cách nhắn tin trên tiktok

Truy cập nhanh chóng một mục


Giới thiệu về lời nhắn thẳng bên trên TikTok  •  Ai hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng bên trên TikTok  •  Cách tìm hiểu lời nhắn thẳng của bạn  •  Cách nhắn tin nhắn trực tiếp  •  Cách dùng nhãn dán nhập lời nhắn trực tiếp  • Cách xóa, tắt giờ và thanh lọc lời nhắn trực tiếp  •  Cách vận hành những người dân hoàn toàn có thể gửi cho mình lời nhắn trực tiếp  •  Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng hiểu tin yêu nhắn  •  Cách dùng những công dụng an toàn và đáng tin cậy mang đến lời nhắn trực tiếp  •  Tại sao các bạn ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn trực tiếp  •  Cách report lời nhắn trực tiếp  •  Cách ngăn ai đó 

Giới thiệu về lời nhắn thẳng bên trên TikTok

Ai hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng bên trên TikTok

Bạn đang xem: cách nhắn tin trên tiktok


Tính năng lời nhắn thẳng bên trên TikTok khả dụng với:
•  Chủ thông tin tài khoản vẫn ĐK đầy đủ 16 tuổi tác trở lên trên. Phụ huynh và người giám hộ của người tiêu dùng kể từ 16-18 tuổi tác hoàn toàn có thể thiết bịa giới hạn so với công dụng này trải qua mục tổ ấm lanh lợi.
•  Tất cả người xem đều phải có quyền nhắn tin nhắn thẳng cho những người không giống. Quý khách hàng hoàn toàn có thể trấn áp những người dân hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng cho mình nhập thiết lập Quyền riêng biệt.
Hãy lưu giữ rằng nếu khách hàng update thiết lập lời nhắn thẳng trở nên Không ai cả, các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng. Quý khách hàng vẫn hoàn toàn có thể truy vấn lịch sử hào hùng lời nhắn của tôi nhập phần Hộp thư, tuy nhiên các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng mới nhất trong mỗi cuộc truyện trò cơ.

Cách tìm hiểu lời nhắn thẳng của bạn

Cách coi toàn bộ những lời nhắn thẳng của chúng ta bên trên TikTok:

1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào trong 1 thương hiệu nhập list Tin nhắn nhằm cởi cuộc truyện trò.

Cách nhắn tin nhắn trực tiếp

Bạn hoàn toàn có thể share nội dung, ví dụ như video clip TikTok, cảm giác, hashtag hoặc tiếng động trải qua lời nhắn thẳng.

Cách gửi nội dung trải qua lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy tiếp cận video clip hoặc nội dung hoàn toàn có thể share không giống, ví dụ như cảm giác, hashtag hoặc tiếng động tuy nhiên bạn thích share.
  ༚  Để tìm hiểu tìm hiểu, hãy nhấn nhập nút Tìm kiếm ở phía bên trên của màn hình hiển thị rồi nhập ngoại dung bạn thích tìm hiểu nhập thanh tìm hiểu tìm hiểu.
  ༚  Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể nhấn nhập cảm giác, hashtag hoặc tiếng động thẳng kể từ video clip nhằm share.
2. Nhấn nhập nút Chia sẻ. Đối với video clip, các bạn cũng hoàn toàn có thể nhấn và lưu giữ video clip tuy nhiên bạn thích share.
3. Nhấn nhập hình ảnh làm hồ sơ của người tiêu dùng tuy nhiên bạn thích share. Quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều người nhằm share video clip.
4. Nhập lời nhắn tùy lựa chọn rồi nhấn nhập Gửi.

Lưu ý: Không thể share những video clip riêng biệt. Nếu mái ấm tạo nên video clip thay cho thay đổi hiện trạng video clip kể từ công khai minh bạch trở nên riêng biệt sau khi chúng ta share video clip cơ nhập một lời nhắn, video clip này sẽ không tồn tại sẵn và các bạn sẽ ko thể coi được video clip cơ.

Cách nhắn tin nhắn thẳng nhập một cuộc trò chuyện:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Từ đây:
  ༚  Nếu các bạn với những lời nhắn thời gian gần đây, hãy nhấn nhập thương hiệu kể từ list Tin nhắn nhằm cởi cuộc truyện trò.
 

