cách vẽ giao điểm

 • Bác Nam mang 1 miếng vườn hình vuông vắn ý định trồng rau củ. Để thuận tiện mang lại việc lấy nước tưới rau củ chưng Nam tiếp tục khoét ở vị trí trung tâm quần thể vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng tầm kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều vày 12m. tường rằng dt còn sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn ban sơ.

  Giúp tui nhanh nhất có thể rất có thể nhé

  Bạn đang xem: cách vẽ giao điểm

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a biết a phân chia 3 dư 2, phân chia 5 dư 4, phân chia 8 dư 7 nên a 1 phân chia không còn mang lại a nhỏ nhất?

  Tìm số đương nhiên a biết a phân chia 3 dư 2, phân chia 5 dư 4, phân chia 8 dư 7 nên a 1 phân chia không còn mang lại a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số đương nhiên đem 2 chữ số biết số cơ phân chia mang lại tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6.

  Tính số đương nhiên đem 2 chữ số biết số cơ phân chia mang lại tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  tìm số đương nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên n biết n+2 phân chia không còn mang lại n-1

  tìm số đương nhiên n biết n+2chia không còn mang lại n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang lại phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang lại phân chia 14 dư 5, phân chia 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc bên cạnh nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko yếu tắc bên cạnh nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: tháng tư là lời nói dối của em

  Biết a là số dư Khi phân chia một số trong những bất kì mang lại 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư thứu tự là 2,4,6

  tìm số đương nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư thứu tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tứ bề, từng phía 5m trở nên hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) lần ước cộng đồng (-16,24)

  c) lần tứ bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những quy tắc tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở nên mặt hàng tính đem thành quả là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, lốt những quy tắc tính, lốt ngoặc nhằm viết lách trở nên mặt hàng tính đem thành quả là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao mang lại 2n phân chia không còn mang lại n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao mang lại 2n phân chia không còn mang lại n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân chia không còn mang lại -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang lại -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: tranh to màu công chúa đẹp nhất

  hảy chung bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời