cách viết bản cam kết không tái phạm

Cách ghi chép phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên mới mẻ nhất? Tải khuôn khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên bên trên đâu? - Câu chất vấn của chị ấy P..T (Lâm Đồng)

Mẫu phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên tiên tiến nhất đi ra sao? Tải khuôn khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên bên trên đâu?

Bản khẳng định ko tái ngắt phạm là văn phiên bản dùng để làm khẳng định ko vi phạm những quy quyết định và phép tắc và đã được đưa ra.

Tham khảo khuôn phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên bên dưới đây:

Bạn đang xem: cách viết bản cam kết không tái phạm

Tải khuôn phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên bên trên đây: tải

Cách ghi chép phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên mới mẻ nhất? Tải khuôn khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên bên trên đâu?

Cách ghi chép phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên mới mẻ nhất? Tải khuôn khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên bên trên đâu?

Cách ghi chép phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm mang lại học viên mới mẻ nhất?

Theo nội dung nêu bên trên thì rất có thể hiểu việc ghi chép phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm là nhằm mục tiêu mục tiêu khẳng định ko vi phạm những quy quyết định và phép tắc và đã được đưa ra.

Vậy, cách viết bản cam kết không tái phạm như vậy nào?

Dưới đó là cách viết bản cam kết không tái phạm mang lại học viên (tham khảo):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

…, ngày … mon … năm …

BẢN CAM KẾT

(Về việc ko tái ngắt phạm nội quy căn nhà trường)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng ngôi trường THPT HT

- Giáo viên công ty nhiệm: Thầy Bùi X

Em thương hiệu là: Nguyễn Văn A Lớp 11B2 Năm học tập 2023-2024

Giới tính: Nam

Ngày, mon, năm sinh: 09/12/2008

Nơi thông thường trú: Số 189 đàng P.., Phường X, Quận B

Em van lơn trình diễn nguyên do em ghi chép phiên bản khẳng định này như sau:

Trong quy trình học hành từ trên đầu học tập kỳ I của năm học tập 2023, em đang không chấp hành nội quy quy định của lớp học tập giống như của phòng ngôi trường. Cụ thể, em đang được triển khai hành động vi phạm nội quy.....................................................

Xem thêm: các trình độ tiếng anh

Sau Khi vụ việc xẩy ra, em đã trở nên gọi lên chống giám thị nhằm ghi chép phiên bản tường trình nội dung vụ việc và chào bố mẹ cho tới thao tác. Sau vụ việc em đang được biết bản thân sai, em cực kỳ hối hận hận Khi đang được vi phạm nội quy căn nhà ngôi trường.

Do bại, em ghi chép phiên bản khẳng định ko tái ngắt phạm, ko vi phạm nội quy và sẽ không còn tái ngắt thao diễn hành động vi phạm nêu bên trên.

Nếu vẫn kế tiếp vi phạm nội quy của phòng ngôi trường, của lớp học tập thì em van lơn Chịu từng kiểu dáng kỷ luật của luyện thể lớp giống như của phòng ngôi trường quy quyết định, bao gồm kiểu dáng bị kỷ luật xua đuổi học tập.

Cam kết của phụ huynh:

Tôi thương hiệu là: Nguyễn Thái B - Cha của học viên Nguyễn Văn A

Đại diện học viên tôi van lơn đem khẳng định với căn nhà trường:

Sẽ tạo ra ĐK mang lại con trẻ của mình bản thân học hành chất lượng.

Chủ động phối với căn nhà ngôi trường trong các công việc quản lý và vận hành, truyền dạy dỗ và nhắc nhở những em triển khai chất lượng những nội dung đang được khẳng định.

Học sinh

Phụ huynh học tập sinh

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Xác nhận của Giáo viên công ty nhiệm

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Các hành động nghiêm trang cấm so với học viên trung học tập là gì?

Căn cứ bám theo quy quyết định bên trên Điều 37 Điều lệ ngôi trường trung học tập hạ tầng, ngôi trường trung học tập phổ thông về ngôi trường phổ thông có không ít cung cấp học tập phát hành tất nhiên Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy quyết định như sau:

Các hành động học viên ko được làm
1. Xúc phạm phẩm giá, danh dự, xâm phạm thân thích thể nhà giáo, cán cỗ, nhân viên cấp dưới của phòng ngôi trường, người không giống và học viên không giống.
2. Gian lận nhập học hành, đánh giá, thi đua, tuyển chọn sinh.
3. Mua chào bán, dùng rượu, bia, dung dịch lá, hóa học tạo ra nghiện, những kích thích không giống và pháo, những hóa học tạo ra cháy và nổ.
4. Sử dụng Smartphone địa hình, những vũ khí không giống Khi đang được học hành bên trên lớp ko đáp ứng mang lại việc học hành và ko được nhà giáo được cho phép.
5. Đánh nhau, làm gây rối trật tự động, an toàn nhập căn nhà ngôi trường và điểm công nằm trong.
6. Sử dụng, trao thay đổi thành phầm văn hóa truyền thống đem nội dung khích động đấm đá bạo lực, gò trụy; dùng vật dụng nghịch tặc hoặc nghịch tặc trò nghịch tặc rất có hại cho sức khỏe cho việc cải tiến và phát triển lành lặn mạnh mẽ của phiên bản thân thích.
7. Học sinh ko được vi phạm những hành động bị nghiêm trang cấm không giống bám theo quy quyết định của pháp lý.

Theo bại, học viên trung học tập ko được triển khai những hành động sau:

- Xúc phạm phẩm giá, danh dự, xâm phạm thân thích thể nhà giáo, cán cỗ, nhân viên cấp dưới của phòng ngôi trường, người không giống và học viên không giống.

- Gian lận nhập học hành, đánh giá, thi đua, tuyển chọn sinh.

- Mua chào bán, dùng rượu, bia, dung dịch lá, hóa học tạo ra nghiện, những kích thích không giống và pháo, những hóa học tạo ra cháy và nổ.

- Sử dụng Smartphone địa hình, những vũ khí không giống Khi đang được học hành bên trên lớp ko đáp ứng mang lại việc học hành và ko được nhà giáo được cho phép.

Xem thêm: asean organised different projects and activities to integrate its members

- Đánh nhau, làm gây rối trật tự động, an toàn nhập căn nhà ngôi trường và điểm công nằm trong.

- Sử dụng, trao thay đổi thành phầm văn hóa truyền thống đem nội dung khích động đấm đá bạo lực, gò trụy; dùng vật dụng nghịch tặc hoặc nghịch tặc trò nghịch tặc rất có hại cho sức khỏe cho việc cải tiến và phát triển lành lặn mạnh mẽ của phiên bản thân thích.

- Học sinh ko được vi phạm những hành động bị nghiêm trang cấm không giống bám theo quy quyết định của pháp lý và nội quy của phòng ngôi trường, lớp học tập.