câu chẻ trong tiếng anh

Tiếng Anh là môn thi đua cần thiết nhập kỳ thi đua trung học phổ thông Quốc Gia. Do cơ, nhằm đạt được điểm số như ý, những em cần thiết nắm vững kiến thức cơ bản và một nhập số đó là kiến thức về câu chẻ. Cùng VUIHOC tham lam khảo lại phần kiến thức này và tham lam khảo các dạng bài luyện tập nhé!

1. Câu chẻ là gì?

Câu chẻ hoặc còn gọi là Cleft Sentences là câu được dùng với chức năng nhấn mạnh vấn đề vào trong 1 bộ phận chắc chắn nhập câu như tân ngữ, trạng từ hoặc chủ ngữ. Đó cũng hoàn toàn có thể là 1 trong vấn đề, đối tượng người tiêu dùng xứng đáng lưu ý nhập câu. Câu chẻ cũng là 1 trong dạng câu ghép bao hàm mệnh đề chủ yếu và mệnh đề phụ phối hợp với những đại kể từ mối quan hệ.

Bạn đang xem: câu chẻ trong tiếng anh

Ví dụ: 

It was my brother who got the highest score last month. 

Chủ ngữ my brother được nhấn mạnh vấn đề ở, người thưa ham muốn nhấn mạnh vấn đề nhập vấn đề rằng người tiến hành hành vi “got highest score” là “my brother” chứ không cần cần ngẫu nhiên ai không giống.

2. Cách sử dụng câu chẻ nhập giờ Anh

2.1. Dùng câu chẻ với It

Bắt đầu bằng It là cấu trúc câu chẻ thịnh hành nhất. tin tức sau đó dùng để làm nhấn mạnh vấn đề cho những người nghe. That nối nhì mệnh đề với nhau, sau that chứa chấp vấn đề cũ và đã được hiểu trước cơ.

 Cấu trúc dùng câu chẻ với it

2.2. Cấu trúc dùng câu chẻ với WH

Câu wh-cleft có thể bắt đầu với what nhưng cũng hoàn toàn có thể dùng How, Where, Why,..tin tức nhập mệnh đề WH thông thường là vấn đề cũ, được reviews trước cơ. tin tức muốn nhấn mạnh là vấn đề nhập mệnh đề sau. 

Cấu trúc dùng câu chẻ với WH

3. Cấu trúc câu chẻ nhập giờ Anh

3.1. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề nhập công ty ngữ (subject focus)

  • Khi chủ ngữ nhấn mạnh là kẻ, hoàn toàn có thể dùng who = that:

   It is / It was + chủ ngữ nhấn mạnh + who/that + phần vấn đề sót lại của câu.

  • Khi chủ ngữ nhấn mạnh là vật hoặc vấn đề chỉ dùng that:

    It is / It was + chủ ngữ nhấn mạnh + that + phần vấn đề sót lại của câu.

Ví dụ:

VD1: Scientists all over the world have taken action to tát disable corona virus.

⇒ It is scientists all over the world that/ who have taken action to tát disable coronavirus.

VD2: Chinese has become the second language of some countries.

⇒ It is Chinese that has become the second language of some countries.

VD3: Iris' absence at the các buổi party made má sad. 

⇒ It was Iris' absence at the các buổi party that made má sad. 

3.2. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề nhập động kể từ (object focus)

Khi động từ nhấn mạnh là kẻ, vật hoặc vấn đề chỉ dùng that

  It is / It was + động từ nhấn mạnh + tha bổng + phần vấn đề sót lại của câu.

Ví dụ: 

VD1: Volunteers in my country often help the aged with housework in a poverty area. 

⇒ It is aged people that volunteers in my country often help with housework in poverty areas.

VD2: Scientists in Russia have just successfully invented a vaccine for COVID-19. 

⇒ It is a vaccine for COVID-19 that scientists in Russia have just successfully  invented. 

3.3. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề nhập tân ngữ (adverbial focus)

  It is / It was + tân ngữ nhấn mạnh + that + phần vấn đề sót lại của câu.

Ví dụ: 

VD1: Volunteers in my country often help the aged with housework in a poverty area. 

⇒ It is in poverty areas that volunteers in my country often help the aged with housework. 

CHÚ Ý: Cũng nằm trong là câu “Volunteers in my countries often help the aged with housework in poverty area.” nhưng với ví dụ này chú ý cho tới vấn đề in poverty area -  tân ngữ nhấn mạnh. 

VD2: Minh felt a great sense of relief only when the plane landed. 

⇒ It was only when the plane landed that Minh felt a great sense of relief.

Nắm trọn vẹn túng kịp đạt 9+ Tiếng Anh ôn thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông ngay!!!

3.4. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề nhập những bộ phận không giống của câu

It + be + (thành phần nhấn mạnh vấn đề nhập câu) + that + S + V.

