cách tính diện tích hình thang lớp 5

Chủ đề Tính diện tích S hình thang: Tính diện tích S hình thang là 1 trong những công thức giản dị và đơn giản và hữu ích vô toán học tập. phẳng phiu phương pháp tính khoảng nằm trong nhì cạnh lòng nhân với độ cao thân thiện nhì lòng, tất cả chúng ta rất có thể xác lập diện tích S của hình thang dễ dàng và đơn giản. Việc này canh ty tất cả chúng ta tính diện tích S những dụng cụ với hình trạng thang, như túi đeo và thùng đựng rác rến. Với công thức này, việc đo lường và tính toán trở thành dễ dàng và đơn giản và đúng chuẩn. Hãy vận dụng công thức này vô cuộc sống đời thường mỗi ngày nhằm tiết kiệm chi phí thời hạn và công sức của con người.

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Để tính diện tích S của một hình thang, tất cả chúng ta dùng công thức khoảng nằm trong nhì cạnh lòng nhân với độ cao của hình thang.
Bước 1: Xác ấn định những độ quý hiếm quan trọng. Các độ quý hiếm cần thiết tích lũy bao hàm chừng nhiều năm nhì cạnh lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h).
Bước 2: sít dụng công thức. Sử dụng công thức tính diện tích S của hình thang:
Diện tích hình thang (S) = (a + b) * h / 2
Bước 3: Thay thế những độ quý hiếm vô công thức. Thay thế những độ quý hiếm tiếp tục xác lập kể từ bước trước vô công thức tính diện tích S của hình thang.
Ví dụ: Giả sử tất cả chúng ta với 1 hình thang với những độ quý hiếm như sau: a = 5 centimet, b = 8 centimet, h = 10 centimet. sít dụng công thức:
S = (5 + 8) * 10 / 2 = 65 (đơn vị diện tích)
Vậy diện tích S của hình thang vô ví dụ này là 65 đơn vị chức năng diện tích S.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình thang lớp 5

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Diện tích hình thang được xem vì chưng công thức nào?

Diện tích hình thang được xem vì chưng công thức: S = (a + b)/2 * h, vô tê liệt S là diện tích S hình thang, a và b thứu tự là chừng nhiều năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang.
Các bước nhằm tính diện tích S hình thang:
1. Xác ấn định chừng nhiều năm nhì cạnh lòng của hình thang: a và b.
2. Xác ấn định độ cao h của hình thang.
3. sít dụng công thức S = (a + b)/2 * h nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử một hình thang với nhì cạnh lòng là a = 5 centimet và b = 8 centimet, độ cao là h = 6 centimet. Ta rất có thể tính diện tích S hình thang như sau:
S = (5 + 8)/2 * 6 = 13/2 * 6 = 39 cm².
Do tê liệt, diện tích S của hình thang vô ví dụ này là 39 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm rất có thể tính được diện tích S hình thang?

Để tính được diện tích S của một hình thang, tao cần phải biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Đáy rộng lớn (a): Đây là cạnh dài ra hơn nữa của hình thang, được bịa ngang và nhập vai trò như lòng bên trên.
2. Đáy nhỏ (b): Đây là cạnh ngắn thêm một đoạn của hình thang, cũng khá được bịa ngang và nhập vai trò như lòng bên dưới.
3. Chiều cao (h): Đây là đoạn trực tiếp vuông góc đối với tất cả nhì lòng, nối nhì đỉnh ko kề nhau của hình thang.
Sau Lúc với đầy đủ những thông số kỹ thuật bên trên, tao rất có thể vận dụng công thức tính diện tích S như sau:
S = (a + b) * h / 2
Trong tê liệt, S là diện tích S hình thang.
Ví dụ:
Giả sử tao với hình thang ABCD với lòng rộng lớn AB = 10 centimet, lòng nhỏ CD = 6 centimet và độ cao h = 8 centimet.
Áp dụng công thức, tao có:
S = (10 + 6) * 8 / 2
S = 16 * 8 / 2
S = 128 / 2
S = 64 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang ABCD là 64 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm rất có thể tính được diện tích S hình thang?

