cách lưu số điện thoại

Bạn hoàn toàn có thể lưu thương hiệu, vị trí tin nhắn, số điện thoại thông minh và những vấn đề không giống nhập Danh bạ Google.

Những người contact được lưu nhập Tài khoản Google của các bạn sẽ nhất quán hoá với Danh bạ Google và toàn bộ những trang bị Android của chúng ta.

Bạn đang xem: cách lưu số điện thoại

Thêm một người liên hệ

 1. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy phanh phần mềm Danh bạ .
 2. Ở bên dưới nằm trong ở bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Thêm câu hỏi.
 3. Nhập thương hiệu và tin nhắn hoặc số điện thoại thông minh của những người contact.
 4. Khi các bạn hoàn thành, hãy nhấn nhập Lưu.

Nhập vị trí liên hệ

Bạn hoàn toàn có thể tăng vớ từ đầu đến chân contact nhập Tài khoản Google. Sau khi chúng ta nhập, danh bạ vẫn ở trong thông tin tài khoản không giống của chúng ta.

Từ thẻ SIM

Nếu thẻ SIM của chúng ta lưu danh bạ, chúng ta có thể nhập danh bạ nhập Tài khoản Google của tôi.

Xem thêm: cách tìm mã định danh

 1. Lắp thẻ SIM nhập trang bị.
 2. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy phanh phần mềm Danh bạ .
 3. Ở bên dưới nằm trong, hãy nhấn nhập Sửa và cai quản lý rồi Nhập kể từ SIM.
 4. Nếu các bạn có không ít thông tin tài khoản bên trên trang bị, nên chọn lựa thông tin tài khoản nhưng mà mình muốn lưu danh bạ.

Từ tệp VCF

Xem thêm: 3254 câu thơ truyện kiều

Nếu vẫn lưu người contact nhập tệp VCF, chúng ta có thể nhập những người dân cơ nhập Tài khoản Google của tôi.

 1. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy phanh phần mềm Danh bạ .
 2. Ở bên dưới nằm trong, hãy nhấn nhập Sửa và cai quản lý rồi Nhập kể từ tệp.
 3. Nếu các bạn có không ít thông tin tài khoản bên trên trang bị, nên chọn lựa thông tin tài khoản nhưng mà mình muốn lưu danh bạ.
 4. Tìm và lựa chọn tệp VCF nhằm nhập.

Di gửi vị trí liên hệ

Bạn hoàn toàn có thể dịch rời người contact kể từ những thông tin tài khoản không giống nhập Tài khoản Google.

Nếu các bạn dịch rời một người contact thì người contact cơ có khả năng sẽ bị xoá ngoài thông tin tài khoản ban sơ.

 1. Trên điện thoại thông minh hoặc Tablet Android, hãy phanh phần mềm Danh bạ .
 2. Chọn một người contact.
 3. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng Trình đơn Xem thêm rồi Di gửi quý phái thông tin tài khoản khác
 4. Chọn Tài khoản Google nhưng mà mình muốn dịch rời người contact cơ quý phái.

Tác giả

Bình luận