cách thoát tài khoản google

Bạn rất có thể singout Tài khoản Google của tớ ngoài Chrome.

Đăng xuất ngoài Tài khoản Google bên trên Chrome

 1. Trên vũ trang Android, hãy phanh phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài bịa đặt.
 3. Nhấn vô thương hiệu của khách hàng.
 4. Nhấn vô Đăng xuất.

Bạn rất có thể tắt chức năng đồng hóa hóa bên trên Chrome nếu như tiếp tục nhảy trước bại. Thao tác này cũng tiếp tục singout các bạn ngoài những cty nhưng mà các bạn người sử dụng qua loa Tài khoản Google, ví dụ như Gmail.

Bạn đang xem: cách thoát tài khoản google

Đăng xuất và tắt chức năng đồng hóa hóa

 1. Trên vũ trang Android, hãy phanh phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vô Đồng cỗ hóa sau đó Đăng xuất và tắt chức năng đồng hóa hóa.

Tắt câu nói. nhắc singin vô Chrome

Khi các bạn singin vô Tài khoản Google trải qua một cty như Gmail, Chrome rất có thể lời khuyên singin vị Tài khoản Google nhưng mà các bạn tiếp tục singin bên trên vũ trang của tớ. 

Xem thêm: cách up ảnh lên drive

Để tắt câu nói. nhắc đăng nhập:

 1. Trên vũ trang Android, hãy phanh phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Bạn và Google", hãy nhấn vô Các cty của Google.
 4. Trong mục "Các cty của Google", hãy tắt lựa lựa chọn Cho quy tắc singin vô Chrome.

Mẹo: Nếu tắt lựa lựa chọn “Cho quy tắc singin vô Chrome”, thì các bạn cũng tiếp tục tắt chức năng đồng hóa hóa vô Chrome.

Tài nguyên vẹn liên quan

 • Đăng nhập và đồng hóa hoá vô Chrome
 • Sử dụng vết trang, mật khẩu đăng nhập và vấn đề không giống bên trên những thiết bị
 • Sử dụng Chrome vị nhiều hồ nước sơ
 • Duyệt trang web bên trên Chrome với tư cơ hội khách