cách dùng hiện tại đơn

Thì Hiện bên trên đơn (Simple Present Tense) là một trong những vô các thì giờ đồng hồ Anh - Chủ điểm ngữ pháp căn bản trước tiên nhưng mà bất kể người học tập giờ đồng hồ Anh nào thì cũng đều nên “nằm lòng” trước khi tham gia học những mảng kỹ năng và kiến thức không ngừng mở rộng và nâng cao rộng lớn.

Trong nội dung bài viết này, Ms Hoa TOEIC sẽ share một cách chi tiết sẽ giúp chúng ta nắm rõ thì Hiện bên trên đơn - Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận ra ra sao, tương đương gom bạn cũng có thể sâu sắc chuỗi kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Ngoài ra, những ví dụ phân tách rõ ràng và bài xích luyện tập luyện nâng lên sẽ hỗ trợ chúng ta càng tóm chắc chắn hơn về thì Hiện bên trên đơn này. Vậy tất cả chúng ta nằm trong bắt vô bài học kinh nghiệm ngay lập tức nhé!

Bạn đang xem: cách dùng hiện tại đơn

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì dùng để làm mô tả một hành vi mang tính chất thông thường xuyên (regular action), theo dõi thói thân quen (habitual action) hoặc hành vi lặp lên đường tái diễn với tính quy luật, hoặc trình diễn tả thực lý và sự thiệt rõ ràng.

Ví dụ:

  ➢ I walk đồ sộ school every day. (Tôi quốc bộ đi học hằng ngày).

  ➢ He often plays soccer. (Anh ấy thông thường xuyên nghịch ngợm bóng đá).

>> Hãy coi hình ảnh dưới phía trên nhằm hiểu rộng lớn về thì này nhé:

Thì thời điểm hiện tại đơn - simple present tense

Ví dụ về thì hiện bên trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Cấu trúc, công thức của thì thời điểm hiện tại đơn

Thể

Động kể từ “to be”

Động kể từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

Chú ý:

 • I + am
 • He, She, It  + is
 • You, We, They  + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học viên.)

E.g.2: They are teachers. (Họ đều là nghề giáo.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là u tôi.)

Chú ý:

 • I, You, We, They  +  V (nguyên thể)
 • He, She, It  + V (s/es)

E.g.1:  He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn lên đường bơi lội vô ban đêm.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m.  (Mei thông thường lên đường ngủ vô khi 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần Shop chúng tôi thông thường lên đường thăm hỏi ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy ko nên là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (ng. thể)

Chú ý:

 • do not = don’t
 • does not = doesn’t

E.g: He doesn't work in a cửa hàng. (Anh tao ko thao tác ở cửa ngõ tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

     No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g:  Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

 • Wh- questions (Câu chất vấn với kể từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is  (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?).

Yes – No question (Câu chất vấn ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

      No, S + don’t/ doesn’t.

E.g:  Do you play tennis?

Yes, I vì thế. / No, I don’t.

 • Wh- questions (Câu chất vấn với kể từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vì thế you come from? (Bạn tới từ đâu?)

b) What vì thế you do? (Cậu thực hiện nghề ngỗng gì  vậy?)

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động kể từ ở thì này, so với thứ bực nhất (I), loại nhì (you) và loại 3 số nhiều (they) thì động kể từ ko nên phân tách, dùng động kể từ vẹn toàn thể không tồn tại “to” như ở ví dụ nêu bên trên. Đối với thứ bực 3 số không nhiều (he, she, it), nên phân tách động kể từ bằng phương pháp tăng đuôi với "s/es" tùy theo tình huống. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách tăng s/es sau động từ:

– Thêm s vô phí a đằng sau đa số những động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vô những động kể từ kết thúc đẩy vì thế ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và tăng ies vào sau cùng những động kể từ kết thúc đẩy vì thế một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: Cách phân phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng mang đến toàn bộ những kể từ, với mọi kể từ loại không giống nhau)

* Chú ý: cơ hội phân phát âm phụ âm cuối này nên phụ thuộc phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không hề phụ thuộc cơ hội viết lách (spelling).

/s/: Khi kể từ với âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: Khi kể từ với âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: Khi kể từ với âm cuối là những phụ âm sót lại hoặc vẹn toàn âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì thời điểm hiện tại đơn trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc hành vi ra mắt thông thường xuyên, lặp lên đường lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o'clock.

Tôi thông thường xuyên tỉnh vô khi 6h sáng sủa.

➨ Ta thấy việc thức dậy khi 6h sáng sủa là hành vi lặp lên đường tái diễn thông thường xuyên => dùng thì thời điểm hiện tại đơn. Vì công ty ngữ là “I” nên động kể từ “get up” ở dạng vẹn toàn thể.

- July is always on time.

July luôn luôn trực tiếp trúng giờ.

