cài đặt chữ ký gmail

Chữ ký nhập tin nhắn là văn phiên bản, ví dụ như vấn đề contact hoặc câu châm ngôn chúng ta quí, và được tự động hóa tăng thực hiện phần cuối trang ở cuối thư nhập Gmail.

Thêm hoặc thay cho thay đổi chữ ký

Thiết lập chữ ký chỉ hiển thị cho những tin nhắn chúng ta gửi kể từ phần mềm Gmail.

  1. Mở phần mềm Gmail .
  2. Ở bên trên nằm trong phía bên trái, nhấn nhập hình tượng Trình đơn .
  3. Cuộn xuống phía dưới bên dưới, tiếp sau đó nhấn nhập Cài đặt.
  4. Chọn Tài khoản Google mình thích tăng chữ ký.
  5. Nhấn nhập Chữ ký trên trang bị di động.
  6. Nhập văn phiên bản cho tới chữ ký của khách hàng.
  7. Nhấn nhập OK.

Tác giả

Bình luận