Giải mến ý nghĩa sâu sắc của cạnh lòng và độ cao vô tính diện tích S hình thang.

Cạnh lòng và độ cao là nhì định nghĩa cần thiết vô tính diện tích S hình thang.
Cạnh lòng là đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh của hình thang ở tuy vậy song cùng nhau. Cạnh lòng thông thường được ký hiệu là a và b, với a là cạnh lòng dài ra hơn nữa và b là cạnh lòng ngắn thêm một đoạn.
Chiều cao là đoạn trực tiếp kẻ kể từ đỉnh của hình thang tuy vậy song với cạnh lòng. Chiều cao thông thường được ký hiệu là h.
Ý nghĩa của cạnh lòng và độ cao so với tính diện tích S hình thang như sau:
1. Cạnh đáy: Cạnh lòng có công dụng xác lập chiều rộng lớn của hình thang, tức là khoảng cách thân thiện nhì cạnh tuy vậy song của hình thang. Đường cao của hình thang bắt gặp cạnh lòng tạo ra trở nên những tam giác nằm trong đỉnh. Vì vậy, cạnh lòng tác động thẳng cho tới diện tích S của những tam giác này và kể từ tê liệt ra quyết định diện tích S tổng thể của hình thang.
2. Chiều cao: Chiều cao có công dụng xác lập độ cao của hình thang, tức là khoảng cách kể từ đỉnh của hình thang cho tới cạnh lòng. Chiều cao cũng nhập vai trò cần thiết vô tính diện tích S hình thang, vì như thế nó xác lập diện tích S của từng tam giác tạo ra trở nên hình thang. Khi tính diện tích S hình thang, tao nhân độ cao với khoảng nằm trong của nhì cạnh lòng.
Tóm lại, cạnh lòng và độ cao là nhì nguyên tố cần thiết nằm trong góp sức vô việc tính diện tích S của hình thang.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì chưng khoảng nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thiện 2 đáy?

Diện tích của một hình thang được xem bằng phương pháp lấy khoảng nằm trong của nhì cạnh lòng và nhân với độ cao thân thiện nhì lòng. Điều này còn có địa thế căn cứ kể từ cơ hội xác lập diện tích S hình thang.
Giả sử tất cả chúng ta với 1 hình thang với nhì lòng là a và b, và độ cao của chính nó là h.
Để xác lập diện tích S của hình thang này, tao nhận biết rằng hình thang rất có thể được tạo thành một hình tam giác và một hình bình hành.
Hình tam giác với cạnh lòng là a, độ cao là h, và diện tích S của chính nó rất có thể được xem vì chưng công thức: S_tamgiac = (1/2) * a * h.
Hình bình hành với cạnh lòng là b, độ cao là h, và diện tích S của chính nó rất có thể được xem vì chưng công thức: S_binhhanh = b * h.
Vì hình thang bao hàm cả hình tam giác và hình bình hành, bởi vậy diện tích S của hình thang là tổng diện tích S của tất cả nhì hình đó: S_hinhthang = S_tamgiac + S_binhhanh.
Thay vô tê liệt, tao có: S_hinhthang = (1/2) * a * h + b * h.
Ta rất có thể rút gọn gàng công thức bên trên thành: S_hinhthang = (a + b)/2 * h.
Vậy, diện tích S của một hình thang rất có thể được xem bằng phương pháp lấy khoảng nằm trong của nhì cạnh lòng và nhân với độ cao thân thiện nhì lòng.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì chưng khoảng nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thiện 2 đáy?

