CÁCH GIẢI BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT

 - 

Bài toán tìm giá bán trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị bé dại nhất (GTNN) của hàm số lộ diện khá hay xuyên trong các đề thi toán học. Với khá nhiều mức độ, các dạng khác nhau. Phát âm được sự khó khăn của học viên khi bước đầu tiếp xúc với những dạng bài này, bài bác học bây giờ suckhoedoisong.edu.vn đã tổng hòa hợp lại cụ thể các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan cho GTLN, GTNN trong toán học tập và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá chỉ trị to nhất nhỏ dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác minh trên tập D.

+) Số M được điện thoại tư vấn là giá chỉ trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D giả dụ f(x) ≤ M với mọi x ∈ D và tồn tại x0 ∈ D làm thế nào cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Tóm tắt triết lý và bài tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu: