cách dùng much và many

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ bảy, 6/6/2015, 10:44 (GMT+7)

Đều đem nghĩa "nhiều", cả thân phụ kể từ bên trên sở hữu những cơ hội dùng không giống nhau phù phù hợp với từng văn cảnh.

Bạn đang xem: cách dùng much và many

"Much", "many", và "a lot of" đều là những kể từ chỉ con số nhiều. Ví dụ: "I have a lot of friends " sở hữu nghĩa "tôi có tương đối nhiều các bạn bè".

  • "much" chuồn với danh kể từ ko kiểm đếm được (money, bread, water...)
  • "many" với danh kể từ kiểm đếm được (students, desks, windows...)
  • "a lot", "lots of", "a lot of" hoàn toàn có thể chuồn đối với tất cả nhị loại danh kể từ bên trên.
  • Không sử dụng "a lot", "lots of", "a lot of" nhập thắc mắc và câu phủ toan.
How much money have you got? I haven't got much money.
I have got a lot.
I have got a lot of money.
How many students are in the classroom? There aren't many.
There are a lot.
There are a lot of/lots of students.

Ngoài đi ra, "a lot", "a lot of", "lots of" thông thường được sử dụng nhập văn trình bày tương tự nhập văn ghi chép ko sang chảnh. Khi ghi chép văn sang chảnh hoặc trong những yếu tố hoàn cảnh cần thiết sự trang nghiêm, nên sử dụng "many" và "much".

Luyện tập:

Điền kể từ "much", "many" và "a lot", "a lot of", "lots" nhập khu vực trống  quí hợp:

1. We have _______________ oranges.

2. We don't have ___________ bananas, and we don't have ___________ fruit juice.

3. Do you have any cereal? Sure, there's _________ in the kitchen.

4. How _____________ is this? It's ten dollars.

5. How _________________ tự you want? Six, please.

6. He's very busy; he has ________________ work to tát tự.

Xem thêm: chẳng biết anh đúng hay sai

7. David has ___________ rice, but Tyler doesn't have ____________.

8. London has _____________ beautiful buildings.

9. They eat _________________ apples.

10. I wrote _________________ poems.

11. I have got _____________________ money.

12. I visited _____________________ European cities.

13. Do you lượt thích soccer? Yes, _________________.

14. Were there ________guests in the wedding? Yes, there were. __________

Xem thêm: các app hẹn hò ở việt nam

15. Leila is popular. She's got _____________ friends. Nancy does not have_________.

16. She hasn't got _________________ patience.

Trung tâm Anh ngữ AMA