༚  Nếu các bạn follow người này cơ và bọn họ follow lại các bạn, hãy nhấn nhập nút Trò chuyện ở bên trên nằm trong, tiếp sau đó nhấn nhập thương hiệu của mình nhằm cởi cuộc truyện trò.
3. Nhập lời nhắn. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể nhấn nhập nút Biểu tượng xúc cảm để gửi GIF, hình tượng xúc cảm và nhãn dán.
4. Nhấn nhập nút Gửi.
5. Để vấn đáp lời nhắn, các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng câu vấn đáp khêu ý hiện trên thanh lời nhắn hoặc bên dưới video clip được share sau khoản thời gian coi. Câu vấn đáp khêu ý mang đến video clip được share tiếp tục hiển thị dựa vào nội dung của video clip. Tính năng này hiện nay chỉ khả dụng so với một số trong những người.
Ngoài đi ra, nếu khách hàng follow người không giống và người này cũng follow lại các bạn, chúng ta có thể nhập Hồ sơ của bọn họ và nhấn nhập Tin nhắn nhằm nhắn tin nhắn thẳng.

Lưu ý: Quý khách hàng sẽ không còn thể nhắn tin nhắn thẳng cho những người follow các bạn nếu như bọn họ bịa thiết lập quyền riêng biệt của lời nhắn thẳng thành Không ai cả.

Cách dùng nhãn dán nhập lời nhắn trực tiếp

Để gửi nhãn dán nhập lời nhắn trực tiếp:
1. Trên phần mềm TikTok, hãy nhập cuộc truyện trò nhập Hộp thư của chúng ta.
2. Nhấn nhập nút Biểu tượng cảm xúc nhập thanh lời nhắn.
3. Nhấn nhập nút Kho nhãn dán.
4. Chọn nhãn dán bạn thích dùng kể từ những tab Nhãn dán video hoặc Bộ nhãn dán.

Đối với nhãn dán video:
  

༚  Nhấn vào trong 1 nhãn dán video clip nhằm gửi nhập lời nhắn thẳng.
  ༚  Nhấn nhập cỗ thanh lọc phía trên nằm trong nhằm bố trí theo gót nhãn dán phổ cập nhất, tiên tiến nhất hoặc phổ biến.
  ༚  Để thêm thắt nhãn dán nhập mục Yêu thích của chúng ta, hãy nhấn nhập nút Yêu thích bên trên nhãn dán. Nhấn lại nhập nút cơ nhằm xóa ngoài mục Yêu thích của chúng ta.
  ༚  Để coi cụ thể nhãn dán, hãy nhấn và lưu giữ nhãn dán. Từ phía trên, chúng ta có thể lựa chọn coi toàn bộ nhãn dán ở trong phòng tạo nên bên trên làm hồ sơ của mình, coi video clip gốc và báo cáo nhãn dán.

Đối với cỗ nhãn dán:
  ༚  Để lưu cỗ nhãn dán, hãy nhấn nhập Thêm. Sở nhãn dán sẽ tiến hành thêm nữa bảng nhãn dán và chúng ta có thể dùng nhập lời nhắn thẳng.
  ༚  Sau khi thêm thắt cỗ nhãn dán, hãy nhấn nhập Sử dụng. Quý khách hàng sẽ tiến hành fake nhắm tới bảng nhãn dán nhằm gửi nhãn dán nhập lời nhắn thẳng.
  ༚  Để coi toàn bộ cỗ nhãn dán các bạn vẫn lưu, hãy nhấn nhập Đã thêm phía trên nằm trong. Từ phía trên, chúng ta có thể kéo và thả cỗ nhãn dán để thay thế thay đổi trật tự và nhấn nhập nút Xóa tiếp mặt mày cỗ nhãn dán nhằm xóa.

Để tạo ra nhãn dán video clip nhập lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy truy vấn nhập lời nhắn thẳng nhập Hộp thư của chúng ta.
2. Nhấn nhập nút Biểu tượng cảm xúc.
3. Nhấn nhập nút Yêu thích, tiếp sau đó nhấn nhập nút Tạo nhãn dán.
4. Chọn một video clip kể từ những tab Đã thích, Đã đăng hoặc Yêu thích.
5. Chỉnh sửa nhãn dán nếu như cần thiết. Quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn thêm văn phiên bản và rời xén video clip. Sau khi kết thúc, hãy nhấn nhập Tiếp.
6. Để lựa chọn người hoàn toàn có thể mày mò và dùng nhãn dán video clip của chúng ta bên trên TikTok, hãy nhảy hoặc tắt mục thiết lập Thêm nhập kho nhãn dán.
7. Nhấn nhập Tạo nhãn dán. Nhãn dán của chúng ta được thêm nữa tab mục yêu thương quí nhập lời nhắn thẳng và sẵn sàng dùng. Để xóa nhãn dán ngoài mục yêu thương quí của chúng ta, hãy nhấn và lưu giữ nhãn dán, tiếp sau đó nhấn nhập Xóa.

