cách phóng to màn hình

Bạn rất có thể thay cho thay đổi độ sắc nét màn hình hiển thị, phóng to tướng hoặc phóng đại màn hình hiển thị nhằm dò xét những mục bên trên màn hình hiển thị Chromebook dễ dàng rộng lớn.

Phóng to tướng hoặc thu nhỏ trang

Bạn rất có thể phóng to tướng hoặc thu nhỏ trang bản thân coi, vẫn không thay đổi độ dài rộng của những phần không giống bên trên màn hình hiển thị.

Bạn đang xem: cách phóng to màn hình

  • Phóng to tướng trang: Nhấn tổng hợp phím Ctrl+.
  • Thu nhỏ trang: Nhấn tổng hợp phím Ctrl-.
  • Đặt lại nút thu phóng: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + 0.

Phóng to tướng hoặc thu nhỏ từng mục bên trên mùng hình

Bạn rất có thể thay cho thay đổi độ sắc nét màn hình hiển thị nhằm phóng to tướng hoặc thu nhỏ từng mục bên trên màn hình hiển thị, bao hàm cả sản phẩm phần mềm và thẻ.

  • Phóng to tướng màn hình hiển thị, hạn chế phỏng phân giải: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift+.
  • Thu nhỏ màn hình hiển thị, tăng cường độ phân giải: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift-.
  • Đặt lại phỏng phân giải: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + 0.

Mẹo: Trên màn hình hiển thị chạm màn hình, chúng ta có thể đụng chạm và lưu giữ một vùng vì thế 2 ngón tay, tiếp sau đó chụm phanh nhằm phóng to tướng hoặc chụm đóng góp nhằm thu nhỏ.

Phóng to tướng mùng hình

Bạn rất có thể phóng to tướng bên trên màn hình hiển thị, tương tự như khi chúng ta người sử dụng kính lúp.

Xem thêm: trái tim anh nay chỉ có chân tình

Phóng to tướng toàn mùng hình

Để nhanh gọn phóng to tướng toàn màn hình hiển thị, hãy nhấn tổng hợp phím Ctrl + Tìm kiếm + m hoặc nhấn Ctrl + Trình chạy + m.

Xem thêm: những câu hay về cuộc sống

Phóng to tướng một trong những phần mùng hình

Bạn rất có thể nhìn thấy phần được phóng to tướng ở 1/3 màn hình hiển thị phía bên trên. Màn hình ở cơ chế đem lăm le tiếp tục hiển thị phía bên dưới. Để phóng to tướng phần đầu màn hình hiển thị, hãy nhấn tổng hợp phím Ctrl + Tìm dò xét + d hoặc nhấn Ctrl + Trình chạy + d.

Lưu ý: Khi các bạn nhập một nội dung ở cuối màn hình hiển thị, nội dung bại liệt sẽ tiến hành phóng to tướng ở đầu màn hình hiển thị.

Thay thay đổi cường độ phóng to

Thông tin tưởng này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cấp trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận