bộ luật lao đông 2019 pdf

Sở luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 01/01/2021

  • Sở luật Lao động
  • 45/2019/QH14
  • Luật / Sở Luật
  • Nội chủ yếu - Pháp luật
  • 20/11/2019
  • 01/01/2021
  • Quốc hội
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Tải về

Bạn đang xem: bộ luật lao đông 2019 pdf

Văn bạn dạng khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

216-QĐ/TW

02/01/2020

02/01/2020

215-QĐ/TW

02/01/2020

02/01/2020

214-QĐ/TW

02/01/2020

02/01/2020

115-HD/BTGTW

08/01/2020

08/01/2020

24/QĐ-TTg

06/01/2020

06/01/2020

20/QĐ-TTg

04/01/2020

04/01/2020

01/2020/QĐ-TTg

03/01/2020

03/01/2020

06/2020/NĐ-CP

03/01/2020

20/02/2020

04/2020/NĐ-CP

03/01/2020

18/02/2020

02/2020/NĐ-CP

01/01/2020

01/01/2020

01/2020/NĐ-CP

01/01/2020

Xem thêm: vẽ mèo cute đơn giản

01/01/2020

31/2019/TT-BYT

05/12/2019

20/01/2020

30/2019/TT-BYT

03/12/2019

01/02/2020

14/2019/TT-BNV

15/11/2019

01/01/2020

13/2019/TT-BNV

06/11/2019

25/12/2019

12/2019/TT-BNV

04/11/2019

01/01/2020

13/2019/TT-BVHTTDL

25/11/2019

20/01/2020

36/2019/TT-BCT

29/11/2019

15/01/2020

85/2019/TT-BTC

29/11/2019

13/01/2020

79/2019/TT-BTC

14/11/2019

01/01/2020

Chủ trương, quyết sách mới

Báo đảm cho tới từng công dân nhập lứa tuổi triển khai nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo ra fake biến đổi mạnh mẽ và tự tin, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai triển khai, bảo vệ cho tới từng công dân nhập lứa tuổi triển khai nhiệm vụ tiếp thu kiến thức, hoàn thành xong thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kỹ năng và tài năng quan trọng nhất cho những người mới mẻ biết chữ, lưu giữ và nâng lên tính kiên cố so với sản phẩm xoá thong manh chữ cho những người lớn;…

Tăng cường sự điều khiển của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm trang công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, chống lãng phí; coi đấy là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ điều khiển, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Xem thêm: 1/6 ngày gì

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website