capable đi với giới từ gì

Để biểu diễn miêu tả một người dân có kỹ năng, năng lượng thực hiện điều gì bại, các bạn hay được dùng cấu tạo nào? “Can” hoặc “able”? Trong nội dung bài viết này, FLYER tiếp tục trình làng cho tới các bạn một cấu tạo ngay gần tương tự động, này đó là “capable”. Quý Khách với biết, “capable” hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhiều hơn thế một giới kể từ và cơ hội dùng của bọn chúng cũng đều có đôi điều khác lạ với những kể từ chỉ kỹ năng không giống nhập một số trong những tình huống. Để mò mẫm hiểu về những khác lạ bại và vấn đáp mang lại thắc mắc “capable” lên đường với giới kể từ gì, các bạn hãy xem thêm không còn nội dung bài viết này nhé.

1. “Capable” là gì?

“Capable” lên đường với giới kể từ gì
“Capable” là gì?

1.1. Khái niệm

“Capable” là 1 tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh dùng để làm biểu đạt việc ai bại với năng lượng, kỹ năng quan trọng nhằm làm cái gi bại.

Bạn đang xem: capable đi với giới từ gì

“Capable” thông thường đem nghĩa như “có khả năng”, “có thể”, “có tài”, “có năng lực”…

Ví dụ:

 • He always manages well in any situation, he is a capable man.

Anh ấy luôn luôn xoay sở đảm bảo chất lượng vào cụ thể từng trường hợp, anh ấy là 1 người con trai với năng lượng.

 • She is capable of fluently speaking 6 languages.

Cô với kỹ năng rằng trôi chảy 6 loại giờ đồng hồ.

1.2. “Capable” lên đường với danh từ

Vì “capable” là 1 tính kể từ, vì thế nó hoàn toàn có thể lên đường trước những danh kể từ và té nghĩa mang lại danh kể từ bại. Trong tình huống này, “capable” thông thường được dùng với ý nghĩa sâu sắc chỉ ra rằng đối tượng người dùng nào là này đó là “có năng lực”, “tài giỏi”…

Ví dụ:

 • Sherlock Holmes solves many cases, he is a capable detective.

Sherlock Holmes giải quyết và xử lý thật nhiều vụ án, anh ấy là 1 thám tử tài tía.

 • Mike is a capable director, he helped the company’s revenue grow 25% last year.

Mike là 1 giám đốc với năng lượng, anh ấy đã hỗ trợ lợi nhuận của công ty lớn phát triển 25% nhập năm ngoái.

2. “Capable” lên đường với giới kể từ gì?

“Capable” lên đường với giới kể từ gì
“Capable” lên đường với giới kể từ gì?

Khi nói tới “capable”, các bạn sẽ tưởng tượng đi ra ngay lập tức ngay tức thì cấu tạo “động kể từ to tướng be + capable + giới từ” vốn liếng cực kỳ thông dụng nhập giờ đồng hồ Anh. Trong phần này hãy nằm trong FLYER mò mẫm hiểu theo đuổi sau “capable” được xem là những giới kể từ gì nhé.

2.1. “Capable” lên đường với giới kể từ “of”

Đây đó là cấu tạo thông dụng nhất của “capable”, dùng để làm biểu đạt “đối tượng nào là bại với kỹ năng mang lại việc gì đó/làm việc gì đó”. Hầu không còn tình huống các bạn phát hiện kể từ vựng này nhập khi tham gia học láo nháo nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh với cấu tạo sau:

S + động kể từ to tướng be + capable + of something/doing something 

Ví dụ:

 • He is capable of the new CEO position of the company.

Anh ấy với kỹ năng đảm nhận địa điểm CEO mới mẻ của công ty lớn.

 • Diana is capable of remembering everything she sees for the first time.

Diana với kỹ năng lưu giữ toàn bộ những gì cô ấy phát hiện ra lượt thứ nhất.

2.2. “Capable” lên đường với giới kể từ “in”

“Capable” còn được dùng với giới kể từ “in”, song các bạn sẽ cực kỳ hiếm khi thấy cơ hội dùng này.

Ví dụ:

 • Mike is capable in emergency situations.

Mike với kỹ năng trong số trường hợp khẩn cấp cho.

 • She is an experienced cook, therefore she is very capable in the kitchen.

Cô ấy là 1 đầu nhà bếp với tay nghề, nên là cô ấy cực kỳ với năng lượng trong các công việc nhà bếp núc.

3. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan và trái khoáy nghĩa với “capable”

“Capable” được dùng để làm chỉ “năng lực, “khả năng”. Trong giờ đồng hồ Anh, với một số trong những tính kể từ nhưng mà bạn cũng có thể dùng để làm thay cho thế mang lại “capable” tùy vào cụ thể từng tình huống. trái lại, các bạn cũng tiếp tục nhìn thấy nhiều tính kể từ trái khoáy nghĩa dùng để làm chỉ sự không tồn tại năng lượng, không tồn tại kỹ năng thực hiện điều gì bại. Hãy nằm trong tìm hiểu này đó là những kể từ nào là nhé:

Từ đồng nghĩa tương quan với “capable”Từ trái khoáy nghĩa với “capable”
ableunable
accomplishedincapable
efficientimpotent
skilledunskilled 
giftedunskillful
competentincompetent
resourcefulinept
talented
proper
suited
proficient
can
effective
expert
susceptible
qualified 
fit
licensed
good
Một số kể từ đồng nghĩa tương quan và trái khoáy nghĩa với “capable”

Ví dụ:

 • She is capable of taking a position as a university lecturer after getting her doctorate. = She is suited for a position as a university lecturer after getting her doctorate.

Cô ấy với kỹ năng phụ trách địa điểm giáo viên ĐH sau thời điểm lấy vì như thế TS. = Cô ấy thích hợp nhằm phụ trách địa điểm giáo viên ĐH sau thời điểm lấy vì như thế TS. 

 • He is capable of running a distance of 15 kilometers. = He is able to run rẩy a distance of 15 kilometers. 

Anh ấy với kỹ năng chạy quãng lối nhiều năm 15 kilômét.

Xem thêm: sinh trưởng ở thực vật là

 • Diana is unable to sing this opera tuy nhiên, it has too high notes. = Diana is incapable of singing this opera tuy nhiên, it has too high notes.

Diana ko đầy đủ kỹ năng nhằm hát bài xích hát opera này, nó với những nốt quá cao.

 • He is incompetent to get 10 points in Physics. = He is incapable of getting 10 points in Physics.

Anh ấy không tồn tại kỹ năng đạt điểm 10 môn Vật Lý.

4. Sự khác lạ thân thiện “capable” và “able”

“Capable” lên đường với giới kể từ gì
Phân biệt “capable” và “able”

Trong số những kể từ đồng nghĩa tương quan các bạn vừa phải mò mẫm hiểu ở chỗ trước, “able” là kể từ vựng ngay gần tương tự động nhất với “capable” và hoàn toàn có thể thay cho thế lẫn nhau nhập đa số tình huống. Cả nhì đều được dùng để làm chỉ kỹ năng, năng lượng thực hiện điều gì bại. Tuy nhiên, các bạn vẫn tiếp tục thấy thân thiện nhì kể từ vựng này còn có cơ hội dùng khác lạ nhập một số trong những tình huống sau:

CapableAble
Có kỹ năng và tài năng nhằm thực hiện điều gì bại.

Ví dụ:
– He has 5 years of experience as a manager at Google, and he is completely capable of running your investment fund.
Anh ấy vẫn với 5 năm tay nghề thực hiện quản lý và vận hành bên trên Google, và anh ấy trọn vẹn với kỹ năng điều hành quản lý quỹ góp vốn đầu tư của công ty.

Có kỹ năng và tài năng thực hiện điều gì bại, hoặc vì thế vấn đề đó là khả thi đua nhằm tiến hành.

Ví dụ:
– Housing prices have dropped quite deeply due to tướng the last economic crisis, and now they are able to tướng buy a small apartment within their budget.
Giá căn nhà khu đất vẫn tách khá sâu sắc vì thế mùa rủi ro khủng hoảng kinh tế tài chính mới đây, và giờ bọn họ vẫn hoàn toàn có thể mua sắm được 1 căn hộ nhỏ vừa phải với ví tiền của tôi.

Lưu ý: nếu như động kể từ “to be” được phân chia ở thì quá khứ, nó Tức là đối tượng người dùng nhập câu vẫn thực sự thực hiện điều gì bại.

Thể hiện tại một đối tượng người dùng với kỹ năng cảm biến hoặc hành vi rõ ràng so với điều gì bại.

Ví dụ:
– He is capable of sympathy.
Anh ấy với kỹ năng thông cảm.
-> Tại trên đây ý rằng anh ấy là kẻ biết cảm thông với những người không giống.

Không dùng nhập trường hợp này.
Diễn miêu tả điều gì này mà một vật hoàn toàn có thể thực hiện.

Ví dụ:
– This motorcycle is capable of operating at a tốc độ of 300 km / h.
Chiếc xe gắn máy này còn có kỹ năng sinh hoạt với vận tốc 300 km / h.

Thường dùng để làm chỉ kỹ năng của những người chứ không vật.

Ví dụ:
– After 3-month recovery, Jane is now able to go back to tướng school.
Sau 3 mon hồi phục, Jane giờ đây vẫn hoàn toàn có thể tảo quay về ngôi trường học tập.

Nói một người nào là này đó là với năng lượng.

Ví dụ:
– He learns things very quickly, and he is a capable student.
Anh ấy học tập tất cả cực kỳ thời gian nhanh, và anh ấy là 1 học viên với năng lượng.

Không sử dụng nhập tình huống này.
NOT: …he is an able student.
Sự khác lạ thân thiện “capable” và “able”

Tìm hiểu cụ thể thêm thắt về cấu tạo “be able to”

5. Bài luyện về cấu tạo “Capable”

Bài luyện 5: Tìm đi ra những kể từ đồng nghĩa tương quan của “capable”

1. Các từ: able, incapable, incompetent

2. Các từ: competitive, suited, angry

3. Các từ: licensed, well-know, unknown

4. Các từ: inable, inept, proper

5. Các từ: suspicious, susceptible, surrendering

6. Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, bạn đã sở hữu thể vấn đáp mang lại thắc mắc “capable” lên đường với giới kể từ gì và thỏa sức tự tin dùng “capable” Khi mong muốn biểu đạt về kỹ năng, năng lượng của một đối tượng người dùng nào là rồi đó. Tuy nhiên, các bạn cũng hãy lưu giữ thông thường xuyên ôn lại lý thuyết nhằm không xẩy ra lầm lẫn nhập cơ hội dùng của “capable” với những kể từ đồng nghĩa tương quan nhập một số trong những tình huống nhé. 

Nếu các bạn đang được mò mẫm tìm kiếm một công thức học tập giờ đồng hồ Anh mới mẻ không khiến nhàm ngán thì nên ghé thăm hỏi ngay lập tức Phòng luyện thi đua ảo FLYER. Quý Khách tiếp tục mò mẫm đi ra cho bản thân mình những bài học kinh nghiệm giờ đồng hồ Anh được tích phù hợp với tác dụng tế bào phỏng game thú vị nằm trong cỗ tư liệu nhiều mẫu mã chủ thể vì thế chủ yếu FLYER biên soạn và update liên tiếp. Tất cả tiếp tục mang đến cho chính mình thưởng thức học tập giờ đồng hồ Anh vô nằm trong thú vị và hiệu quả!

Ngoài đi ra, các bạn cũng hoàn toàn có thể nhập cuộc group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER nhằm update những kỹ năng và tư liệu giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất các bạn nhé!

Xem thêm: các câu chuyện cổ tích

Hồng Đinh – Thạc sỹ dạy dỗ Hoa Kỳ: Bế Tắc quyết ôn thi đua Cambridge tận nơi nằm trong FLYER

Để được tương hỗ và tư vấn thêm thắt về Phòng thi đua ảo FLYER, quý cha mẹ mừng lòng liên hệ trang Facebook của FLYER hoặc đường dây nóng 0868793188.

>>> Xem thêm:

 • 100 lời nói giờ đồng hồ Anh hoặc nhất về từng mặt mày của đời sống
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản “M” hoặc nhất chúng ta nên biết
 • “As far as” là gì? Khám đập những phần mềm cần thiết các bạn tránh việc quăng quật qua