cách vẽ class diagram

Class Diagram là một trong những trong mỗi phiên bản vẽ cần thiết nhất của design ứng dụng, nó đã cho chúng ta biết cấu tạo và mối liên hệ trong số những bộ phận tạo thành ứng dụng. Trong quy trình kiến thiết Class Diagram tất cả chúng ta tiếp tục nên ra quyết định thật nhiều nhân tố về design nên nó là phiên bản vẽ khó khăn kiến thiết nhất. Bản vẽ này tiếp tục đã cho chúng ta biết cấu tạo tĩnh của ứng dụng, tương tự động như phiên bản vẽ mặt phẳng nhập design của ngành kiến thiết.

Trong bài bác này, tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu những bộ phận tạo thành phiên bản vẽ, cơ hội kiến thiết và dùng class diagram sẽ giúp chúng ta hiểu và vận dụng phiên bản vẽ này nhập design. Tại trên đây, khoác quyết định những bạn đã sở hữu kỹ năng về xây dựng phía đối tượng người sử dụng và ko nhắc nhở lại những định nghĩa nhập xây dựng phía đối tượng người sử dụng.

Bạn đang xem: cách vẽ class diagram

1. Các bộ phận nhập phiên bản vẽ Class

Trước tiên, tất cả chúng ta coi một phiên bản vẽ Class.

Class_Diagram1

Hình 1. Ví dụ về Class Diagram của ATM

Ví dụ bên trên là Class Diagram của phần mềm ATM. Tiếp theo gót tất cả chúng ta tiếp tục bàn kỹ về những bộ phận của phiên bản vẽ này và lấy phần mềm về ATM phía trên nhằm minh họa.

Classes (Các lớp)

Class là bộ phận chủ yếu của phiên bản vẽ Class Diagram. Class tế bào miêu tả về một group đối tượng người sử dụng với nằm trong đặc điểm, hành vi nhập khối hệ thống. Ví dụ tế bào miêu tả về quý khách tất cả chúng ta người sử dụng lớp “Customer”. Class được tế bào miêu tả gồm  thương hiệu Class, tính chất và cách thức.

 Class_Notation1

Hình 2. Ký hiệu về Class

Trong ê,

–          Class Name: là tên gọi của lớp.

–          Attributes (thuộc tính): tế bào miêu tả đặc điểm của những đối tượng người sử dụng. Ví dụ như quý khách với Mã quý khách, Tên quý khách, Địa chỉ, Ngày sinh v.v…

–          Method (Phương thức): chỉ những hành vi nhưng mà đối tượng người sử dụng này rất có thể triển khai nhập khối hệ thống. Nó thể hiện nay hành động của những đối tượng người sử dụng bởi lớp này tạo nên.

 Class_Notation2

Hình 3. Ví dụ về một Class

Một số loại Class quan trọng như Abstract Class (lớp ko tạo nên đối tượng), Interface (lớp khai báo nhưng mà ko sở hữu đặt) v.v.. tất cả chúng ta coi thêm thắt những tư liệu về xây dựng phía đối tượng người sử dụng nhằm làm rõ rộng lớn những yếu tố này.

2. Relationship (Quan hệ)

Relationship thể hiện nay quan hệ trong số những Class cùng nhau. Trong UML 2.0 với những mối liên hệ thường được sử dụng như sau:

–          Association

–          Aggregation

–          Composition

–          Generalization

Chúng tớ tiếp tục theo thứ tự lần hiểu về bọn chúng.

+ Association

Association là mối liên hệ thân thiện nhị lớp cùng nhau, thể hiện nay bọn chúng với tương quan cùng nhau. Association thể hiện nay qua loa những mối liên hệ như “has: có”, “Own: sở hữu” v.v…

 Association 1

Hình 4. Ví dụ về Association

Ví dụ mối liên hệ bên trên thể hiện nay Khách sản phẩm sở hữu Tài khoản và Tài khoản được chiếm hữu bởi vì Khách sản phẩm.

+ Aggregation

Aggregation là một trong những loại của mối liên hệ Association tuy nhiên mạnh rộng lớn. Nó rất có thể nằm trong thời hạn sinh sống (cùng sinh đi ra hoặc nằm trong bị tiêu diệt đi)

Aggregation1

Hình 5. Ví dụ về Aggregation

Ví dụ mối liên hệ bên trên thể hiện nay lớp Window(cửa sổ) được thi công bên trên Khung cửa ngõ hình chữ nhật. Nó rất có thể nằm trong sinh đi ra đồng thời.