_HOOK_

Toán nâng lên lớp 5: Diện tích hình thang - Thầy Khải

\"Hãy nằm trong tò mò trái đất của toán nâng lên lớp 5 qua quýt Clip này! Quý khách hàng sẽ tiến hành học tập những việc thú vị, tập luyện trí tuệ logic và nắm rõ kỹ năng toán học tập. Đừng bỏ qua thời cơ đẩy mạnh khả năng toán của bạn!\"

Diện tích hình thang: Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (DỄ HIỂU NHẤT)

\"Bạn ham muốn làm rõ về diện tích S hình thang? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn lần hiểu công thức tính diện tích S và cơ hội vận dụng vô những bài bác tập luyện thực tiễn. Cùng nhập cuộc nhằm phát triển thành \"chuyên gia\" về hình thang!\"

Cách tính diện tích S hình thang Lúc chỉ biết chừng nhiều năm 1 cạnh lòng và độ cao.

Để tính diện tích S hình thang Lúc chỉ biết chừng nhiều năm một cạnh lòng và độ cao, tao dùng công thức sau:
Diện tích hình thang = (độ nhiều năm cạnh lòng bên trên + chừng nhiều năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Bước 1: Xác ấn định chừng nhiều năm cạnh lòng bên trên và cạnh lòng bên dưới của hình thang.
Bước 2: Tìm độ cao của hình thang.
Bước 3: sít dụng công thức diện tích S hình thang:
Diện tích hình thang = (độ nhiều năm cạnh lòng bên trên + chừng nhiều năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Ví dụ:
Giả sử tao với hình thang ABCD, với chừng nhiều năm cạnh lòng bên trên là a, chừng nhiều năm cạnh lòng bên dưới là b và độ cao của hình thang là h.
Diện tích hình thang S = (a + b) x h / 2
Thay những độ quý hiếm rõ ràng vô công thức bên trên, tao tiếp tục tính được diện tích S hình thang.

Liệt kê quá trình cần thiết thực hiện Lúc tính diện tích S hình thang.

Để tính diện tích S hình thang, bạn phải tuân theo quá trình sau:
Bước 1: Xác ấn định những thông số kỹ thuật của hình thang. Hình thang với 4 cạnh, bao gồm 2 cạnh lòng và 2 cạnh mặt mũi. Gọi a và b là chừng nhiều năm những cạnh lòng, và h là độ cao thân thiện 2 lòng.
Bước 2: Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là: Diện tích hình thang = (a + b) / 2 * h.
Bước 3: Thay những độ quý hiếm của a, b và h vô công thức. Khi tê liệt, các bạn sẽ với diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử các bạn với 1 hình thang với cạnh lòng a = 5 centimet, cạnh lòng b = 7 centimet và độ cao h = 4 centimet. Thực hiện nay quá trình trên:
Bước 1: a = 5 centimet, b = 7 centimet, h = 4 centimet.
Bước 2: Diện tích hình thang = (5 + 7) / 2 * 4 = 12 * 4 = 48 cm².
Vậy diện tích S hình thang là 48 cm².

Xem thêm: chào ngày mới yêu thương

Liệt kê quá trình cần thiết thực hiện Lúc tính diện tích S hình thang.

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang với lòng độ dài rộng không giống nhau?

Có thể tính diện tích S hình thang với những hình thang với lòng độ dài rộng không giống nhau bằng phương pháp dùng công thức tính diện tích S hình thang. Công thức này là khoảng nằm trong nhì lòng nhân với độ cao thân thiện nhì lòng.
Để tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết độ dài rộng nhì lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h). Sau tê liệt, vận dụng công thức:
S = (a + b) * h / 2
Trong tê liệt, S là diện tích S hình thang, a và b là độ dài rộng nhì lòng, và h là độ cao thân thiện nhì lòng.
Ví dụ, nếu như với 1 hình thang với lòng bên trên có tính nhiều năm 5cm, lòng bên dưới có tính nhiều năm 10cm và độ cao là 8cm, tao rất có thể tính diện tích S như sau:
S = (5 + 10) * 8 / 2
S = 15 * 8 / 2
S = 120 / 2
S = 60 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang này là 60 cm².

Ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của 7 hình tiếp sau đây giúp đỡ bạn học tập chất lượng môn Toán

\"Quên cút nỗi lo lắng ghi ghi nhớ công thức với Clip này! Chúng tôi tiếp tục share với các bạn những cách thức giản dị và đơn giản nhằm ghi ghi nhớ và phần mềm công thức vô giải những việc. Hãy nằm trong chuẩn bị mang lại phiên bản thân thiện kỹ năng toán học tập bền vững!\"

Điều khiếu nại gì cần phải vừa lòng nhằm hình thang với diện tích S rộng lớn nhất?

Để hình thang với diện tích S lớn số 1, ĐK cần phải vừa lòng là lòng bên dưới và lòng bên trên của hình thang nên tuy vậy song và độ cao của hình thang nên vì chưng đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh nút giao của những lối chéo cánh.
--------------------------
To ensure the trapezoid has the maximum area, the conditions that need lớn be satisfied are:
1. The lower base and the upper base of the trapezoid must be parallel.
2. The height of the trapezoid must be equal lớn the line connecting the intersection points of the diagonals.

So sánh phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S những hình thang không giống.

Để đối chiếu phương pháp tính diện tích S hình thang và diện tích S của những hình thang không giống, tất cả chúng ta cần phải biết công thức tính diện tích S mang lại từng mô hình thang. Dưới đó là những công thức cơ bản:
1. Diện tích hình thang:
Diện tích của hình thang được xem bằng phương pháp lấy khoảng nằm trong của chừng nhiều năm nhì lòng, rồi nhân với độ cao của hình thang.
Công thức: S = (a + b) * h / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình thang.
- a và b là chừng nhiều năm nhì lòng của hình thang.
- h là độ cao của hình thang.
2. Diện tích những hình thang khác:
- Diện tích hình vuông: Diện tích của hình vuông vắn bằng phương pháp nhân cạnh của chính nó với chủ yếu nó.
Công thức: S = a * a
Trong đó:
- S là diện tích S hình vuông vắn.
- a là cạnh của hình vuông vắn.
- Diện tích hình chữ nhật: Diện tích của hình chữ nhật bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của chính nó cùng nhau.
Công thức: S = a * b
Trong đó:
- S là diện tích S hình chữ nhật.
- a là chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
- b là chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
- Diện tích hình tam giác: Diện tích của hình tam giác bằng phương pháp nhân 50% độ cao với chừng nhiều năm lòng của chính nó.
Công thức: S = (b * h) / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình tam giác.
- b là chừng nhiều năm lòng của hình tam giác.
- h là độ cao của hình tam giác.
Với những công thức bên trên, tất cả chúng ta rất có thể tính diện tích S của những hình thang và đối chiếu cùng nhau.

_HOOK_

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang vô thực tiễn.

Công thức tính diện tích S hình thang vô thực tiễn được vận dụng thật nhiều vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của tất cả chúng ta. Dưới đó là một số trong những ví dụ về phần mềm của công thức này:
1. Ngành xây dựng: Trong việc design và kiến thiết những dự án công trình phong cách thiết kế như nhà tại, tòa ngôi nhà, những Sảnh hoạt động,... Công thức tính diện tích S hình thang được dùng nhằm tính diện tích S những chống hình thang như Sảnh, nền, vách hoặc sảnh đón quý khách.
2. Địa hóa học học: Trong phân tích địa hóa học, đo lường diện tích S những vùng khu đất hình thang là cần thiết nhằm review kỹ năng dùng khu đất, đo lường và tính toán mối cung cấp khoáng sản bất ngờ, hoặc xác lập vùng bị tác động vì chưng thay đổi nhiệt độ.
3. Giao thông: Trong nghành nghề dịch vụ design đường đi bộ, công thức tính diện tích S hình thang được phần mềm nhằm tính diện tích S những phần đường hình thang bên trên phiên bản vẽ, kể từ tê liệt canh ty xác lập được lưu lượng giao thông vận tải, bịa biển lớn báo hoặc đo lường và tính toán ngân sách kiến thiết và gia hạn.
4. Công nghiệp sản xuất: Trong quy trình phát triển, công thức tính diện tích S hình thang được vận dụng nhằm tính diện tích S những mặt phẳng hình thang bên trên những vật tư hoặc vũ trang, đáp ứng unique thành phầm và đánh giá độ dài rộng.
Như vậy, công thức tính diện tích S hình thang không những ý nghĩa vô nghành nghề dịch vụ tiếp thu kiến thức mà còn phải được phần mềm rộng thoải mái trong vô số ngành nghề ngỗng không giống nhau vô cuộc sống thực tiễn.

