cách vẽ solidwork

Tổng thích hợp bài xích tập luyện Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng lên để giúp đỡ những chúng ta có thể tiện lợi trong các công việc học tập Solidworks. Các bài xích tập luyện Solidworks bao hàm vẽ Sketch 2 chiều cho tới kiến thiết 3 chiều, kiến thiết mặt mũi Surface, lắp đặt ráp, sắt kẽm kim loại tấm Sheet Metal.

Các bài xích tập luyện Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng lên nhắm hỗ trợ cho người xem rất có thể tự học tập Solidworks một cơ hội hiệu suất cao nhất. Hệ thống những bài xích tập luyện bám theo từng mệnh lệnh Solidworks kể từ dễ dàng cho tới khó khăn hùn chúng ta có thể thạo Solidworks một cơ hội nhanh nhất có thể.

Bạn đang xem: cách vẽ solidwork

Sau Lúc thực hiện những bài tập luyện Solidworks sau đây các bạn sẽ bắt được toàn bộ các kỹ năng về kiến thiết vẽ 3D trên Solidworks. Các bài xích tập luyện này được trung tâm CAMMECH biên soạn nhằm đáp ứng khóa đào tạo và huấn luyện Solidworks cho những học tập viên.

Hãy cởi ứng dụng Solidworks lên và bắt đầu thực hành thực tế tức thì thôi!

1. Bài tập luyện Solidworks phần Sketch 2D:

Phần này chúng ta dùng những mệnh lệnh nhập môi trường thiên nhiên Sketch của Solidworks nhằm thực hiện những bài xích tập luyện tại đây.

Yêu cầu:

- Mỗi bài xích tập luyện vẽ bên trên 1 Sketch riêng rẽ biệt ( lưu trở thành 1 Part riêng lẻ, nhiều các bạn thông thường vẽ cộng đồng như bên trên Autocad 2D).

- Sketch vẽ rời khỏi cần đáp ứng Fully Define.

>> Tham khảo thêm: Thủ thuật Solidworks: Fully Defined Sketches

Bài tập luyện Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập luyện Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập luyện Solidworks phần Sketch 2D

Bài tập luyện Solidworks phần Sketch 2D 

Bài tập luyện Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập luyện Solidworks phần Sketch 2D

2. Bài tập luyện Solidworks: lệnh Extrude, Revole

Các bài xích về 2 mệnh lệnh cần thiết nhập Solidworks là:

- Lệnh tạo ra khối đùn: EXTRUDE
Để tiến hành mệnh lệnh này, chúng ta nên vẽ trước một biên dạng đùn (Sketch), tiếp sau đó mới nhất nhập mệnh lệnh Extrude. Tuy nhiên, các bạn cũng rất có thể nhập mệnh lệnh Extrude trước rồi mới nhất vẽ Sketch tuy nhiên so với phương pháp vẽ này, việc sửa đổi và dùng thiết diện sau đây nhiều lúc hoặc bắt gặp phiền hà về tham lam chiếu.

- Lệnh tạo ra khối tròn xoe xoay: REVOLVE
Nguyên lý tạo ra hình: Khối tròn xoe xoay được xác lập bởi vì một mặt phẳng cắt và một đường thẳng liền mạch thực hiện trục xoay. Mặt hạn chế này tiếp tục xoay xung xung quanh trục tâm bại liệt với cùng 1 góc xác lập.

Các bài xích tập luyện mệnh lệnh Extrude nhập Solidworks:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Extrude

Các bài xích tập luyện mệnh lệnh Revolve nhập Solidworks:

Các bài xích tập luyện tại đây dùng mệnh lệnh Revolve và phối kết hợp mệnh lệnh Extrude:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Revolve

3. Bài tập luyện mệnh lệnh Sweep

Bài tập luyện Sweep 1:

Bài tập luyện Solidworks Sweep

Bài tập luyện Sweep 2:

Bài tập luyện Solidworks Sweep

Xem thêm: viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây lá hoặc hoa quả rễ thân

Bài tập luyện Sweep 3:

Bài tập luyện Solidworks Sweep

Bài tập luyện Sweep 4:

Bài tập luyện Solidworks Sweep

4. Bài tập luyện mệnh lệnh Loft

Bài tập luyện Loft 1:

Bài tập luyện Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập luyện Loft 2:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Loft

Bài tập luyện Loft 3:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Loft

Bài tập luyện Loft 4:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Loft

5. Bài tập luyện phần tham lam chiếu Reference Geometry và những mệnh lệnh chỉnh sửa Modify

Bài tập luyện plane 1:

Bài tập luyện Solidworks tạo ra mặt mũi phẳng

Bài tập luyện plane 2:

Bài tập luyện Solidworks tạo ra mặt mũi phẳng

Bài tập luyện lệnh Rib 1:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh rib

Bài tập lệnh Rib 2:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh rib

Bài tập lệnh Shell 1:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh shell

Bài tập lệnh Shell 2:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh shell

6. Bài tập luyện lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 1:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 2:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 3:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 4:

Bài tập luyện Solidworks mệnh lệnh Curve

7. Bài tập luyện kiến thiết mặt mũi Surface

*Đang cập nhật

Xem thêm: diện tích hình lục giác đều

8. Bài tập luyện xuất bạn dạng vẽ 2D Drawing

9. Bài tập luyện lắp đặt ráp Assembly

10. Bài tập luyện Sheet Metal