Mọi nhãn dán các bạn tạo ra cũng xuất hiện nay bên trên trang làm hồ sơ của chúng ta nhằm các bạn gửi bọn chúng nhập lời nhắn thẳng, coi video clip gốc, thêm nữa kho nhãn dán hoặc xóa. Tìm hiểu thêm thắt về nhãn dán bên trên TikTok.

Cách xóa, tắt giờ và thanh lọc lời nhắn trực tiếp

Cách xóa cuộc trò chuyện:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Cạnh bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên tranh bị iOS, hãy vuốt cuộc truyện trò lịch sự trái khoáy rồi nhấn nhập Xóa.
  ༚  Trên tranh bị Android, hãy nhấn và lưu giữ rồi nhấn nhập Xóa.

Cách xóa một lời nhắn trực tiếp:
1. Đi cho tới cuộc truyện trò nhập mục Hộp thư.
2. Nhấn và lưu giữ lời nhắn thẳng, rồi nhấn nhập Xóa.
Hãy Note rằng nếu khách hàng xóa một cuộc truyện trò hoặc lời nhắn thẳng, thì chỉ hoàn toàn có thể xóa kể từ phía các bạn. Người tuy nhiên các bạn nhắn tin nhắn vẫn hoàn toàn có thể coi những lời nhắn cơ.

Cách tắt thông cung cấp thông tin nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới màn hình hiển thị.
2. Cạnh bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên tranh bị iOS, hãy vuốt cuộc truyện trò lịch sự trái khoáy rồi nhấn vào Thêm, tiếp sau đó nhấn vào Tắt tiếng nhằm ngừng nhận thông tin.
  ༚  Trên tranh bị Android, hãy nhấn và lưu giữ rồi nhấn vào Tắt tiếng nhằm ngừng nhận thông tin.
Hoặc các bạn cũng hoàn toàn có thể tắt thông tin tức thì kể từ cuộc trò chuyện:
  ༚  Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn khác phía trên đầu cuộc truyện trò, rồi nhảy hoặc tắt thiết lập Tắt giờ thông báo.

Xem thêm: biển số xe việt nam

Cách thanh lọc lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Nhấn nhập những Tin nhắn đang được ngóng, rồi nhấn nhập nút Cài bịa.
3. Chọn tùy lựa chọn cỗ thanh lọc của bạn:
  ༚  Yêu cầu vẫn lọc: Lọc những lời nhắn có vẻ như tới từ những mối cung cấp ko an toàn và đáng tin cậy. Sau khi chúng ta đồng ý những lời nhắn này, bọn chúng tiếp tục xuất hiện nay nhập Hộp thư của các bạn.
  ༚  Luôn được chấp nhận lời nhắn doanh nghiệp: Nhận lời nhắn kể từ những Brand Name nhập TikTok Creator Marketplace. Họ hoàn toàn có thể gửi cho mình tối nhiều 3 lời nhắn trước khi chúng ta đồng ý đòi hỏi của mình.

