cách tính phần trăm để vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách tính phần trăm để vẽ biểu đồ tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu đồ vật tròn trĩnh tế bào mô tả được tổ chức cơ cấu, tỉ lệ thành phần những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, di chuyển tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu đồ vật tròn trĩnh Lúc “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu đồ vật cột thông thường gặp gỡ : Biểu đồ vật tròn trĩnh đơn, tròn trĩnh với cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu đồ vật tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ bắt dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài bác cho rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tớ cần thay đổi sang trọng số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu với đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trĩnh.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo lần lượt vẽ theo hướng cù của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu đồ vật cần kiểu như nhau nhằm tiện mang lại việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trĩnh thì nên xác lập tâm những lối tròn trĩnh phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trĩnh là 360o ứng tỉ lệ thành phần 100% ⇒ tỉ lệ thành phần 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền vừa đủ số liệu lên biểu đồ vật, tỉ lệ thành phần % nào là quá nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu đồ vật.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu đồ vật.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu đồ vật.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan lại và mĩ thuật mang lại bạn dạng đồ vật.

- Hình tròn trĩnh (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ lệ thành phần 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu đồ vật tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận tấp tểnh tổ chức cơ cấu tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là dòng sản phẩm nào là nhất, nhì, phụ vương,… và cho thấy đối sánh trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu phen hoặc tầm thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một trong những lý giải.

* Khi với kể từ nhị vòng tròn trĩnh trở lên trên (giới hạn tối nhiều là phụ vương hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét dòng sản phẩm cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như với phụ vương vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới nhất đánh giá về nhất, nhì, phụ vương,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như kiểu như nhau thì tớ gom nói chung cho những năm một phen thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang lại Kết luận về ông tơ đối sánh trong những nguyên tố.

- Giải mến về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và người sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc đánh giá biểu đồ vật.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu đồ vật tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người dùng tuy nhiên với kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trĩnh ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo gót quy luật (giá trị thứ nhất ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm ở đầu cuối phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người dùng, thời hạn trực thuộc biểu đồ vật.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu đồ vật hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu đồ vật tròn

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với sự không giống nhau trong những chống.

- Khu vực III lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và lắc tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy chống I tách và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia với sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, văn minh hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia với ngành công ty lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự đầy đủ, văn minh.

Xem thêm: những game offline hay pc

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu đồ vật thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân theo gót ngành kinh tế tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo gót ngành kinh tế tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở VN tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo gót ngành kinh tế tài chính với sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây cất và công ty, vô cơ tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây cất tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì công việc Đổi mới nhất, nền kinh tế tài chính của VN cải tiến và phát triển thời gian nhanh nên vẫn dẫn đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ sản phẩm của quy trình di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa. Riêng chống công ty cải tiến và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu yêu cầu càng ngày càng tăng mang lại phát hành và cuộc sống nên vẫn hấp dẫn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo gót ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp phân theo gót ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt với tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt lắc tru thế bởi yêu cầu rộng lớn về hoa màu mang lại nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được sông núi quan hoài, công ty ko thiệt sự cải tiến và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang lại trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, tác dụng của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện khả năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ vật phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã với điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo gót cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.