Thì thời điểm hiện tại đơn - Diễn miêu tả một hành vi ra mắt lặp lên đường lặp lại

I brush my teeth every day

>>> TÌM HIỂU NGAY: Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn - Công thức, cách sử dụng và bài xích luyện với đáp án

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng lạ rõ ràng vô cuộc sống thường ngày không tồn tại gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời.

➨ Việc trái ngược khu đất luôn luôn xoay quanh mặt mũi trời là sự việc thiệt rõ ràng => người sử dụng thời điểm hiện tại đơn.

Thì thời điểm hiện tại đơn - trình diễn miêu tả thực sự, chật lý xẩy ra hiển nhiên

The earth moves around the Sun.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật kỹ năng và kiến thức về câu hòn đảo ngữ vô giờ đồng hồ Anh

➣ Diễn miêu tả vấn đề xẩy ra vô tương lai

Cách này thông thường vận dụng nhằm nói đến thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc plan, chương trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy cất cánh đựng cánh khi 7 giờ sáng sủa ni.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu xuất hành khi 8 giờ sáng sủa mai.

➨ Mặc mặc dù máy cất cánh ko cho tới hoặc tàu ko xuất hành tuy nhiên vì thế đấy là chương trình có trước nên tiếp tục dùng thì thời điểm hiện tại đơn.

Xem thêm: đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Thì thời điểm hiện tại đơn - trình diễn miêu tả vấn đề xẩy ra vô tương lai

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vô câu ĐK loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tớ qua loa lên đường, tất cả chúng ta rất có thể đánh tennis.

Thì thời điểm hiện tại đơn - If my headache disappears, we can play tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn vô một trong những cấu trúc khác vô giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi tiếp tục đợi cho tới khi anh ấy cho tới.

- They will go đồ sộ the beach only when it is sunny.

Họ tiếp tục lên đường biển cả chỉ khi trời nắng và nóng.

Thì thời điểm hiện tại đơn dùng vô một trong những cấu tạo không giống vô giờ đồng hồ Anh

They will go đồ sộ the beach only when it is sunny.

>>> BỎ TÚI THÊM: Tất tần tật ngữ pháp ẵm hoàn toàn 990 điểm TOEIC

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu nhận ra thì thời điểm hiện tại đơn: khi vô câu với những trạng kể từ chỉ tần suất: 

➢  Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

 • We sometimes go đồ sộ the beach. (Thỉnh phảng phất Shop chúng tôi lên đường biển cả.)
 • I always drink lots of water. (Tôi thông thường hoặc nạp thêm nước.)

➢  Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng, từng năm).

     Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mỗi tháng, mặt hàng quý, mặt hàng năm)

Ví dụ:

 • They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)
 • I play football weekly. (Tôi nghịch ngợm đá bóng mặt hàng tuần.)

➢  Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ tía lần/ tư lượt ……..từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

 • He goes đồ sộ the cinema three times a month. (Anh ấy lên đường coi phim 3 lượt từng tháng.)
 • I go swimming once a week. (Tôi lên đường bơi lội hàng tuần một lượt.)

Chúng tao nằm trong ôn lại kỹ năng và kiến thức về thì thời điểm hiện tại đơn qua loa Clip này nhé!

Bạn rất có thể học tập và Download không thiếu kỹ năng và kiến thức về thì thời điểm hiện tại đơn cũng như bài xích tập dưới phía trên nhé!

Nếu mình muốn nhận tư vấn tham gia những khóa huấn luyện và đào tạo của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp giảng dạy dỗ và giáo trình tự động biên soạn chuẩn chỉnh theo dõi format đề ganh đua, phù phù hợp với từng chuyên môn của Học viên.

Bạn Hãy ĐK ngay lập tức Tại Đây nhé!


 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:

 1.     I (be) ________ at school at the weekend.
 2.     She (not study) ________ on Friday.
 3.     My students (be not) ________ hard working.
 4.     He (have) ________ a new haircut today.
 5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
 6.     She (live) ________ in a house?
 7.     Where your children (be) ________?
 8.     My sister (work) ________ in a ngân hàng.
 9.     Dog (like) ________ meat.
10.    She (live)________ in Florida. 
11.    It (rain)________ almost every day in Manchester. 
12.    We (fly)________ đồ sộ Spain every summer. 
13.    My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 
14.    The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 
15.    John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 
16.    Jo is sánh smart that she (pass)________ every exam without even trying. 
17.    My life (be) sánh boring. I just (watch)________ TV every night. 
18.    My best friend (write)________ đồ sộ bầm every week. 
19.    You (speak) ________ English?
 20.   She (not live) ________ in Hai Phong đô thị.

Bài luyện 2: Sử dụng những động kể từ mang đến sau đây nhằm điền vô khu vực trống không tương thích.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s)  - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don't often ...... ............ ... coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... at 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... many accidents.

5. My parents .. .. . ................. in a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ the Atlantic and Pacific Oceans.

