các bài toán lớp 5

Bài ôn tập luyện hè môn Toán lớp 5

Bạn đang xem: các bài toán lớp 5

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên xem thêm, gia tăng kiến thức và kỹ năng ôn tập luyện nhập thời hạn trong nhà nghỉ ngơi hè, ôn tập luyện tận nhà.

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần chục và 2 phần ngàn được viết lách là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được hiểu là:

A. Năm một nhì phẩy tứ chín.

B. Năm trăm chục nhì phẩy tứ chín.

C. Năm trăm chục nhì phẩy tứ mươi chín.

D. Năm chục nhì phẩy tứ mươi chín.

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

Một hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ này đó là …………………… dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang sở hữu lòng rộng lớn 6,5cm; lòng nhỏ xíu 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang cơ.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loại cá nặng nề 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loại cá loại cơ sở hữu khối lượng 1,2kg. Hỏi bác bỏ Ba nên trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên canh ty được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên canh ty được số sách vày 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế 1/2 số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả tía lớp quyên canh ty được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình tròn trụ sở hữu 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ cơ là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này đó là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang cơ là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên canh ty được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên canh ty được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên canh ty được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là …………………… cm2.

b) Một hình thang sở hữu tổng phỏng lâu năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một loại sàng gạo hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo cơ.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vày 80 tấm gạch men hình vuông vắn sở hữu cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà cơ theo gót đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của thân phụ và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác thân phụ vội vàng 4 phen tuổi tác con cái. Tính tuổi tác thân phụ lúc này.

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là 13,44 cm2.

b) Một hình thang sở hữu tổng phỏng lâu năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mũi sở hữu vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một loại sàng gạo hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của loại sàng gạo cơ.

Bài giải

Chu vi loại sàng cơ là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích loại sàng cơ là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vày 80 tấm gạch men hình vuông vắn sở hữu cạnh 5dm. Tính diện tích S nền căn nhà cơ theo gót đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch men nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền căn nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của thân phụ và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác thân phụ vội vàng 4 phen tuổi tác con cái. Tính tuổi tác thân phụ lúc này.

Tổng số tuổi tác của thân phụ và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi tác thân phụ vội vàng 4 phen tuổi tác con cái nên tớ sở hữu sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi tác của thân phụ và con cái chia thành số phần đều nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của thân phụ tía năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của thân phụ lúc này là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhì số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số đương nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số đương nhiên x cần thiết thám thính là …………………… Các số đương nhiên x cần thiết thám thính là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại cơ không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này đó là 13,32. Tìm nhì số cơ.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong sản phẩm nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhì số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số đương nhiên x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại cơ không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại cơ không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này đó là 13,32. Tìm nhì số cơ.

Bài giải

Số nhỏ xíu là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số nhỏ xíu : 17,7

Số lớn: 31,02

Xem thêm: vẽ quyển vở

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số nào là nhỏ xíu nhất nhập tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 40cm2, phỏng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trăng tròn 000 000 đồng với lãi suất vay 0,6% từng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người cơ có được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây sở hữu toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng thông qua số cây cam. Hỏi nhập vườn sở hữu từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn sở hữu chu vi 10dm và sở hữu diện tích S vày diện tích S của một hình tam giác sở hữu cạnh lòng 5dm. Tính phỏng lâu năm độ cao của hình tam giác cơ.

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào là nhỏ xíu nhất nhập tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là 4 dm.

b) Một hình tam giác sở hữu diện tích S là 40cm2, phỏng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động bịa tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người cơ có được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn sở hữu số km bòng và số km cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

1. Số thập phân 0,725 được viết lách trở nên tỉ số Xác Suất là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số nào là bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) Một hình tròn trụ sở hữu chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn trụ này đó là …………………… centimet.

b) Một hình tròn trụ sở hữu chu vi 254,24dm. Bán kính của hình tròn trụ này đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mũi sở hữu toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tớ trồng rau xanh bên trên thửa khu đất cơ, cứ 100m2 người tớ thu hoạch được 45kg rau xanh. Hỏi bên trên cả thửa khu đất cơ, người tớ thu hoạch được từng nào tạ rau xanh ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang sở hữu tổng phỏng lâu năm nhì lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang cơ.

Bài 10. Tính thời gian nhanh :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong những số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền nhập vị trí ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhì mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị :

a) Số lớn số 1 trong những số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số phù hợp nhập vị trí chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập sở hữu 30 học viên nhập cơ sở hữu 14 nữ giới. Tỉ số % nữ giới đối với chúng ta phái mạnh là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD sở hữu cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như nhập hình vẽ mặt mũi.)

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM tách AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng phù hợp viết lách nhập vị trí chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền nhập vị trí chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính lâu năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số đương nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhì số: 45 và 61

b) Điền vệt < ; > ; = ; phù hợp nhập vị trí chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A sở hữu 18 học viên nữ giới và số học viên nữ giới cướp 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A sở hữu toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tớ dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện căn nhà. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện căn nhà.

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền nhập vị trí chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương sở hữu cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc khối lượng 0,5kg. Khối mộc cơ khối lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 phen thì thể tích hình lập phương vội vàng lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương vội vàng lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương sở hữu cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình nào là sở hữu diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài bác tập luyện sau:

Một bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa tồn tại nước, người tớ há mang lại vòi vĩnh nước chảy nhập bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 5

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề thi đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề thi đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đó là toàn cỗ nội dung bài bác tập luyện Toán cho những em học viên xem thêm, ôn tập luyện hè, ôn tập luyện trong nhà tách thất lạc kiến thức và kỹ năng Khi đến lớp lại. Các bậc bố mẹ vận chuyển về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.

Xem thêm: ve tranh nghe thuat 3d