cách tính bán kính hình tròn

Hình tròn trặn nhập hình học tập là một trong hình cơ phiên bản, nhằm giải những việc tương quan cho tới nó, bạn phải nắm rõ về Cách tính nửa đường kính hình tròn trụ. Bài ghi chép tiếp sau đây tiếp tục khiến cho bạn nắm rõ công thức và phần mềm bọn chúng nhập ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: cách tính bán kính hình tròn

I. Bán kính hình tròn trụ là gì?

Hình tròn trặn, một hình phẳng phiu không tồn tại cạnh và góc, được khái niệm bởi vì tụ hợp những điểm cơ hội một điểm tâm ở khoảng cách thắt chặt và cố định (bán kính) nhập mặt mày phẳng phiu.

Đường kính hình tròn trụ là đoạn trực tiếp nối nhì điểm xúc tiếp với hình tròn trụ trải qua tâm. Bán kính là khoảng cách kể từ tâm cho tới ngẫu nhiên điểm này bên trên hình tròn trụ, và 2 lần bán kính bởi vì gấp rất nhiều lần nửa đường kính.

Một số định nghĩa không giống về hình tròn trụ cần thiết chú ý.

 • Chu vi hình tròn trụ, hoặc chừng lâu năm đàng tròn trặn, là đường giáp ranh biên giới giới của hình tròn trụ. Để tính chu vi, nhân 2 lần bán kính với 3,14 hoặc nhân nửa đường kính với 2 rồi nhân với 3,14.
 • Diện tích hình tròn trụ là phần diện tích S bên phía trong đàng tròn trặn. Công thức tính diện tích S là bình phương nửa đường kính nhân với số PI (π = 3,14).

II. Công thức tính nửa đường kính hình tròn

Để tính nửa đường kính hình tròn trụ, chúng ta có thể dùng 3 công thức: Tính nửa đường kính theo dõi 2 lần bán kính (d); tính nửa đường kính theo dõi diện tích S (S); tính nửa đường kính theo dõi chu vi (C).

1. Công thức tính nửa đường kính theo dõi đàng kính

Bán kính hình tròn trụ (r) là một trong nửa chừng lâu năm 2 lần bán kính. Để tính nửa đường kính, các bạn chỉ việc lấy 2 lần bán kính và phân chia mang lại 2.

Công thức tính nửa đường kính theo dõi 2 lần bán kính là: r=d2r=d2

Trong đó:

 • r : Bán kính hình tròn trụ
 • d : Đường kính hình tròn trụ

2. Công thức tính nửa đường kính theo dõi diện tích

Nếu biết diện tích S hình tròn trụ (S), nửa đường kính rất có thể được xem bằng phương pháp dùng công thức S=πr2S=πr2. Bán kính được xem bởi vì căn bậc nhì của diện tích S phân chia mang lại số Pi.

r=Sπr=Sπ

Trong đó:

 • Pi là số hằng, có mức giá trị khoảng chừng 3,14.
 • r là nửa đường kính hình tròn trụ
 • S là diện tích S hình tròn trụ

3. Công thức tính nửa đường kính theo dõi chu vi

Nếu việc đòi hỏi tính nửa đường kính hình tròn trụ lúc biết chu vi, dùng công thức C=d×π=2r×πC=d×π=2r×π

Công thức tính nửa đường kính hình tròn trụ là r=Cπ×2r=Cπ×2

Trong đó:

 • C: Chu vi của hình tròn trụ
 • d: Đường kính hình tròn trụ
 • r: Bán kính hình tròn trụ
 • Số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3.14

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính nửa đường kính hình tròn trụ lúc biết 2 lần bán kính là 8cm.

Xem thêm: concentrate đi với giới từ gì

Bài giải:

Áp dụng công thức r=d2r=d2, suy ra:

r=d2r=d2=82=4 cm, điều này dẫn đến:

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là 4cm.

Ví dụ 2: Tính nửa đường kính hình tròn trụ, biết diện tích S là 28,26 centimet vuông.

Bài giải:

Áp dụng công thức tính nửa đường kính hình tròn trụ theo dõi diện tích S r=Sπr=Sπ, tao có:

r=28,263,14=9=3 cmr=Sπ=28,263,14=9=3 cm

Vậy nửa đường kính hình tròn trụ bởi vì 3cm.

Ví dụ 3: Tính nửa đường kính hình tròn trụ, biết chu vi là 25,12 centimet.

Bài giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn: C=d×π=2r×πC=d×π=2r×π

Ta có: r=cπ×2=25,12π×2=4 cmr=cπ×2=25,12π×2=4 cm

Xem thêm: hàm làm tròn số trong excel

Vậy nửa đường kính đàng tròn trặn là 4cm.

Chúc mừng! Quý khách hàng tiếp tục nằm trong Mytour mày mò về nửa đường kính hình tròn trụ, công thức tính nửa đường kính đàng tròn trặn và phương pháp tính nửa đường kính đàng tròn trặn kèm cặp ví dụ cụ thể. Hi vọng những vấn đề share nhập nội dung bài viết khiến cho bạn nắm rõ công thức tính nửa đường kính đàng tròn trặn và xử lý đơn giản và dễ dàng những việc tương quan. Cảm ơn các bạn tiếp tục quan hoài và theo dõi dõi bài bác viết!

Nội dung được cải tiến và phát triển bởi vì lực lượng Mytour với mục tiêu chở che và tăng thưởng thức người tiêu dùng. Mọi chủ kiến góp sức van phấn chấn lòng contact tổng đài thường xuyên sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]