căn bậc hai lớp 9

Bình chọn:

4 bên trên 769 phiếu

Bạn đang xem: căn bậc hai lớp 9

Lý thuyết về căn bậc haiCăn bậc nhị số học tập Căn bậc nhị của một vài a ko âm là số x sao cho tới x^2 = a. Số dương a với trúng nhị căn bậc nhị là nhị số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a. Số 0 với trúng 1 căn bậc nhị là chủ yếu số 0, tớ ghi chép √0 = 0. Xem cụ thể

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời nói thắc mắc Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm những căn bậc nhị của từng số sau:

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1 Giải Trả lời nói thắc mắc Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc nhị số học tập của từng số sau: Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm những căn bậc nhị của từng số sau...

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 So sánh Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Tìm số x ko âm biết...

Xem lời nói giải

Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 - tập dượt 1Tìm căn bậc nhị số học tập của từng số sau... Xem lời nói giải Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập dượt 1Dùng PC thu về, tính độ quý hiếm tầm của nghiệm từng phương trình sau... Xem lời nói giải

Bài 4 trang 7 sgk Toán 9 - tập dượt 1

Tìm số x ko âm, biết:a) √x = 15; b) 2√x =14; c)√x √2; d) √2x 4.

Xem lời nói giải

Bài 5 trang 7 sgk Toán 9 - tập dượt 1Đố. Tính cạnh một hình vuông vắn, biết diện tích S của chính nó vì như thế diện tích S của một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 3,5m và chiều lâu năm 14m. Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút (Đề số 1) - Chương I - Đại số 9

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9 Xem lời nói giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9 Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời nói giải