học tập viên cải cách và phát triển kỹ năng và kiến thức Anh ngữ vững chãi, kiến thiết cỗ khả năng mượt hơn hẳn, hữu ích vô học hành. 
 •  IELTS ExpressIELTS Expert: Học viên được ôn luyện nằm trong đội hình IELTS mentor có tính chuyên nghiệp, gom vứt huỷ band điểm, mạnh mẽ và tự tin đoạt được những kỳ đua giờ đồng hồ Anh quốc tế. 
 • English Hub giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người thất lạc gốc: Khóa học tập gom lấy lại nền tảng Anh ngữ, chuẩn bị cỗ khả năng cần thiết mang đến học hành, thao tác, phần mềm kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập vô cuộc sống đời thường một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc iTalk: Nâng tầm khả năng tiếp xúc mang đến học tập viên với 365 chủ thể phong phú và đa dạng nằm trong lịch học tập hoạt bát, ko đắn đo việc làm hoặc chương trình bận rộn.

VUS là 1 trong mỗi đơn vị chức năng thứ nhất bên trên nước ta trở nên đối tác chiến lược đáng tin tưởng của những Nhà xuất phiên bản số 1 trái đất như Oxford University Press, National Geographic Learning, Cambridge University Press and Assessment,,… đáp ứng học tập viên được giảng dạy dỗ bởi vì những cỗ giáo trình unique, chuẩn chỉnh quốc tế.

Xem thêm: người ra đi đầu không ngoảnh lại

Với cách thức học hành dữ thế chủ động, học tập viên không chỉ có học hành một cơ hội hiệu suất cao, gia tăng niềm ưng ý với Anh ngữ mà còn phải nâng cấp và cải cách và phát triển cỗ khả năng mượt quan trọng mang đến quy trình học hành và thao tác sau này:

 • Kỹ năng trí tuệ phản biện
 • Kỹ năng ăn ý tác
 • Kỹ năng sáng sủa tạo
 • Kỹ năng phú tiếp
 • Kỹ năng dùng technology hiệu quả
Bài luyện câu ĐK loại 1
Tổng ăn ý những dạng bài xích luyện câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

VUS – Hệ thống dạy dỗ Anh ngữ unique số 1 bên trên Việt Nam

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS dường như không ngừng nỗ lực cải cách và phát triển và đạt được những trở thành tựu khá vô ngành giáo dục:

 • Mở rộng lớn bát ngát 80 cơ trực thuộc 22 thành phố với 100% cơ đạt ghi nhận của NEAS vô 6 năm ngay tắp lự.
 • Có con số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế tối đa – lên đến mức 183.118 em và có được sự tin tưởng tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn nước.
 • Là khối hệ thống quy tụ rộng lớn 2.700 nghề giáo và trợ giảng nhiệt tình với nghề ngỗng và đem chuyên môn trình độ chuyên môn cao tối đa bên trên nước ta. 
 • 100% nghề giáo bên trên những hạ tầng đều đạt bởi vì CN trở lên trên và bởi vì giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Trung tâm đào tạo và huấn luyện và luyện đua Cambridge English đạt ghi nhận VÀNG trong chống của Cambridge University Press & Assessment.
 • đối tác Platinum – hạng nấc tối đa của British Council với con số học tập viên ĐK đua IELTS đạt kỷ lục.
Bài luyện câu ĐK loại 1
Tổng ăn ý những dạng bài xích luyện câu ĐK loại 1 đem kèm cặp đáp án

Trên đấy là những dạng bài xích luyện câu ĐK loại 1 thịnh hành, thông thường xuất hiện tại vô đề đua tuy nhiên chúng ta có thể tìm hiểu thêm và thực hành thực tế. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục hỗ trợ cho mình nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi. Đừng quên theo dõi dõi VUS nhằm update thêm thắt nhiều tư liệu học hành hoặc thường ngày chúng ta nhé!