cách đăng xuất tài khoản google

Bạn hoàn toàn có thể singout Tài khoản Google của tớ ngoài Chrome.

Đăng xuất ngoài Tài khoản Google bên trên Chrome

 1. Trên vũ khí Android, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt điều.
 3. Nhấn nhập thương hiệu của người sử dụng.
 4. Nhấn nhập Đăng xuất.

Bạn hoàn toàn có thể tắt chức năng đồng hóa hóa bên trên Chrome nếu như đang được nhảy trước cơ. Thao tác này cũng tiếp tục singout các bạn ngoài những công ty tuy nhiên các bạn sử dụng qua chuyện Tài khoản Google, ví dụ như Gmail.

Bạn đang xem: cách đăng xuất tài khoản google

Đăng xuất và tắt chức năng đồng hóa hóa

 1. Trên vũ khí Android, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn nhập Đồng cỗ hóa sau đó Đăng xuất và tắt chức năng đồng hóa hóa.

Tắt tiếng nhắc singin nhập Chrome

Khi các bạn singin nhập Tài khoản Google trải qua một công ty như Gmail, Chrome hoàn toàn có thể lời khuyên singin vì thế Tài khoản Google tuy nhiên các bạn đang được singin bên trên vũ khí của tớ. 

Xem thêm: học tiếng anh lớp 5

Để tắt tiếng nhắc đăng nhập:

 1. Trên vũ khí Android, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome.
 2. Ở phía bên phải của thanh địa điểm, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêmsau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Bạn và Google", hãy nhấn nhập Các công ty của Google.
 4. Trong mục "Các công ty của Google", hãy tắt lựa lựa chọn Cho phép tắc singin nhập Chrome.

Mẹo: Nếu tắt lựa lựa chọn “Cho phép tắc singin nhập Chrome”, thì các bạn cũng tiếp tục tắt chức năng đồng hóa hóa nhập Chrome.

Tài nguyên vẹn liên quan

 • Đăng nhập và đồng hóa hoá nhập Chrome
 • Sử dụng vệt trang, mật khẩu đăng nhập và vấn đề không giống bên trên những thiết bị
 • Sử dụng Chrome vì thế nhiều hồ nước sơ
 • Duyệt trang web bên trên Chrome với tư cơ hội khách