cách vẽ lại mạch điện lớp 11

Bài viết lách Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Phương pháp giải:

Bạn đang xem: cách vẽ lại mạch điện lớp 11

Bước 1: Viết sơ loại mạch năng lượng điện,vẽ lại mạch năng lượng điện mang lại giản dị và rõ nét rộng lớn (khi đem thừng nối tắt, hoặc những năng lượng điện trở vướng tiếp nối đuôi nhau liên tiếp...)

Bước 2: Xác quyết định năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Quảng cáo

Một số quy tắc fake mạch.

a/ Chập những điểm nằm trong năng lượng điện thế:

- "Ta hoàn toàn có thể chập 2 hoặc nhiều điểm đem nằm trong năng lượng điện thế trở nên một điểm Khi chuyển đổi mạch năng lượng điện tương tự."

(Do VA - Vb = UAB = I.RAB → Khi RAB = 0; I ≠ 0 hoặc RAB ≠ 0, I = 0 → Va = Vb. Tức A và B nằm trong năng lượng điện thế)

Các tình huống cụ thể: Các điểm ở cả hai đầu thừng nối, khóa K đóng góp, Am pe tiếp đem năng lượng điện trở ko đáng chú ý...Được xem như là đem nằm trong năng lượng điện thế. Hai điểm nút ở cả hai đầu R5 nhập mạch cầu thăng bằng...

b/ Bỏ năng lượng điện trở:

- Ta hoàn toàn có thể vứt những năng lượng điện trở không giống 0 thoát khỏi sơ loại Khi chuyển đổi mạch năng lượng điện tương tự Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa những năng lượng điện trở này tự 0.

Các tình huống cụ thể: những vật dẫn ở trong mạch hở; một năng lượng điện trở không giống 0 vướng tuy nhiên song với cùng một vật dãn đem năng lượng điện trở tự 0 ( năng lượng điện trở đã trở nên nối tắt); vôn tiếp đem năng lượng điện trở rất rộng lớn (lý tưởng).

* Chú ý: Với mạch năng lượng điện đem khóa K thì nên cần để ý 2 tình huống.

Khóa K mở: dòng sản phẩm năng lượng điện ko trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc tranh bị năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau với khóa K cơ.

Khóa K đóng: dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc tranh bị năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau với khóa K cơ. Nếu khóa K đứng một mình bên trên 1 mạch rẽ và nối thẳng với điểm cuối mối cung cấp thì Khi khóa K cơ đóng góp, mạch năng lượng điện được nối tắt.

Bài tập dượt ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết từng năng lượng điện trở có mức giá trị R.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

Sơ loại như hình vẽ: Các năng lượng điện trở cân nhau tự R.

Đáp án: Rtb = R/3

Lời giải:

Vì những năng lượng điện trở được vướng công cộng nhau ở cả nhị đầu nên hoàn toàn có thể vẽ lại mạch, thân phụ năng lượng điện trở vướng tuy nhiên song

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Điện trở tương tự của mạch là Rtb = R/3

Bài 2: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 10 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 9,6 Ω. Rtd = ?

Đáp án: Rtd = 6Ω

Quảng cáo

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Sơ loại mạch: R3 // [R4 nt (R1 // R2)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Điện trở tương tự R12

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Điện trở tương tự R124 = R4 + R12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương tự toàn mạch là

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Bài 3: Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Biết R1 = 4 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 12 Ω; R5 = 10 Ω.

Đáp án: Rtd = 12,4 Ω

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Viết sơ loại mạch: R5 nt {R1 // [(R3 // R4) nt R2]}

Ta có:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R234 = R2 + R34 = 2 + 4 = 6 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Rtd = R5 + R1234 = 10 + 2,4 = 12,4 Ω.

Bài tập dượt trắc nghiệm tự động luyện

Quảng cáo

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện như sơ loại hình 1. sành R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω. Vôn tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Vôn tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Vì vôn tiếp đem năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn nên hoàn toàn có thể vứt nó thoát khỏi mạch là vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: [R1 // (R3 nt R4)] nt R2

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Điện trở tương đương: R34 = R3 + R4 = đôi mươi Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Rtd = R134 + R2 = 30 Ω.

Đáp án: Rtd = 30 Ω

Bài 2: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. sành R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn tiếp rất rộng lớn, bỏ lỡ năng lượng điện trở của thừng dẫn và năng lượng điện trở ampe tiếp. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Lời giải:

Điện trở của vôn tiếp rất rộng lớn, bỏ lỡ năng lượng điện trở của thừng dẫn và năng lượng điện trở ampe tiếp nên tao hoàn toàn có thể vứt vôn tiếp thoát khỏi mạch, chập nhị điểm ở nhị đầu am pe tiếp vì thế đem nằm trong năng lượng điện thế, và vẽ lại được sơ loại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ đồ: {R1 // [R2 nt (R4 // R5)]} nt R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R245 = R2 + R45 = 10 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Rtd = R1245 + R3 = 15 Ω.

