biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Câu hỏi:

27/05/2020 49,980

C. L = 4π. 10-7.n2.V

Bạn đang xem: biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hướng dẫn: Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây khá dài là L = 4π. 10-7.n2.V

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là:

A. e=LΔIΔt

B. e = L.I

C. e=4π10-7n2V

D. e=LΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua loa ống chão tăng dần dần theo gót thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong tầm thời hạn 0,01 (s). Ống chão với thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một sườn chão bằng phẳng với diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng sườn chão và có tính rộng lớn vì như thế 2,4.10-3 (T). Người tớ cho tới kể từ ngôi trường tách đều đều cho tới 0 trong tầm thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô sườn là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: giáo dục quốc phòng 10

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão với thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong tầm thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô ống trong tầm thời hạn bại liệt là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện lâu năm 40 (cm), vận động tịnh tiến thủ vô kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì như thế 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những lối mức độ từ là 1 góc 300, khuôn khổ v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân ái nhị đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo gót công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: nạp võ lâm truyền kỳ mobile

D. W=18π.107B2