biểu hiện nào dưới đây không phải là cung

Cung là lượng sản phẩm hoá, công ty hiện tại sở hữu bên trên thị ngôi trường và sẵn sàng thể hiện thị ngôi trường nhập 1 thời kì chắc chắn, ứng với giá bán cá, tài năng phát triển và chí phí phát triển xác lập. Vậy Biểu hiện tại này tiếp sau đây ko cần là cung?

Câu hỏi: Biểu hiện tại này tiếp sau đây ko cần là cung?

Bạn đang xem: biểu hiện nào dưới đây không phải là cung

A. Công ty tô H mỗi tháng phát triển được 3 triệu thùng tô để mang đi ra thị trường

B. Quần áo được bày chào bán ở những siêu thị thời trang

C. Đồng vì thế sông Cửu Long sẵn sàng thu hoạch 10T lúa nhằm xuất khẩu

D. Rau tinh khiết được những hộ mái ấm gia đình trồng nhằm ăn, ko bán

Đáp án:

Đáp án đích mang lại thắc mắc biểu hiện nào dưới đây không phải là cung là đáp án D. Rau tinh khiết được những hộ mái ấm gia đình trồng nhằm ăn, ko chào bán ko cần là thể hiện của cung.

Xem thêm: cách vẽ chú bộ đội

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là đáp án đích

Cung là lượng sản phẩm hoá, công ty hiện tại sở hữu bên trên thị ngôi trường và sẵn sàng thể hiện thị ngôi trường nhập 1 thời kì chắc chắn, ứng với giá bán cá, tài năng phát triển và chí phí phát triển xác lập.

Số lượng cung dựa vào nhị group nhân tố gắn kèm với nguồn vào và Output của phát triển. Cung bao hàm 2 nhân tố cơ bạn dạng là ý mong muốn sẵn sàng chào bán và tài năng chào bán.

Trong Lúc cơ Rau tinh khiết được những hộ mái ấm gia đình trồng nhằm ăn, ko chào bán ko cần là sản phẩm & hàng hóa được thể hiện thị ngôi trường nhập 1 thời kì chắc chắn nhưng mà chỉ trồng nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu cuộc sống của hộ mái ấm gia đình và nhằm ăn. Rau tinh khiết cũng ko tùy thuộc vào nhân tố gắn kèm với nguồn vào và Output của phát triển.

Lý hương nguyên nhân ko lựa chọn những phương án còn lại

Các phương án A,B,C còn sót lại như Công ty tô H mỗi tháng phát triển được 3 triệu thùng tô để mang đi ra thị trường; Quần áo được bày chào bán ở những siêu thị năng động hoặc đồng vì thế sông Cửu Long sẵn sàng thu hoạch 10T lúa nhằm xuất khẩu đều đáp ứng và đáp ứng đủ những ĐK của cung sản phẩm & hàng hóa. Các thành phầm tô, ăn mặc quần áo và lúa đều là sản phẩm & hàng hóa hiện tại sở hữu bên trên thị ngôi trường và sẵn sàng thể hiện thị ngôi trường nhập 1 thời kì chắc chắn, ứng với giá bán cá, tài năng phát triển và chí phí phát triển xác lập. Hình như như Công ty tô H mỗi tháng phát triển được 3 triệu thùng tô để mang đi ra thị trường; Quần áo được bày chào bán ở những siêu thị năng động hoặc đồng vì thế sông Cửu Long sẵn sàng thu hoạch 10T lúa nhằm xuất khẩu đều dựa vào nhị group nhân tố gắn kèm với nguồn vào và Output của sản xuất

Do cơ đáp án đích mang lại thắc mắc Biểu hiện tại này tiếp sau đây ko cần là cung? là đáp án D. Rau tinh khiết được những hộ mái ấm gia đình trồng nhằm ăn, ko chào bán ko cần là thể hiện của cung.

Xem thêm: vẽ trang trí bìa sổ tay đơn giản