Cách vận hành những người dân hoàn toàn có thể gửi cho mình lời nhắn trực tiếp


Cách nhảy lời nhắn thẳng hoặc thay cho thay đổi những người dân hoàn toàn có thể gửi cho mình lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn nhập Cài bịa và quyền riêng rẽ tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng rẽ tư.
5. Nhấn nhập Tin nhắn trực tiếp, tiếp sau đó nhấn nhập Tin nhắn thẳng chọn người tuy nhiên bạn thích được chấp nhận nhắn tin nhắn thẳng cho mình. Xin Note rằng một số trong những mục thiết lập này sẽ không được hỗ trợ mang đến toàn bộ người xem.
  ༚  Mọi người: Bất kỳ người nào cũng hoàn toàn có thể gửi cho mình lời nhắn thẳng. Tin nhắn kể từ đồng chí công cộng và những người dân tuy nhiên các bạn follow xuất hiện nay nhập Hộp thư của chúng ta. Tin nhắn kể từ những người dân các bạn ko follow xuất hiện nay nhập mục Tin nhắn đang được chờ. Quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn đồng ý, xóa hoặc report những lời nhắn này.
  ༚  Bạn bè đề xuất: Quý khách hàng bè thích hợp, bao hàm bạn bè bên trên Facebook và danh bạ điện thoại cảm ứng vẫn đồng bộ, giống như follower tuy nhiên các bạn follow lại, hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng cho mình.
  ༚  Bạn bè: Bất cứ follower này tuy nhiên các bạn follow lại cũng hoàn toàn có thể nhắn tin nhắn thẳng cho mình.
  ༚  Không ai cả: Quý khách hàng ko thể nhận lời nhắn thẳng kể từ ngẫu nhiên ai. Xin Note rằng nếu khách hàng update thiết lập lời nhắn thẳng của tôi trở nên Không ai cả, thì các bạn sẽ ko thể sẽ có được lời nhắn thẳng. Quý khách hàng vẫn hoàn toàn có thể truy vấn lịch sử hào hùng lời nhắn của tôi nhập phần Hộp thư, tuy nhiên các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng mới nhất trong mỗi cuộc truyện trò cơ.

Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng hiểu tin yêu nhắn

Trạng thái hiểu lời nhắn được chấp nhận các bạn hiểu rằng người không giống vẫn hiểu lời nhắn thẳng của chúng ta hoặc ko và ngược lại.

Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng hiểu tin yêu nhắn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn nhập Cài bịa và quyền riêng rẽ tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng rẽ tư, tiếp sau đó nhấn nhập Tin nhắn trực tiếp.
5. Bật hoặc tắt thiết lập Trạng thái đọc. Đối với người tiêu dùng đầy đủ 18 tuổi tác trở lên trên, thiết lập này được nhảy theo gót đem lăm le.

Lưu ý: Người không giống chỉ hiểu rằng lúc nào độc giả lời nhắn của mình nếu như cả nhì người nằm trong nhảy công dụng hiện trạng hiểu lời nhắn.

Cách dùng những công dụng an toàn và đáng tin cậy mang đến lời nhắn trực tiếp


Có một số trong những công dụng an toàn và đáng tin cậy mang đến lời nhắn thẳng nhằm đáp ứng những lời nhắn đều tuân hành Nguyên tắc Cộng đồng. Đồng thời, nhờ những công dụng này, chúng ta có thể report những lời nhắn ko mong ước hoặc ngăn ai cơ nhắn tin nhắn cho mình.

Tại sao các bạn ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn trực tiếp

Nếu các bạn ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn thẳng bên trên TikTok thì hoàn toàn có thể là vì nội dung hoặc lời nhắn của chúng ta đã trở nên gắn cờ hoặc bị report, hoặc thông tin tài khoản của chúng ta bị đình chỉ trong thời điểm tạm thời.

Nguyên tắc Cộng đồng của Shop chúng tôi thể hiện chỉ dẫn về những nội dung được luật lệ và ko được luật lệ xuất hiện nay bên trên TikTok nhằm người xem đã đạt được thưởng thức thân thiện thiện, an toàn và đáng tin cậy và thú vị bên trên nền tảng. Nếu lời nhắn thẳng với chứa chấp nội dung vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của Shop chúng tôi, lời nhắn cơ hoàn toàn có thể tự động hóa bị ngăn hoặc bị gắn cờ nếu như với người report lời nhắn cơ nhằm lực lượng An toàn của Shop chúng tôi đánh giá thêm thắt.

Nếu một lời nhắn thẳng vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng, Shop chúng tôi với thể:
•  Gửi lưu ý nhập phần mềm khi nội dung của chúng ta đợt trước tiên vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của Shop chúng tôi.
•  Cấm vĩnh viễn thông tin tài khoản của chúng ta nếu như lời nhắn thẳng vi phạm quyết sách ko dung loại. Chúng tôi cũng hoàn toàn có thể ngăn tranh bị nhằm ngăn các bạn tạo ra thông tin tài khoản nhập sau này.
•  Đình chỉ năng lực nhắn tin nhắn thẳng của thông tin tài khoản nhập một khoảng chừng thời hạn (thường là kể từ 24 cho tới 48 giờ), tùy nhập cường độ nguy hiểm của vi phạm đợt này và những vi phạm trước cơ.
•  Giới hạn thông tin tài khoản của chúng ta ở trạng thải sợi nhỏ coi (thường là kể từ 72 giờ cho tới một tuần). Vấn đề này Tức là thông tin tài khoản của chúng ta ko thể nhắn tin nhắn thẳng.
•  Thông báo cho mình rằng thông tin tài khoản của chúng ta có thể bị cấm vĩnh viễn nếu như vi phạm rất nhiều lần. Vấn đề này Tức là nếu khách hàng vẫn nối tiếp vi phạm, thông tin tài khoản của các bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.
Tìm hiểu thêm thắt về vi phạm nội dung và quy lăm le cấm.

