cách đăng xuất tài khoản google trên điện thoại

Bạn hoàn toàn có thể singout Tài khoản Google của tôi ngoài Chrome.

Đăng xuất ngoài Tài khoản Google bên trên Chrome

 1. Trên khí giới Android, hãy hé phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài bịa.
 3. Nhấn vô thương hiệu của người tiêu dùng.
 4. Nhấn vô Đăng xuất.

Bạn hoàn toàn có thể tắt công dụng đồng hóa hóa bên trên Chrome nếu như tiếp tục nhảy trước bại. Thao tác này cũng tiếp tục singout chúng ta ngoài những công ty nhưng mà chúng ta người sử dụng qua loa Tài khoản Google, ví dụ như Gmail.

Bạn đang xem: cách đăng xuất tài khoản google trên điện thoại

Đăng xuất và tắt công dụng đồng hóa hóa

 1. Trên khí giới Android, hãy hé phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vô Đồng cỗ hóa sau đó Đăng xuất và tắt công dụng đồng hóa hóa.

Tắt điều nhắc singin vô Chrome

Khi chúng ta singin vô Tài khoản Google trải qua một công ty như Gmail, Chrome hoàn toàn có thể khuyến nghị singin vì như thế Tài khoản Google nhưng mà chúng ta tiếp tục singin bên trên khí giới của tôi. 

Xem thêm: tải video tiktok trên máy tính

Để tắt điều nhắc đăng nhập:

 1. Trên khí giới Android, hãy hé phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở ở bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Bạn và Google", hãy nhấn vô Các công ty của Google.
 4. Trong mục "Các công ty của Google", hãy tắt lựa lựa chọn Cho phép tắc singin vô Chrome.

Mẹo: Nếu tắt lựa lựa chọn “Cho phép tắc singin vô Chrome”, thì chúng ta cũng tiếp tục tắt công dụng đồng hóa hóa vô Chrome.

Tài vẹn toàn liên quan

 • Đăng nhập và đồng hóa hoá vô Chrome
 • Sử dụng vết trang, mật khẩu đăng nhập và vấn đề không giống bên trên những thiết bị
 • Sử dụng Chrome vì như thế nhiều hồ nước sơ
 • Duyệt trang web bên trên Chrome với tư cơ hội khách