biểu đồ miền vẽ như thế nào

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ miền vẽ như thế nào

- Khả năng thể hiện nay : Biểu trang bị miền còn được gọi là biểu trang bị diện. Loại biểu trang bị này thể hiện nay được cả tổ chức cơ cấu và hành động trở nên tân tiến của những đối tượng người dùng. Toàn cỗ biểu trang bị là một trong hình chữ nhật (hoặc hình vuông), nhập này được phân thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu trang bị miền: đa phần năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu trang bị miền thông thường gặp gỡ : Biểu trang bị miền ông xã tiếp nối đuôi nhau, miền ông xã kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu trang bị miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác tấp tểnh tỉ trọng, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phù hợp độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) cần cơ hội đều nhau (0, 10, trăng tròn,... 100 hoặc 0, trăng tròn, 40,...,100).

- Năm thứ nhất và năm ở đầu cuối đó là trục tung phía hai bên.

- Trường ăn ý phiên bản trang bị bao gồm nhiều miền ông xã lên nhau, tao vẽ tuần tự động từng miền theo dõi trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết Note sao mang đến ý nghĩa nhất bên cạnh đó cũng cần tính cho tới tính trực quan liêu và tính mĩ thuật của biểu trang bị.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện nay đơn vị chức năng của biểu trang bị, chiều rộng lớn của biểu trang bị thông thường thể hiện nay thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân ái của miền (không tương tự cơ hội ghi như biểu trang bị đường).

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu trang bị.

* Lưu ý :

- Biểu trang bị miền vẽ theo dõi độ quý hiếm vô cùng thể hiện nay hành động, nên dựng nhì trục - một trục thể tân tiến lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này rất rất ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng đắn.

- Trường ăn ý đòi hỏi thể hiện nay tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu,... rất cần được xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách phán xét biểu trang bị miền

- Nhận xét công cộng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, nhận xét Xu thế công cộng của số liệu.

- Nhận xét mặt hàng ngang trước: Theo thời hạn nhân tố a tăng hoặc hạn chế, tăng hạn chế thế nào, tăng hạn chế bao nhiêu? Sau cơ cho tới nhân tố b tăng hoặc hạn chế,… nhân tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét mặt hàng dọc: Yếu tố nào là xếp thứ hạng nhất, nhì, tía và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu trang bị miền

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu thốn số 0 ở gốc tọa chừng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Chưa tạo nên hình chữ nhật đặc thù, thiếu thốn đơn vị chức năng.

+ Viết ghi chú nhập biểu trang bị, ko lấp chan chứa hình chữ nhật.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu trang bị hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích luyện minh họa về biểu trang bị miền

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu trang bị quí thống nhất nhằm thể hiện nay sự chuyển dời tổ chức cơ cấu diện tích S lúa phân theo dõi mùa vụ ở VN, quá trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, diện tích S lúa phân theo dõi mùa vụ ở VN với sự chuyển dời.

- Năm năm 2016, lúa sầm uất xuân cướp tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu sầm uất (36,0%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa sầm uất xuân hạn chế nhẹ nhàng (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm bợ (2005 - 2010 và 2013 - năm 2016 tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu sầm uất tăng liên tiếp qua loa trong thời điểm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa hạn chế liên tiếp qua loa trong thời điểm và hạn chế 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu sầm uất tăng là vì việc tăng nhanh rạm canh, tăng vụ và có rất nhiều tương tự mới nhất tiến hành test nghiệm mang đến năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa sầm uất xuân hạn chế là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa color không giống mang đến năng suất cao hơn), tác động của những nhân tố ngẫu nhiên (nguồn nước, những nhân tố nhiệt độ,…).

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

Xem thêm: dãy hoạt dộng hóa học của kim loại đầy đủ

a) Vẽ biểu trang bị quí thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu lượng vận đem phân theo dõi loại sản phẩm & hàng hóa ở VN, quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu trang bị tiếp tục vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại mặt hàng = Khối lượng loại mặt hàng / Tổng số mặt hàng x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận đem phân theo dõi loại mặt hàng hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu; hạn chế tỉ trọng mặt hàng nhập vào.

+ Tỉ trọng mặt hàng xuất khẩu tăng nhẹ nhàng (0,3%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng mặt hàng nhập vào hạn chế liên tiếp qua loa trong thời điểm và hạn chế 3,8%.

+ Tỉ trọng mặt hàng trong nước tăng nhẹ nhàng (3,5%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận đem phân theo dõi loại sản phẩm & hàng hóa đều tạo thêm liên tục: mặt hàng xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, mặt hàng nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và mặt hàng trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất (234,0%), tiếp cho tới là mặt hàng xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là mặt hàng nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát triển nội địa trở nên tân tiến và quyết sách tăng nhanh xuất khẩu nên tỉ trọng mặt hàng trong nước và mặt hàng xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn cướp tỉ trọng lớn số 1 nhưng vì lượng mặt hàng nhập vào tăng chậm rì rì rộng lớn đối với nhì loại mặt hàng bên trên nền tỉ trọng hạn chế ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn mặt hàng nhập vào, dữ thế chủ động phát triển những sản phẩm nội địa và tăng nhanh xuất khẩu, hội nhập nền kinh ê chống và bên trên trái đất.

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu trang bị quí thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu dân sinh phân theo dõi trở nên thị và vùng quê ở VN, quá trình 2010 - 2018?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng dân sinh x 100%.

- kề dụng công thức, tao tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở nên thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi theo dõi trong thời điểm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở nên thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở nên thị gia tăng 6176,4 ngàn người; dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở nên thị và vùng quê với sự đem dịch:

+ Dân trở nên thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê hạn chế liên tiếp và sụt giảm 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư VN tăng là vì quy tế bào dân sinh VN rộng lớn, số người nhập giới hạn tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê thiên cư nhập những chống trở nên thị lần việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như TP. hà Nội, TP. Sài Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn nữa dân trở nên thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê hạn chế là vì dân vùng quê tăng chậm rì rì rộng lớn dân trở nên thị và một trong những phần rộng lớn dân vùng quê dịch chuyển nhập trở nên thị.

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu trang bị phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã với điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo dõi cấu tạo rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.