+ Composition

Composition là một trong những loại mạnh rộng lớn của Aggregation thể hiện nay mối liên hệ class này là một trong những phần của class ê nên dẫn theo nằm trong tạo nên hoặc nằm trong bị tiêu diệt cút.

 Composition1

Hình 5. Ví dụ về Composition

Ví dụ bên trên class Mailing Address là một trong những phần của class Customer nên chỉ có thể lúc nào với đối tượng người sử dụng Customer thì mới có thể đột biến đối tượng người sử dụng Mailing Address.

+Generalization

Generalization là mối liên hệ quá tiếp được dùng thoáng rộng nhập xây dựng phía đối tượng người sử dụng.

Generalization1

Hình 6. Ví dụ về Genelization

Các lớp ở sau cuối như Short Term, Long Term, Curent a/c, Savings a/c gọi là những lớp ví dụ (concrete Class). Chúng rất có thể tạo nên đối tượng người sử dụng và những đối tượng người sử dụng này quá tiếp toàn cỗ những tính chất, cách thức của những lớp bên trên.

Các lớp bên trên như Account, Term Based, Transaction Based là những lớp trừu tượng (Abstract Class), những lớp này sẽ không tạo nên đối tượng người sử dụng.

Ngoài đi ra, còn một trong những mối liên hệ như khác ví như dependence, realization tuy nhiên không nhiều được dùng nên bọn chúng ta  ko bàn ở trên đây.

Xem thêm: nghị luận lòng biết ơn

3. Cách kiến thiết phiên bản vẽ Class

Class Diagram là phiên bản vẽ khó khăn kiến thiết nhất đối với những phiên bản vẽ không giống nhập OOAD và UML. Quý Khách nên nắm chắc khối hệ thống một cơ hội rõ nét và với kinh nghiệm tay nghề về xây dựng phía đối tượng người sử dụng mới mẻ rất có thể kiến thiết thành công xuất sắc phiên bản vẽ này.

Thực hiện nay theo gót quá trình tại đây nhằm kiến thiết Class Diagram.

Bước 1: Tìm những Classes dự kiến

Entity Classes(các lớp thực thể) là những thực thể với thiệt và hoạt động và sinh hoạt nhập khối hệ thống, các bạn nhờ vào những mối cung cấp sau nhằm xác lập bọn chúng.

Class_Candidate

Hình 7. Các mối cung cấp vấn đề rất có thể lần Class dự kiến

–          Requirement statement:  Các đòi hỏi. Chúng tớ phân tách những danh kể từ trong số đòi hỏi nhằm lần đi ra những thực thể.

–          Use Cases: Phân tích những Use Case tiếp tục cung ứng thêm thắt những Classes dự con kiến.

–          Previous và Similar System:  có thể tiếp tục cung ứng thêm thắt cho chính mình những lớp dự con kiến.

–          Application Experts: những Chuyên Viên phần mềm cũng rất có thể giúp đỡ bạn.

Xem xét,  ví dụ ATM phía trên tất cả chúng ta rất có thể thấy những đối tượng người sử dụng là Entity Class như sau:

–          Customers: quý khách thanh toán là một trong những thực thể với thiệt và quản lý và vận hành nhập khối hệ thống.

–          Accounts:  Tài khoản của quý khách cũng là một trong những đối tượng người sử dụng thực tiễn.

–          ATM Cards: Thẻ dùng làm truy vấn ATM cũng rất được quản lý và vận hành nhập khối hệ thống.

–          ATM Transactions: Các thanh toán được lưu níu lại, nó cũng là một trong những đối tượng người sử dụng với thiệt.

–          Banks: tin tức ngân hàng các bạn đang được thanh toán, nếu như có tương đối nhiều căn nhà Bank nhập cuộc nhập khối hệ thống các bạn nên quản lý và vận hành nó. Lúc ê Bank trở nên đối tượng người sử dụng các bạn nên quản lý và vận hành.

–          ATM: tin tức ATM các bạn sẽ thanh toán. Nó cũng rất được quản lý và vận hành tương tự động như Banks.

