cách vẽ quần tây nữ

I: Cách Đo Quần Tây Nữ Căn Bản

Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản 1

4: Dài quần (Dq): đo kể từ ngang eo xuống gót chân, chừng nhiều năm tuỳ ý.
3: Hạ gối (Hg): đo kể từ ngang eo xuống cho tới bên trên đầu gối 5cm.
1: Vòng eo (Ve): đo vừa phải sát xung quanh eo.
2: Vòng mông (Vm): đo vừa phải sát xung quanh địa điểm nở nhất của mông.
5: Rộng ống (Rô): tuỳ ý quí may ống rộng lớn hoặc ống hẹp.

Bạn đang xem: cách vẽ quần tây nữ

II: Cách Tính Vải Quần Tây Nữ Căn Bản

  • Vải gian khổ 0,9m: 2 x (bề nhiều năm quần + sống lưng + lai).
  • Vải gian khổ 1,2m: nhiều năm quần + sống lưng + lai + 50cm.
  • Vải gian khổ 1,6cm: nhiều năm quần + sống lưng + lai.

III: Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản

1: Thiết Kế Thân Trước Quần Tây Nữ Căn Bản.
a: Xếp Vải.
-Gấp 2 biên vải vóc trùng nhau, bề ngược vải vóc ra bên ngoài. Biên vải vóc khuynh hướng về phía người hạn chế, vẽ lai quần phía bên trái, sống lưng quần ở bên phải.

b: Cách Vẽ.
AB: nhiều năm quần = Dq
AC: hạ lòng = 1/4 Vm + 3cm -> 4cm
AD: hạ gối = Hg

*Vẽ đàng chủ yếu trung.
-Đường chủ yếu trung là đàng nằm trong lòng ngang lòng, ngang gối, ngang đoạn ống quần.
CC1: ngang lòng = 1/4 Vm +1/20 Vm.
OC = OC1.
Từ O vē đưòng trực tiếp tuy vậy song với AB.
Đường trực tiếp này bắt gặp thanh kẻ ngang gối bên trên O1, bắt gặp thanh kẻ ngang ống bên trên O2.

*Vẽ sống lưng quần.
AA1 = 3cm.
A1A2 = 1/4 Ve.
A2A3 = 1cm.
Vẽ đàng sống lưng quần A1A3.

*Vẽ vòng lòng.
CC1: ngang lòng = 1/4 Vm+1/20 Vm.
CC2 = 1/4 Vm+1cm.
Nối A3C2. A3G = 2/3 A3C2.
Nối C1G. C1H = HG.
Nối HC2. Trên HC2 lấy điểm đằm thắm I.
Vẽ cong vòng lòng đằm thắm trước qua loa những điểm A3, G, I, C1.

*Vẽ đoạn ống quần.
01D1 = 01D2 = 50% CC1 – 1cm.
O2 B1 = O2B2 = 50% Rô – 1cm.
Vẽ nối CD1B1 và C1D2B2.
Đoạn C1D2. CD1 vẽ cong 0,5cm nhằm đoạn ống quần không trở nên gãy.

c: Cách Cắt.
-Lưng quần chừa 1cm.
-Vòng lòng chừa đường chỉ may tùy từng loại thừng kéo.
-Sườn ống, sườn hông chừa 2cm đường chỉ may.
-Lai quần chừa 3cm.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản 2

2: Thiết Kế Thân Sau Quần Tây Nữ Căn Bản.
a: Cách Vẽ.
Sau khi hạn chế đằm thắm trước thì bịa đằm thắm trước lên phần vải vóc vẽ đằm thắm sau và lấy vết những đoạn:
AB: nhiều năm quần = AB của đằm thắm trước = Dq.
AC: hạ lòng = AC của đằm thắm trước + 1cm.
AD: hạ gối = AD của đằm thắm trước = Hg.

*Vẽ đàng chủ yếu trung.
CC1: ngang lòng = (1/4 Vm+1cm) +1/10 Vm.
Trên CC1 lấy điểm đằm thắm O.
Từ O vẽ đường thẳng liền mạch tuy vậy song với AB, bắt gặp thanh kẻ ngang gối bên trên O1, bắt gặp đưòng ngang ống bên trên O2.

Xem thêm: lyrics tháng tư là lời nói dối của em

*Vẽ sống lưng quần.
Vẽ nối đàng bên cạnh hông quần CA. Vẽ cong 1cm ở khoảng tầm đằm thắm.
AA1: ngang eo = 1/4 Ve + 3cm ben.
A1A2 = 1,5cm. Vẽ đàng sống lưng quần AA2.

*Vẽ vòng lòng.
CC1: ngang lòng = (1/4 Vm + 1cm) + 1/10 Vm.
CC2 = 1/4 Vm+1cm.
Nối A2C2. Trên A2C2 lấy điểm G.
A2G = 2/3 GC2.
C1H = 4cm. Nối GH. Trên đàng GH lấy điểm đằm thắm I.
Nối IC2. Trên đàng IC2 lấy điểm đằm thắm J.
Vẽ cong vòng lòng đằm thắm sau A2G JHC1.

*Vẽ đoạn ống quần.
O1D1 = 01D2 = O1D1 đằm thắm trước + 2cm.
02B1 = O2B2 = O2B2 đằm thắm trước + 2cm.
Vẽ nối CD1B1 và C1D2B2.
Đoạn C1D2 vẽ cong 1,5cm.

*Vẽ ben quần.
Trên đàng sống lưng quần A A2 lấy điểm K.
AK = KA2.
Vẽ KL // A2C2.
KL: chiều nhiều năm ben quần = 10cm.
Vẽ ben quần rộng lớn 3cm ( từng mặt mũi kéo ra 1,5cm).

b: Cách Cắt.
Cắt 2 đằm thắm sau đối nhau.
-Lưng quần chừa 1cm.
-Vòng lòng chừa đường chỉ may bên trên A2 3cm cho tới C1 còn 1cm.
-Sườn ống, sườn hông chừa 2cm đường chỉ may.
-Lai quần chừa 3cm.

IV: Quy Trình May Quần Tây Nữ Căn Bản

1-May ben ở đằm thắm sau.
2-May túi ở đằm thắm trước (nếu có).
3-May ráp thừng kéo ở đằm thắm trước.
4-Ráp đàng sườn hông quần.
5-May ráp sống lưng quần: tùy từng loại quẩn nhằm cặp nẹp sống lưng.
6-Ráp sườn ống.
7-Ráp vòng lòng quần từ xưa rời khỏi sau.
8-Lên lai quần.
9-Thùa khuy, lắp đặt nút hoặc kết móc.

Chủ Quản: CongNgheMay.Info

Xin Chào ! Tên bản thân là HÀ DUY TÍN. Nói về dùng ứng dụng Lectra, Gerber Accumark, Optitex .v.v. và kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp nghành Dệt May thì trình bày thiệt là tôi cũng biết một ít CĂN BẢN, tôi cũng đang được nỗ lực học hỏi và chia sẻ tăng. Mình thực hiện Site Congnghemay.Info này mục tiêu share KIẾN THỨC. Nếu sở hữu gì ko phù hợp cực kỳ ngóng cảm nhận được sự hùn ý của người xem. Cảm ơn chúng ta đang được ghé thăm hỏi site. Chúc chúng ta sở hữu một ngày thao tác làm việc hạnh phúc và thuận tiện !