Cách report lời nhắn trực tiếp

Nếu các bạn sẽ có được một lời nhắn tuy nhiên các bạn cho rằng ko tuân hành Nguyên tắc Cộng đồng của Shop chúng tôi, Shop chúng tôi khuyến nghị các bạn report lời nhắn cơ mang đến Shop chúng tôi.

Cách report lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với tranh bị iOS, vuốt cuộc truyện trò lịch sự trái khoáy, rồi nhấn vào Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Đối với tranh bị Android, nhấn và lưu giữ cuộc truyện trò, rồi nhấn vào Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
3. (Không bắt buộc) Nhấn nhập cuộc truyện trò để sở hữu thêm thắt nhiều tùy lựa chọn báo cáo
  ༚  Nhấn nhập nút Báo cáo ở phía bên trên và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ nhằm report.
  ༚  Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn khác ở phía bên trên rồi lựa chọn Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Nhấn và lưu giữ lời nhắn thẳng, rồi lựa chọn Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Trong một cuộc truyện trò mới nhất, nhấn nhập Báo cáo ở biểu ngữ bên dưới màn hình hiển thị và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.

Cách ngăn một người nhắn tin nhắn thẳng mang đến bạn

Bạn hoàn toàn có thể ngăn một người nhằm bọn họ ko thể nhắn tin nhắn thẳng cho mình hoặc coi video clip của chúng ta bên trên TikTok.

Cách ngăn một người nhập Hộp thư của bạn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với tranh bị iOS, vuốt cuộc truyện trò lịch sự trái khoáy rồi nhấn nhập Thêm, tiếp sau đó nhấn nhập Chặn.
  ༚  Đối với tranh bị Android, nhấn và lưu giữ cuộc truyện trò, rồi nhấn nhập Chặn.
3. Nhấn lại nhập Chặn nhằm xác nhận.
Hoặc,
1. Mở lời nhắn thẳng.
2. Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn khác ở phía bên trên.
3. Bật thiết lập Chặn.
4. Nhấn lại vào Chặn nhằm xác nhận.

Lưu ý: Nút Chặn tiếp tục xuất hiện nay sát bên lời nhắn bị ngăn.

Lưu ý: Tin nhắn thẳng bên trên TikTok được mã hóa cả nhập quy trình truyền tài liệu và khi tàng trữ. Hiện bên trên, Shop chúng tôi chưa xuất hiện công dụng mã hóa trọn vẹn. Chúng tôi ưu tiên đảm nói rằng người tiêu dùng nhỏ tuổi tác luôn luôn nhận được trải qua an toàn và đáng tin cậy khi dùng TikTok. Cũng tựa như nhiều công ty lớn, Shop chúng tôi luôn luôn với năng lực giải thuật tài liệu của những người dùng để làm tiến hành tiến độ pháp luật hợp thức và thực thi đua Nguyên tắc Cộng đồng của Shop chúng tôi, mặt khác thông thường xuyên sản xuất Báo cáo sáng tỏ sẽ giúp đỡ người tiêu dùng nắm vững hoạt động và sinh hoạt này. Chúng tôi luôn luôn giữ lại những phương án trấn áp nội cỗ nhằm đảm nói rằng chỉ những nhân viên cấp dưới được ủy quyền hợp thức và chứng tỏ được nhu yếu truy vấn nhằm tiến hành việc làm mới nhất với quyền truy vấn nhập một số trong những tài liệu được giải thuật như vấn đề tương tác hoặc lời nhắn thẳng.

Xem thêm: người theo đuổi ánh sáng truyện

Trang này còn có hữu ích không?

Liên kết hữu ích

Tạo tài khoản

Thiết lập làm hồ sơ của bạn

Tạo một video clip TikTok