cách tính diện tích hình thoi toán lớp 4

Diện tích hình thoi lớp 4 là kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản giúp cho bạn học tập công tác toán hình học tập đơn giản dễ dàng rộng lớn. Cùng học tập phương pháp tính diện tích S hình thoi và những dạng bài xích tập dượt nằm trong Phụ huynh technology qua quýt nội dung bài viết tại đây.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình thoi toán lớp 4

Định nghĩa

diện tích hình thoi lớp 4

Hình thoi là kể từ giác nhì cặp cạnh tuy nhiên song và tư cạnh đều nhau.

Tính hóa học & tín hiệu nhận biết

Tính chất

 • Các góc đối nhau đều nhau.
 • Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và tách nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
 • Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
 • Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

 • Tứ giác sở hữu tư cạnh đều nhau là hình thoi.
 • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
 • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

 • Hình thoi là một trong những dạng quan trọng của một hình bình hành vì thế nó sở hữu không thiếu thốn đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một trong những đặc thù khác:
 • Hình bình hành sở hữu nhì cạnh mặt mũi đều nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành sở hữu một đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

>>Xem thêm: Top 5 ứng dụng học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc tận nhà cho tới trẻ con tiết kiệm chi phí nhất

Cách tính diện tích S hình thoi toán lớp 4

Công thức tính diện tích S hình thoi phụ thuộc vào phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo

Diện tích hình thoi vì thế tích của phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia cho tới 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Công thức:

công thức tính diện tích S hình thoi lớp 4
Công thức tính diện tích S hình thoi lớp 4

Trong đó: 

 • S: diện tích S hình thoi
 • a, b: phỏng lâu năm 2 đàng chéo

Ví dụ: Cho hình thoi có tính lâu năm hai tuyến đường chéo cánh là 3cm và 6cm. Hỏi diện tích S của hình thoi tiếp tục cho tới vì thế bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi, tớ có: 

S = (3 x 6) : 2 = 9 (cm2 )

Đáp án: S = 9 cm2

Công thức tính diện tích S hình thoi phụ thuộc vào đàng cao, cạnh bên

Diện tích hình thoi vì thế tích của đàng cao và phỏng lâu năm cạnh mặt mũi.

Công thức:

tính diện tích S hình thoi
Công thức tính diện tích S hình thoi phụ thuộc vào đàng cao, cạnh bên

Trong đó:

 • S: diện tích S hình thoi
 • a: phỏng lâu năm cạnh bên
 • h: đàng cao

Ví dụ: Tính diện tích S của hình thoi biết phỏng lâu năm một cạnh là 10 centimet và độ cao là 8 centimet.

Công thức tính diện tích S hình thoi lúc biết độ cao và cạnh lòng là: 

S = 8 x 10 = 80 (cm2)

Đáp án: S = 80 cm2

Một số dạng bài xích thói quen diện tích S hình thoi lớp 4

Dạng 1: Tính diện tích S hình thoi phụ thuộc vào phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo

Bài tập dượt 1:

Cho hình thoi đo có tính lâu năm hai tuyến đường chéo cánh theo thứ tự là 7 centimet và 9 centimet. Hỏi diện tích S của hình thoi tê liệt vì thế bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích S hình thoi, tớ có: 

S = (7 x 9) : 2 = 31,5 (cm2)

Đáp án: S = 31,5 cm2

Bài tập dượt 2:

Tính diện tích S hình thoi có tính lâu năm hai tuyến đường chéo cánh theo thứ tự là 9 centimet và 8 centimet.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi Khi có tính lâu năm 2 đàng chéo: 

S = (9 x 8) : 2 = 36 (cm2)

Đáp án: S = 36 cm2

Bài tập dượt 3:

Tính diện tích S hình thoi biết phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh là 5 m và trăng tròn dm.

Đổi: 5 m = 50 dm.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi, tớ có:

S = 50% x 50 x trăng tròn = 500 (dm2).

Đáp án: S = 500 dm2.