Đáp án: Rtd = 15 Ω

Bài 3: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. sành những năng lượng điện trở R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của am pe tiếp và thừng nối. Xác quyết định năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Tìm Rtd ?

Lời giải:

Vì bỏ lỡ năng lượng điện trở của ampe tiếp nên hoàn toàn có thể chập nhị điểm đầu am pe tiếp lại vì thế đem nằm trong năng lượng điện thế. Ta vẽ lại sơ loại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: [R1 // (R4 nt R5)] nt (R2 // R3) nt R0

Điện trở tương đương: R45 = R4 + R5 = 3 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Điện trở tương tự của mạch là

Rtd = R0 + R23 + R145 = 0,5 + 1,5 + 0,75 = 2,75 Ω.

Đáp án: Rtd = 2,75 Ω

Bài 4: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. sành R1 = R4 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch

a) RAB

b) RAC

c) RBC

Lời giải:

Các điểm C, D được nối cùng nhau tự thừng dẫn không tồn tại năng lượng điện trở thành nằm trong năng lượng điện thế, hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau được.

a) Tính RAB

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: R1 // [R3 nt (R2 // R4)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

b) RAC

Ta vẽ lại sơ loại mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch [R1 nt (R2 // R4)] // R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Xem thêm: công nghệ 10 cánh diều

c) RBC

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: R2 // R4 // (R1 nt R3)

Điện trở tương đương: R13 = R1 + R3 = 15 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Đáp án:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Bài 5: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. sành R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe tiếp, tao vẽ lại mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: R1 // [(R2 // R3) nt R4]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R234 = R23 + R4 = 6 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Đáp án: RAB = 2 Ω

Bài 6: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. sành R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: R1 // [R2 nt (R3 // R4)]

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R234 = R2 + R34 = 12 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Đáp án: Rtd = 6Ω

Bài 7: Một mạch năng lượng điện như hình mặt mũi. Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tóm tắt:

Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Ta gọi là những nút như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ mặt mũi. sành R1 = 10Ω; R2 = Rx = 4Ω; R3 = R4 = 12; Ra = 1Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở của đoạn mạch khi

a) K đóng góp.

b) K phanh.

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, tao vẽ lại sơ loại mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: R1 nt {[R2 nt (R3 // R4)] // (Ra nt Rx)}

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R234 = R2 + R34 = 4 + 6 = 10 Ω.

Rax = Ra + Rx = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

b) Khi K phanh, tao vẽ lại sơ loại như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: R1 nt [R2 // (Ra nt Rx nt R4)] nt R3

Điện trở tương đương

Rax4 = Ra + Rx + R4 = 17 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Bài 9: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết: R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω, R4 = 6Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe tiếp, của khóa K và của thừng dẫn.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB khi

a) K đóng

b) K mở

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, điểm C và B hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau. Ta vẽ lại được mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: R1 // [R4 nt (R2 // R3)]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R234 = R23 + R4 = 8 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

b) Khi K phanh, tao vẽ lại sơ loại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Sơ loại mạch: [(R1 nt R2) // R4] nt R3

Điện trở tương đương: R12 = R1 + R2 = 12 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Rtd = R124 + R3 = 4 + 4 = 8Ω

Đáp án: a) Rđ = 4 Ω; b) Rm = 8 Ω

Bài 10: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Biết R1 = một nửa Ω; R2 = 1,5 Ω; R3 = R4 = R5 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở tương tự RAB.

Lời giải:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R236 = R2 + R36 = 2,5 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

R12356 = R1 + R2356 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện rất rất hay

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Vật Lí lớp 9 đem đáp án và điều giải cụ thể khác:

 • Dạng 1: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của sợi thừng rất rất hay
 • Dạng 2: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tiếp nối đuôi nhau rất rất hay
 • Dạng 3: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tuy nhiên song rất rất hay
 • Dạng 4: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch lếu ăn ý rất rất hay
 • Dạng 5: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch cầu rất rất hoặc | Cách fake mạch sao trở nên mạch tam giác
 • Dạng 7: Cách giải Bài tập dượt Định luật Ôm mang lại đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song rất rất hay
 • Dạng 8: Cách giải Bài tập dượt Định luật Ôm mang lại đoạn mạch lếu ăn ý rất rất hay

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Vật Lí lớp 9 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập dượt Vật lý 9
 • Giải sách bài xích tập dượt Vật Lí 9
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Đề thi đua Vật Lí 9

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: vai trò của tình bạn

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 9 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.