cách đóng dấu giáp lai

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Dấu giáp lai là gì?

Hiện ni, trong những văn bạn dạng pháp lý hiện tại hành không tồn tại khái niệm về vệt giáp lai. cũng có thể hiểu vệt giáp lai là con cái vệt đóng góp nhập lề nên của tư liệu bao gồm nhì tờ trở lên trên nhằm toàn bộ những tờ với vấn đề về con cái vệt đáp ứng tính xác thực của từng tờ văn bạn dạng và ngăn ngừa thay cho thay đổi nội dung, tư liệu sai chéo.

Bạn đang xem: cách đóng dấu giáp lai

2. Hướng dẫn đóng góp vệt giáp lai chính quy định

Khoản 1 Điều 33 Nghị quyết định 30/2020/NĐ-CP quy quyết định về dùng con cái vệt như sau:

Điều 33. Sử dụng con cái vệt, vũ trang lưu khóa túng mật

1. Sử dụng con cái dấu

a) Dấu đóng góp nên rõ rệt, tức thì ngắn ngủn, chính chiều và theo chuẩn mực vệt red color theo đuổi quy quyết định.

b) Khi đóng góp vệt lên chữ ký, vệt đóng góp nên quấn lên khoảng chừng 1/3 chữ ký về phía phía bên trái.

c) Các văn bạn dạng phát hành tất nhiên văn bạn dạng chủ yếu hoặc phụ lục: Dấu được đóng góp lên trang đầu, quấn một trong những phần thương hiệu ban ngành, tổ chức triển khai hoặc title phụ lục.

d) Việc đóng góp vệt treo, vệt giáp lai, đóng góp vệt nổi bên trên văn bạn dạng giấy má tự người đứng đầu tư mạnh quan liêu, tổ chức triển khai quy quyết định.

đ) Dấu giáp lai được đóng góp vào mức thân mật mép nên của văn bạn dạng hoặc phụ lục văn bạn dạng, quấn lên một trong những phần những tờ giấy; từng vệt đóng góp tối nhiều 05 tờ văn bạn dạng.

Như vậy, vệt giáp lai nên được đóng góp theo đuổi những quy quyết định sau:

- Dấu giáp lai được đóng góp vào mức thân mật mép nên của văn bạn dạng hoặc phụ lục văn bạn dạng, quấn lên một trong những phần những tờ giấy má.

Xem thêm: cách tính trung bình trong excel

- Mỗi vệt đóng góp tối nhiều 05 tờ văn bạn dạng.

- Dấu đóng góp nên rõ rệt, tức thì ngắn ngủn, chính chiều và theo chuẩn mực vệt red color theo đuổi quy quyết định.

Hướng dẫn đóng góp vệt giáp lai (Ảnh minh họa)

3. Hướng dẫn đóng góp vệt chữ ký chính quy định

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị quyết định 30/2020/NĐ-CP thì vệt chữ ký nên được đóng góp theo đuổi những quy quyết định sau:

- Đóng vệt sau thời điểm với chữ ký của người dân có thẩm quyền, ko đóng góp vệt Khi chưa xuất hiện chữ ký.

- Khi đóng góp vệt lên chữ ký, vệt đóng góp nên quấn lên khoảng chừng 1/3 chữ ký về phía phía bên trái.

- Dấu đóng góp nên rõ rệt, tức thì ngắn ngủn, chính chiều và theo chuẩn mực vệt red color theo đuổi quy quyết định.

Xem thêm: anh chỉ thích hình tượng của em

Hướng dẫn đóng góp vệt chữ ký (Ảnh minh họa)

Diễm My

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, mừng rỡ lòng gửi về E-Mail [email protected].