Xem thêm: vẽ ngôi sao

Bài tập dượt 4:

Một miếng kính hình thoi sở hữu diện tích S 150 cm2 và phỏng lâu năm đàng chéo cánh vì thế 15cm. Hỏi phỏng lâu năm đàng chéo cánh sót lại của hình thoi vì thế bao nhiêu?

Độ lâu năm đàng chéo cánh sót lại của hình thoi là:

150 x 2 : 15 = trăng tròn (cm)

Đáp án: a = 20cm

Bài tập dượt 5:

Một hình thoi sở hữu diện tích S 360 cm2, phỏng lâu năm đàng chéo cánh là 24 centimet. Tính phỏng lâu năm đàng chéo cánh loại nhì.

Độ lâu năm đàng chéo cánh loại nhì là: 360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30 cm

>> Xem thêm: 

Lộ trình học tập giờ đồng hồ Anh qua quýt tiện ích học tập giờ đồng hồ Anh cho những người thất lạc gốc hiệu quả

Công thức tính chu vi hình tam giác lớp 4 không thiếu thốn và dễ dàng nắm bắt nhất

Dạng 2: Tính diện tích S hình thoi phụ thuộc vào đàng cao, cạnh bên

Bài tập dượt 1:

Cho hình thoi ABCD, sở hữu cạnh AB = BC = CD = DA = 4 centimet, độ cao hình thoi vì thế 3cm. Tính diện tích S hình thoi.

Áp dụng theo đuổi công thức diện tích S hình thoi, tớ sở hữu h = 3cm, a = 4cm. Ta thay cho vô công thức và sở hữu thành phẩm như sau:

S = a x h = 3 x 4 = 12 (cm2)

Đáp án: S = 12 cm2

Bài tập dượt 2:

Tính diện tích S của hình thoi sở hữu chu vi vì thế 16dm và độ cao là 3dm.

Hình thoi sở hữu tư cạnh đều nhau nên phỏng lâu năm cạnh lòng của hình thoi vì thế chu vi phân chia cho tới 4.

Cạnh lòng của hình thoi là: 16 : 4 = 4 (cm).

Diện tích của hình thoi là: 3 x 4 = 12 (cm2)

Đáp án: 12 cm2

Bài tập dượt 3:

Tính diện tích S của hình thoi biết cạnh lòng của chính nó là 10 centimet và độ cao là 7 centimet. 

Ta sở hữu cạnh lòng a = 10 centimet, Chiều cao h = 7 cm 

Diện tích hình thoi là: S = a.h = 10 x 7 = 70 (cm2)

Đáp án: S = 70 cm2

Bài tập dượt 4:

Hình thoi ABCD sở hữu AB = 10 dm, AC = 16 dm. Tính diện tích S hình thoi này.

Gọi E là uỷ thác điểm hai tuyến đường chéo cánh AC và BD => EC = AC : 2 = 16 : 2 = 8 (dm)

Tam giác vuông BEC có: BE2 = BC2 – EC2 = 102 – 82 = 36

⇒  BE = 6 (dm)

Tính phỏng lâu năm BD: BD = 2.BE = 2. 6 = 12 (dm)

Diện tích ABCD là: SABCD = 1⁄2 .AC.BD = 1⁄2. 12. 16 = 96 (dm2)

Đáp án: S = 96 dm2

Bài tập dượt 5:

Cho Hình thoi MNPQ, biết: MP= 7 cm; NQ = 4cm. Tính diện tích

bài thói quen diện tích S hình thoi lớp 4

Diện tích hình thoi MNPQ là: S = MP x NQ = (7 x 4) : 2 = 14 (cm2 )
Đáp án: S = 14 cm2

Tổng kết 

Diện tích hình thoi lớp 4 là kỹ năng và kiến thức không thật khó khăn. Chỉ cần thiết các bạn thực hiện bài xích tập dượt thông thường xuyên tiếp tục đơn giản dễ dàng lưu giữ được công thức. Phụ huynh technology hy vọng tiếp tục mang tới những kỹ năng và kiến thức hữu dụng cho mình. Chúc chúng ta học viên học hành thiệt tốt!

Xem thêm: vẽ bầu trời đêm