Bài luyện 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm triển khai xong câu.

believe       eat       flow      go      grow      make       rise       tell       translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... in Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... in the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... honey.

5. Vegetarians ...... meat.

6. An atheist ....... in God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. from one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... the t ruth.

9. The River Amazon ....................................... into the Atlantic Ocean.

Bài luyện 4: Chia động kể từ mang đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I've got a siêu xe, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. 'Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?' - 'From Cuba.'

5. 'What . ............. .... (you / do)?' - I'm an electrician.'

6. lt .................................................................... .................... (take) bầm an hour đồ sộ get đồ sộ work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn't very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài luyện 5: Đặt thắc mắc nhưng mà các bạn sẽ chất vấn Lisa về phiên bản đằm thắm và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want đồ sộ know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa's sister plays tennis too. You want đồ sộ know. Ask Lisa.

......... ...................... your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want đồ sộ know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa's brother works. You want đồ sộ know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes đồ sộ the cinema a lot. You want đồ sộ know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don't know where Lisa's grandparents live. You want đồ sộ know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài luyện 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits đồ sộ work? => Do they wear suits đồ sộ work?

 1. she / not / sleep late at the weekends =>________
 2. we / not / believe the Prime Minister =>________
 3. you / understand the question? =>________
 4. they / not / work late on Fridays  =>________
 5. David / want some coffee? =>________
 6. she / have three daughters =>________
 7. when / she / go đồ sộ her Chinese class? =>________
 8. why / I / have đồ sộ clean up? =>_______

Bài luyện 7: Hoàn trở nên đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) Do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United người hâm mộ. (1)……………………………… (I / go) đồ sộ all their games. 
Nick usually (2) ................................................. (come) with bầm. 
And (3) ............................................... (we / travel) đồ sộ away games, too. 
Why (4) ............................................. (you / not / come) đồ sộ a match some time? 
Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense đồ sộ bầm — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it sánh seriously? 
Tom: It's a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. 
Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) đồ sộ buy the tickets and pay for the travel? 
Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. 
But (10) (that / not / matter) đồ sộ bầm. 
(11) ............................ (I / not / want) đồ sộ vì thế anything else. 
(12) .......................... (that / annoy) you? 
Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) bầm. 
I just (14) (find) it a bit sad.


6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am 2. does not study

3. are not 

4. has 5. have
6. lives 7. Where are your children? 8. works 9. likes 10. lives
11. rains 12. fly 13. flies 14. closes 15. tries - vì thế not think
16. passes 17. is - watch 18. writes 19. Do you speak English? 20. does not live

Bài 2

1. speaks 2. drink 3. opens 4. causes 5. live 6. take 7. connects

Bài 3

1. goes 2. doesn’t grow 3. rises 4. make 5. don't eat
6. doesn't believe 7. translates 8. don't tell 8. don't tell  

Bài  4:

1. doesn't drink 2. do the banks close 3. don't use 4. does Ricardo come
5. do you do 6. takes ... does it take 7. does this word mean 8. doesn't do

Bài 5

1. How often vì thế you  play tennis 4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis? 5. How often vì thế you go đồ sộ the cinema?
3. Which newspaper vì thế you read? 6. Where vì thế your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends. 5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister.   6. She has three daughters.
3. Do you understand the question? 7. When does she go đồ sộ her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays. 8. Why vì thế I have đồ sộ clean up?

Bài luyện 7

1. I go 8. does it cost
2. comes 9. I don’t know
3. we travel 10. that doesn’t matter
4. don’t you come 11. I don’t want
5. doesn’t make 12. Does that annoy
6. vì thế you take 13. it doesn’t annoy
7. I love 14. find

➤  LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đấy là toàn cỗ cụ thể bài học kinh nghiệm về thì thời điểm hiện tại đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu nhận ra và bài xích luyện tập luyện, nhằm mục tiêu gom chúng ta hiểu thiệt rõ ràng kỹ năng và kiến thức về thì cơ phiên bản này tương đương rất có thể vận dụng chủ yếu xác trong tiếp xúc. Các các bạn nhớ rằng học tập tăng những bài học kinh nghiệm về những thì giờ đồng hồ Anh không giống bên trên site anhngumshoa.com nhé! 

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Xem thêm: lời bài hát bich phuong giúp em trả lời những câu hỏi

Nếu với bất kể vướng mắc hoặc trở ngại nào là vô tiếp thu kiến thức, chúng ta chớ ngần lo ngại comment bên dưới nội dung bài viết và để được chỉ dẫn và trả lời nha!

Chúc toàn bộ chúng ta học tập thiệt đảm bảo chất lượng và học tập tăng kỹ năng và kiến thức sau đây nhé!

 • Tân ngữ là gì? cơ hội dùng tân ngữ vô giờ đồng hồ Anh
 • Thì thời điểm hiện tại trả thành - Công thức, những người sử dụng, tín hiệu nhận ra và bài xích tập

MS HOA TOEIC