Ứng dụng của công thức tính diện tích S hình thang vô thực tiễn.

Giải mến ý nghĩa sâu sắc của diện tích S hình thang trong số việc hình học tập.

Diện tích hình thang trong số việc hình học tập ý nghĩa cần thiết vì như thế nó là 1 trong những đại lượng cho biết thêm diện tích S của một hình thang.
Công thức tính diện tích S hình thang là: S = (a + b) * h / 2.
Trong công thức này, a và b là chừng nhiều năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thiện nhì lòng tuy vậy song).
Để tính diện tích S hình thang, tao tiến hành quá trình sau:
1. Xác ấn định chừng nhiều năm nhì cạnh lòng (a và b) và độ cao (h) của hình thang.
2. sít dụng công thức S = (a + b) * h / 2 nhằm tính diện tích S hình thang.
Ví dụ: Nếu a = 4 centimet, b = 6 centimet, và h = 5 centimet, tao rất có thể tính diện tích S hình thang theo đòi công thức: S = (4 + 6) * 5 / 2 = 10 * 5 / 2 = 25 cm².
Diện tích hình thang ý nghĩa cho những việc hình học tập vì như thế nó mang lại tất cả chúng ta biết diện tích S của một hình thang này tê liệt. Vấn đề này rất có thể canh ty tất cả chúng ta xác lập những vùng mặt phẳng, diện tích S cần thiết đập, hoặc diện tích S quan trọng cho những tác vụ không giống trong số dự án công trình kiến thiết, phong cách thiết kế, hoặc design. Hình như, diện tích S hình thang cũng rất có thể được dùng nhằm đo lường và tính toán tỉ trọng diện tích S trong những hình thang không giống nhau, hoặc nhằm đánh giá quan hệ trong những độ dài rộng không giống nhau của hình thang.

Nêu một ví dụ về sự việc tính diện tích S hình thang vô cuộc sống đời thường mỗi ngày.

Một ví dụ về sự việc tính diện tích S hình thang vô cuộc sống đời thường mỗi ngày rất có thể là lúc tất cả chúng ta cần thiết tính diện tích S của một cái túi đeo với hình dạng kiểu như một hình thang.
Để tính diện tích S hình thang của cái túi đeo này, tao cần phải biết nhì lòng của túi đeo và độ cao của chính nó. sít dụng công thức tính diện tích S hình thang, tao thực hiện như sau:
1. Đo đạc lòng rộng lớn của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng rộng lớn là a.
2. Đo đạc lòng nhỏ của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng nhỏ là b.
3. Đo đạc độ cao của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi độ cao là h.
4. Sử dụng công thức tính diện tích S hình thang: S = (a + b) * h / 2.
5. Thay thế độ quý hiếm của a, b và h vô công thức và đo lường và tính toán độ quý hiếm diện tích S S.
Ví dụ, fake sử cái túi đeo với lòng rộng lớn là đôi mươi centimet, lòng nhỏ là 15 centimet và độ cao là 30 centimet. sít dụng công thức tính diện tích S hình thang:
S = (20 + 15) * 30 / 2
S = 35 * 30 / 2
S = 1050 / 2
S ≈ 525 cm²
Do tê liệt, diện tích S của cái túi đeo này là khoảng chừng 525 cm².

Cách tính chu vi hình thang và quan hệ thân thiện chu vi và diện tích S.

Để tính chu vi hình thang, tao cần phải biết những chừng nhiều năm những cạnh lòng (a và b) và chừng nhiều năm đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh lòng ko phía trên và một lòng (còn gọi là đoạn nối nhì đỉnh nghiêng hoặc độ cao h).
Công thức tính chu vi hình thang là: C = a + b + 2h.
Với a và b là chừng nhiều năm nhì cạnh lòng của hình thang, h là chừng nhiều năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng của hình thang.
Mối mối liên hệ thân thiện chu vi và diện tích S hình thang là: Diện tích hình thang (S) vì chưng tích của chừng nhiều năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng (h) và khoảng nằm trong của chừng nhiều năm nhì cạnh lòng (a và b), cung ứng công thức: S = (a + b) * h / 2.
Vì vậy, nhằm tính chu vi hình thang, tao cần phải biết chừng nhiều năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng và chừng nhiều năm nhì cạnh lòng. Trong Lúc nhằm tính diện tích S hình thang, tao cần phải biết chừng nhiều năm đoạn nối nhì đỉnh nghiêng và khoảng nằm trong của chừng nhiều năm nhì cạnh lòng.

Xem thêm: trung tâm chăm sóc khách hàng viettel

Giải mến vì như thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập.

Việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập vì như thế những nguyên nhân sau:
1. Ứng dụng thực tế: Diện tích hình thang được dùng trong vô số nghành nghề dịch vụ cuộc sống đời thường mỗi ngày. Ví dụ, Lúc tính diện tích S và chu vi một tấm thảm hình thang, tất cả chúng ta rất có thể hiểu rằng con số vật liệu quan trọng nhằm thực hiện thảm tê liệt, tính giá tiền và lập plan. Hình như, vô phong cách thiết kế, việc tính diện tích S hình thang canh ty xác lập diện tích S sàn, mặt phẳng của 1 căn ngôi nhà chỉ với những thông số kỹ thuật cơ phiên bản.
2. Xây dựng kỹ năng hình học tập cơ bản: Tính diện tích S và chu vi hình thang là 1 trong những phần trong các công việc kiến thiết kỹ năng cơ phiên bản về hình học tập. phẳng phiu cơ hội lần hiểu và vận dụng công thức tính diện tích S và chu vi hình thang, tất cả chúng ta rất có thể thâu tóm được những định nghĩa cơ phiên bản như chừng nhiều năm những cạnh, chu vi và diện tích S của những hình thang không giống nhau. Đây là những kỹ năng căn phiên bản quan trọng nhằm hiểu và xử lý những việc hình học tập phức tạp rộng lớn.
3. Tính tổng quát: Việc tính diện tích S và chu vi hình thang cũng canh ty tất cả chúng ta không ngừng mở rộng kỹ năng và vận dụng vô những hình dạng không giống nhau. Công thức tính diện tích S và chu vi hình thang rất có thể được vận dụng nhằm tính diện tích S và chu vi của những hình dạng tương tự động như hình tam giác, hình bình hành và hình chữ nhật. Nhờ vậy, tất cả chúng ta rất có thể kiến thiết một hạ tầng kỹ năng vững chãi về diện tích S và chu vi và vận dụng nó vô việc xử lý những việc hình học tập thực tiễn và trừu tượng.
Tóm lại, việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập vì như thế nó với phần mềm vô thực tiễn, canh ty kiến thiết kỹ năng cơ phiên bản và không ngừng mở rộng định nghĩa về diện tích S và chu vi cho những hình dạng không giống nhau.

Giải mến vì như thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập.

_HOOK_