cài đặt cuộc gọi chờ

Bước 1: Mở ứng dụng Điện thoại (Phone) > Chọn biểu tượng ba chấm ở góc bên trên phía bên phải skin > Cài bịa đặt (Settings).

Hướng dẫn cơ hội nhảy cuộc gọi ngóng bên trên điện thoại cảm ứng Android thời gian nhanh nhất

Bạn đang xem: cài đặt cuộc gọi chờ

Mở mục Cài đặt

Bước 2: Chọn Dịch vụ bổ sung cập nhật (Supplementary Services) -> Bật Cuộc gọi ngóng (Call Waiting).

Hướng dẫn cơ hội nhảy cuộc gọi ngóng bên trên điện thoại cảm ứng Android thời gian nhanh nhất

Bật cuộc gọi chờ

Bước 1: Chọn Điện thoại (Phone) -> Chọn biểu tượng dấu tía chấm ở góc bên trên phía bên phải -> Cài bịa đặt (Settings).

Hướng dẫn cơ hội nhảy cuộc gọi ngóng bên trên điện thoại cảm ứng Android thời gian nhanh nhất

Mục Cài bịa đặt bên trên Android 5.0

Bước 2: Cài bịa đặt không giống (More Settings) -> Bật Cuộc gọi chờ (Call Waiting).

Xem thêm: các mẫu cv xin việc

Hướng dẫn cơ hội nhảy cuộc gọi ngóng bên trên điện thoại cảm ứng Android thời gian nhanh nhất

Bật cuộc gọi ngóng bên trên Android 5.0

Bước 1: Chọn Điện thoại (Phone) -> Chọn lốt tía chấm ở góc cạnh bên trên phía bên phải -> Cài bịa đặt (Settings).

Hướng dẫn cơ hội nhảy cuộc gọi ngóng bên trên điện thoại cảm ứng Android thời gian nhanh nhất

Mục Cài bịa đặt bên trên Android 4.4

Bước 2: Chọn Cuộc gọi (Call) -> Cài bịa đặt khác (More Settings) -> Bật Cuộc gọi chờ (Call Waiting).

Xem thêm: nội dung kiểm tra giám sát đảng viên năm 2022

Hướng dẫn cơ hội nhảy cuộc gọi ngóng bên trên điện thoại cảm ứng Android thời gian nhanh nhất

Bật cuộc gọi ngóng bên trên Android 4.4

Cảm ơn các bạn tiếp tục theo đuổi dõi nội dung bài viết và chúc chúng ta tiến hành thao tác thành công xuất sắc. Hẹn hội ngộ ở nội dung bài viết sau.