cách vẽ biểu đồ đường

Bài luyện vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ đường

1. Cách vẽ biểu vật dụng đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu vẫn xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm thi công hệ tọa phỏng.

- Xác tấp tểnh tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên đó là trục tung (không với khoảng cách như biểu vật dụng cột).

- Nối những điểm vày những đoạn trực tiếp (nên hoàn thiện từng lối nhằm mục đích tách nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những lối quá sát nhau thì ko nhất thiết cần ghi).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu vật dụng.

- Đảm bảo tính trực quan lại và tính thẩm mĩ của biểu vật dụng.

- Không sử dụng cộng đồng một kí hiệu mang đến nhiều đối tượng người tiêu dùng được thể hiện tại bên trên biểu vật dụng.

2. Cách phán xét biểu vật dụng đường

* Trường phù hợp thể hiện tại một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối với vô bảng số liệu.

- Xem lối trình diễn tăng trưởng (tăng) với liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy thêm quy trình tiến độ nào là tăng nhanh chóng, quy trình tiến độ nào là tăng chậm chạp.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không hề liên tiếp.

- Một vài ba lý giải mang đến đối tượng người tiêu dùng, lý giải trong những năm ko liên tiếp.

* Trường phù hợp cột với hai tuyến phố trở lên

- Nhận xét từng lối một tương tự như bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: lối a trước, rồi cho tới lối b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), thám thính từng contact trong số những lối trình diễn.

- Kết luận và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm 2016 (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại sự cải cách và phát triển của một số trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển một số trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở việt nam với sự thay cho thay đổi theo đuổi thời hạn.

+ Cây điều với diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và với Xu thế hạn chế (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm thời.

+ Cây cao su đặc tăng thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây coffe với diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tăng thêm liên tiếp qua quýt trong những năm và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc phỏng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su đặc tăng sớm nhất (139,9%), tiếp cho tới là cây coffe (120,1%) và cây điều hạn chế (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, hạn chế tạm thời của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của sự việc tạm thời thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng phát triển, không ngừng mở rộng diện tích S cây cối và ngược lại. Bên cạnh đó còn bởi một số trong những nguyên tố đương nhiên (khí hậu, khu đất đai,…) và nguyên tố tài chính (cơ sở chế đổi mới, bảo vệ, vận fake,…).

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc cải cách và phát triển của tổng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người của việt nam, quy trình tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc phỏng phát triển = Giá trị năm vừa qua / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lộc thực

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người đều phải sở hữu Xu thế tăng liên tiếp qua quýt trong những năm.

- Sản lượng hoa màu với vận tốc phát triển sớm nhất (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo đuổi đầu người (182,9%) và dân sinh với vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng là vì sự cải cách và phát triển của cơ giới hóa vô nông nghiệp, việc tăng mạnh thâm nám canh, tăng vụ vô sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh đảm bảo an toàn thực vật, giống như lúa với rất tốt,… sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng đã từng mang đến trung bình hoa màu tăng theo đuổi.

- Dân số tăng bởi qui tế bào dân sinh ở việt nam rộng lớn, tỉ trọng ngày càng tăng đương nhiên vẫn ở tại mức cao đối với nhiều nước bên trên trái đất.

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một số trong những vương quốc điểm Khu vực Đông Nam Á, quy trình tiến độ 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và lý giải tại vì sao nước ta với vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc với vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- nước ta với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (173,4%).

- Thái Lan với vận tốc tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (151,5%).

- Bru-nây với vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia với vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc với vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá chỉ với quyết sách thương nghiệp riêng rẽ và những ĐK về đương nhiên, tài chính - xã hội không giống nhau.

- nước ta và Thái Lan là nhì vương quốc với vận tốc phát triển khá nhanh chóng, bền vững và kiên cố bởi những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với tương đối nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và lôi cuốn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cải cách và phát triển nhằm cải cách và phát triển tài chính - xã hội,…

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện tại vận tốc phát triển GDP/người của một số trong những vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quy trình tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một số trong những vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải sở hữu Xu thế tăng tuy vậy với sự không giống nhau.

- GDP/người của nước ta với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái hạn chế và hạn chế 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc vô điểm Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tiến bộ hóa tổ quốc. Hội nhập tài chính quốc tế càng ngày càng thâm thúy, rộng lớn.

- nước ta với vận tốc phát triển sớm nhất là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích đắn của Nhà nước; triển khai phương châm nhiều phương hóa, nhiều chủng loại hóa và những thành phầm của nước ta xâm nhập vô nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại sự cải cách và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt phái nam phân theo đuổi phương tiện đi lại cho tới, quy trình tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cải cách và phát triển của số lượt khách hàng cho tới nước ta. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu vật dụng lối Địa Lí với giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: tải nhạc youtube sang mp3

Qua biểu vật dụng, tao thấy:

- Khác phượt quốc tế cho tới việt nam vày những loại phương tiện đi lại với sự thay cho thay đổi qua quýt trong những năm.

+ Khách cho tới vày đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm thời.

+ Khách cho tới vày lối sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vày lối thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm thời.

- Khách cho tới vày lối sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và ở đầu cuối là lối thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách phượt cho tới vày lối thủy tăng sớm nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và lối sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối quan hệ liên minh với tương đối nhiều vương quốc bên trên trái đất, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, đôi khi việt nam với nền chủ yếu trị ổn định tấp tểnh và khoáng sản phượt nhiều chủng loại nên lôi cuốn được không ít khách hàng phượt quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi ngại ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn cướp tỉ trọng vận fake khách hàng lớn số 1. Đường thủy trong những năm mới gần đây tăng nhanh chóng là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước xài của việt nam quy trình tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước xài của việt nam. Giải thích?

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng phàn nàn, dầu thô, năng lượng điện của việt nam thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một số trong những thành phầm tích điện ở việt nam. Giải quí vì thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng tương thích nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vày sông Hồng, quy trình tiến độ 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu vật dụng vẫn vẽ. Giải quí tại vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vày sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch ốp xuất khẩu

Kim gạch ốp nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của việt nam vô quy trình tiến độ 2000 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng coffe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng coffe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của việt nam, quy trình tiến độ 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của việt nam. Giải quí tại vì sao sản lượng coffe xuất khẩu việt nam trong những năm mới gần đây tăng vô cùng nhanh?

Bài luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở việt nam, quy trình tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu vật dụng vẫn vẽ. Giải quí tại vì sao trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở việt nam càng ngày càng tăng lên?

Bài luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vày sông Cửu Long, quy trình tiến độ 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vày sông Cửu Long. Giải thích?

Bài luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm 2016 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một số trong những vương quốc, quy trình tiến độ 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một số trong những vương quốc. Giải thích?

Bài luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một số trong những thành phầm công nghiệp việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lộc thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau xanh đậu, cây ăn ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên đo đếm Việt)

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở việt nam, quy trình tiến độ 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở việt nam. Giải quí tại vì sao diện tích S cây lâu năm trong những năm mới gần đây ở việt nam tăng nhanh?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết canh ty tập luyện kĩ năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Bài luyện vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu vật dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí với lời nói giải
 • Bài luyện về Atlat Địa lí nước ta với giải chi tiết

Đã với lời nói giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đuổi cấu tạo đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.