Ex: Jane lives in a small house. 

➔ It is a small house that Jane lives in.

3.5. Câu chẻ với What

Là câu tuy nhiên vấn đề nhấn mạnh vấn đề sẽ thông thường được đặt tại cuối. Mệnh đề “what” được đặt tại đầu câu có thể sử dụng các từ khách thay cho what như why, where, how. 

Mệnh đề What + V + câu/ kể từ được dùng để làm nhấn mạnh

VD: 

What they lượt thích to tát eat for lunch is always Banh Mi.

3.6. Câu chẻ nhập câu bị động

Volunteers in my country often help the aged with housework in a poverty area. 

⇒ It is aged that are often helped with housework in poverty areas by volunteers in my country.

⇒ Bị động: The aged are often helped with housework in poverty areas by volunteers in my country. 

CHÚ Ý: Cũng nằm trong là câu “Volunteers in my country often help the aged with housework in poverty area.”, tuy nhiên nhấn mạnh vấn đề vấn đề the aged / nhấn mạnh tân ngữ dưới dạng bị động. 

4. Các cấu tạo câu chẻ nâng lên khác

4.1. Câu chẻ với “wh” hòn đảo ngược

Chủ ngữ + động từ + what + Ý cần nhấn mạnh 

Ví dụ:

True love is what everybody wants to tát have. 

4.2. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề với “all”

All + Chủ ngữ+ Động từ + Ý cần nhấn mạnh 

Ví dụ:

All I want for this special day is a không lấy phí day. 

4.3. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề với “there”

There + Ý cần nhấn mạnh 

Ví dụ: 

There is an old magazine Linh really wants to tát have. 

4.4. Câu chẻ nhấn mạnh vấn đề với “if”

If + Mệnh đề + it’s + vế câu cần nhấn mạnh

Ví dụ:

Xem thêm: bài tập đạo hàm lớp 11

If Rosie wants to tát become a teacher it’s because she admires her teachers a lot.

5. Một số bài xích luyện về câu chẻ kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (có đáp án)

Bài 1: Sử dụng cấu trúc câu chẻ để viết lại câu: 

1. Chi was most pleased with the service of this cửa hàng.

⇒ What ……………………………………………………………… (to be pleased with)

2. Huong can’t stand the loud noise.

⇒ It’s ……………………………………………………………… (the loud noise)

3. Mai didn’t pay for the meal, Jennie did.

⇒ It ……………………………………………………………… (Mai)

4. Hung is always late for work. It really annoys his quấn. 

⇒ What ……………………………………………………………… (to annoy)

5. Did Linh choose the uniform?

⇒ Was ……………………………………………………………… (Linh)

Đáp án:

1. What Chi was most pleased with was the service of this cửa hàng.

2. It’s the loud noise that Huong can’t stand.

3. It was Mai who didn’t pay for the meal.

4. What really annoys Hung’s quấn is that he’s always late for work.

5. Was it you Linh who chose the uniform?

Bài 2: Điền who, that, whom cho tới phù hợp: 

1. It is Lan’s friend ….. plays the piano very well.

2. It is by using this software ….. Minh’s father kills computer viruses.

3. It is my friend ….. Jane falls in love with.

4. It was in that thành phố ….. Thuy was born.

5. It was Huong’s mom ….. Her dad gave the whole confidential document.

Đáp án:

1. that

2. that

3. that/whom

4. that

5. That

Bài 5: Viết lại câu sử dụng cấu trúc câu chẻ “It is/was…that” để nhấn mạnh từ:

1. Students in my class spend a lot of time thinking and talking about being in a relationship.

_______________________________________

2. Many boys gave hand-carved wooden spoons to tát girl as a symbol of their love.

_______________________________________

3. Dating is left for the college years in Korea. 

_______________________________________

4. Once married, an Asian man expects his wife to tát be a more traditional woman.

_______________________________________

5. Asian boy  often holds his girlfriend’s handbag during a date.

_______________________________________

Đáp án: 

1. It is many students in my class that spend a lot of time thinking and talking about being in a relationship.

2. It was hand-carved spoons that many boys gave to tát girls as a symbol of their love

3. It is for the college years that dating is left in Korea. 

4. Once married, it is a more traditional woman that the Asian man expects his wife to tát be.

5. It is his girlfriend’s handbag that an Asian boy often holds during a date.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo gót sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks hùn bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: lời bài hát ghé qua

Đăng ký học tập test không tính phí ngay!!

Sau nội dung bài viết này, kỳ vọng những em tiếp tục tóm chắc chắn được ngữ pháp phần câu chẻ. Để được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hoặc, những em hoàn toàn có thể truy vấn ngay lập tức Vuihoc.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản hoặc tương tác trung tâm tương hỗ để sở hữu được kiến thức và kỹ năng cực tốt sẵn sàng cho tới kỳ thi đua ĐH tiếp đây nhé!