Lưu ý: Chỉ những thực thể bên phía trong khối hệ thống được kiểm tra, những thực thế phía bên ngoài khối hệ thống ko được kiểm tra. Ví dụ Customers là những người dân quý khách được quản lý và vận hành nhập khối hệ thống chứ không cần nên người tiêu dùng máy ATM phía bên ngoài. Quý Khách nên chú ý điều này nhằm phân biệt Class và Actor.

Bước 2: Tìm những tính chất và cách thức mang lại lớp

–          Tìm nằm trong tính: phân tách vấn đề kể từ những sườn kiểu đã có sẵn trước, các bạn sẽ lần đi ra tính chất cho những đối tượng người sử dụng của lớp. Ví dụ những tính chất của lớp Customer tiếp tục thể hiện nay bên trên Form ĐK vấn đề quý khách.

–          Tìm phương thức: cách thức là những hoạt động và sinh hoạt nhưng mà những đối tượng người sử dụng của lớp này rất có thể triển khai. Chúng tớ tiếp tục bổ sung cập nhật cách thức rất đầy đủ cho những lớp Lúc phân tách Sequence Diagram trong tương lai.

Bước 3: Xây dựng những mối liên hệ trong số những lớp và trừng trị hiện nay những lớp trừng trị sinh

–          Phân tích những mối liên hệ trong số những lớp và khái niệm những lớp đột biến bởi những mối liên hệ sinh đi ra. Chúng tớ phân tách những thực thể phía trên và nhận ra.

  • Lớp Accounts rất có thể tạo thành nhiều loại thông tin tài khoản như Current Accounts Saving Accounts và với mối liên hệ quá tiếp cùng nhau.
  • Lớp ATM Transactions cũng rất có thể tạo thành nhiều loại thanh toán như Deposit, Withdraw, Transfer v.v.. và bọn chúng cũng đều có mối liên hệ quá tiếp cùng nhau.

–          Tách tất cả chúng ta và vẽ bọn chúng lên phiên bản vẽ tất cả chúng ta sẽ sở hữu được Class Diagram mang lại khối hệ thống ATM như sau:

ClassDiagram2

Hình 8. Ví dụ về Class Diagram mang lại khối hệ thống ATM

4. Đặc miêu tả Class

Nhìn nhập Class Diagram tất cả chúng ta rất có thể thấy cấu tạo của khối hệ thống bao gồm những lớp nào là tuy nhiên nhằm setup bọn chúng, tất cả chúng ta nên đặc miêu tả cụ thể hơn thế nữa. Trong số đó, cần thiết tế bào tả:

–          Các nằm trong tính: Tên, loại tài liệu, kích thước

–          Các phương thức:

+ Tên

+ Mô tả

+ Tham số đầu vào: Tên, loại tài liệu, kích thươcs

+ Kết ngược đầu ra: Tên, loại tài liệu, kích thước

+ Luồng xử lý

+ Điều khiếu nại bắt đầu

+ Điều khiếu nại kết thúc

Tuy nhiên, việc này cũng tổn thất không hề ít thời hạn. Nếu cải tiến và phát triển theo gót quy mô Agile thì các bạn ko nên thao tác này nhưng mà những member cải tiến và phát triển nên cầm điều này nhằm setup.

5. Sử dụng phiên bản vẽ Class

Có thể tóm lược một trong những phần mềm của phiên bản vẽ Class Diagram như sau:

–          Hiểu cấu tạo của hệ thống

–          Thiết tiếp hệ thống

–          Sử dụng nhằm phân tách cụ thể những công dụng (Sequence Diagram, State Diagram v.v…)

–          Sử dụng nhằm setup (coding)

6. Kết luận

Như vậy, tất cả chúng ta vẫn lần hiểu đoạn về Class Diagram, chúng ta cần thiết thực hành thực tế nhiều nhằm hiểu về phiên bản vẽ cần thiết này.

Xem thêm: bài khấn thần tài hàng ngày

Để canh ty chúng ta nắm vững rộng lớn về Class Diagram, nhập bài bác tiếp theo sau tất cả chúng ta tiếp tục thực hành thực tế kiến thiết Class Diagram mang lại khối hệ thống eCommerce vẫn tế bào miêu tả nhập Case Study ở bài bác 3.

Bài tiếpThực hành kiến thiết Class Diagram

Bài trướcThực hành kiến thiết phiên bản vẽ Use Case